Veikla

Atgal

Tarptautiniai ryšiai

Lietuvos mokslų akademija sudaro bendradarbiavimo sutartis su užsienio mokslų akademijomis, Lietuvos bei užsienio mokslo ir studijų institucijomis bei organizacijomis, stoja į tarptautines mokslines organizacijas, skatina savo narių veiklą jose, dalyvauja tarptautinėse, užsienio valstybių ir nacionalinėse programose (LMA statuto I sk. 6 p.).
Dalyvavimo tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo ir mainų programose, remiantis Lietuvos MA ir užsienio šalių mokslo institucijų dvišalėmis mokslinio bendradarbiavimo sutartimis, nuostatais.
Mokslinių vizitų organizavimo tvarka.


LMA yra pasirašiusi sutartis su šiomis užsienio šalių mokslų institucijomis:

Armėnijos nacionalinė mokslų akademija
Austrijos mokslų akademija
Azerbaidžano nacionalinė mokslų akademija
Bulgarijos mokslų akademija
Berlyno-Brandenburgo mokslų akademija
Britų akademija
Čekijos mokslų akademija
Hamburgo tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademija 
Estijos mokslų akademija
Izraelio tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademija
Juodkalnijos mokslų ir menų akademija
Latvijos mokslų akademija
Lenkijos mokslų akademija
Lindau Nobelio laureatų susitikimų taryba ir Lindau Nobelio laureatų susitikimų prie Konstancos ežero fondu
Londono karališkąja draugija
Norvegijos tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademija
Rumunijos akademija
Slovakijos mokslų akademija
Slovėnijos mokslų ir menų akademija
Suomijos akademija
Švedijos karališkąja inžinerinių mokslų akademija
Švedijos karališkąja literatūros, istorijos ir senovės mokslų akademija
Švedijos karališkąja žemės ūkio ir miškininkystės akademija
Šveicarijos mokslų akademija
Ukrainos nacionaline mokslų akademija
Ukrainos nacionaline žemės ūkio mokslų akademija
Vengrijos mokslų akademija

LMA atstovauja mūsų šaliai šiose tarptautinėse organizacijose:

Visos Europos mokslų akademijų federacijoje (ALLEA) http://www.allea.org/ 
Europos Sąjungos šalių akademijų mokslo konsultacinėje taryboje (EASAC) https://easac.eu/
Tarptautinėje mokslo taryboje (ISC) https://council.science/
Tarptautinėje mokslų akademijų sąjungoje (IAP) http://www.interacademies.org/
Europos medicinos mokslų akademijų federacijoje (FEAM) https://www.feam.eu/
Europos taikomųjų žemės ūkio, maisto ir gamtos mokslo akademijų sąjungoje (UEAA) http://ueaa.info/ 
Europos akademijų tinklų konsorciume (SAPEA) https://sapea.info/ 


BENDRAS PAREIŠKIMAS APIE MOKSLĄ

2016 m. rugsėjo 25–28 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidentas prof. Valdemaras Razumas buvo pakviestas į Prancūzijos mokslų akademijos (PMA) įkūrimo 350 metų sukakties iškilmes. Rugsėjo 26 d. Prancūzijos mokslų akademijoje vyko PMA vadovų ir užsienio svečių susitikimas . 57 akademijų ir jų sąjungų atstovai pasirašė bendrą pareiškimą „Mokslas ir pasitikėjimas“ (Science and Trust).
 Mokslas ir pasitikėjimas
Paryžius, 2016 m. rugsėjo 27 d.
Žinojimas ir supratimas to, kas mus supa ir kas mes esame, yra žmogaus gyvenimo varomoji jėga. Visada amžiams bėgant mokslo žinių įgijimas buvo pažangos šaltinis. Tai kultūros, vystymosi ir kūrybinio bendradarbiavimo skatintojas, galintis nuvesti ir prie netikėtų taikymų. Mokslo žinios, besiplečiančios tyrimų ir naujųjų technologijų dėka, yra žmonijos paveldo dalis, Jos turi būti prieinamos naudotis kiekvienam.
Akistatoje su tokiomis didžiausiomis XXI a. pradžios problemomis kaip nematytas pasaulio gyventojų skaičiaus augimas, senkantys gamtiniai ištekliai, išsiderinęs vystymasis ar pokyčiai planetos ekosistemoje yra be galo svarbu, kad mūsų visuomenės, siekdamos atsakingai spręsti šiandienos problemas ir ramiai reaguoti į ateities iššūkius, taikytų racionalius, mokslinei minčiai būdingus metodus.
Mokslas – toks, kuriuo visuotinai dalijamasi ir kurio įvaldytas taikymas nukreiptas žmonių labui, o ne siekiui pakenkti, – gali spręsti šias pagrindines problemas. Tačiau būtų klaida reikalauti, kad mokslas atsakytų į visus klausimus. Tai neįmanoma. Kita vertus, grįžimas į tamsuoliškumą būtų didžiulis mūsų civilizacijos atsitraukimas atgal.
Nuo neatmenamų laikų žmonijos pažanga buvo daugialypių mainų rezultatas – nuo priešistorinių migracijų iki šiandienės virtualiosios sklaidos erdvės. Sparti komunikacija skaitmeninėmis technologijomis kartais mus glumina, nepalikdama pauzių mąstyti. Esminis uždavinys yra taip formuoti šį naują instrumentą, kad jis užtikrintų laiko pagalvoti.
Du žmonijos konstruktai – mokslas ir visuomenė – veikia vienas kitą. Jie neturėtų būti priešiški vienas kitam, o per dialogą ir savitarpio paramą veikti kartu ir užtikrinti žmonijos pažangą.
Akademijos, suprasdamos mūsų visuomenėse nuolat kylančias dvejones dėl mokslo svarbos, 2016 m. rugsėjo 27 d. susirinko Paryžiuje pareikšti savo pasitikėjimą švietimu ir mokslinių tyrimų gebėjimu skatinti žmonijos pažangą.
65 mokslų akademijų ir jų sąjungų atstovų pareiškimas ir parašai

Vyriausioji specialistė tarptautiniams ryšiams
Tel. 8 601 11 973
El. p. v.skirgailiene@lma.lt