Veikla

Atgal

Tarptautiniai ryšiai

Lietuvos mokslų akademija sudaro bendradarbiavimo sutartis su užsienio mokslų akademijomis, Lietuvos bei užsienio mokslo ir studijų institucijomis bei organizacijomis, stoja į tarptautines mokslines organizacijas, skatina savo narių veiklą jose, dalyvauja tarptautinėse, užsienio valstybių ir nacionalinėse programose (LMA statuto I sk. 6 p.).
Dalyvavimo tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo ir mainų programose, remiantis Lietuvos MA ir užsienio šalių mokslo institucijų dvišalėmis mokslinio bendradarbiavimo sutartimis, nuostatais.
Mokslinių vizitų organizavimo tvarka.


LMA yra pasirašiusi sutartis su šiomis užsienio šalių mokslų institucijomis:

 1. Albanijos mokslų akademija (2023 09 26)
 2. Armėnijos nacionaline mokslų akademija (2003 01 28)
 3. Austrijos mokslų akademija (1997 11 10)
 4. Azerbaidžano nacionaline mokslų akademija (2011 10 11)
 5. Berlyno-Brandenburgo mokslų akademija (2003 01 28)
 6. Britų akademija (bendradarbiavimo memorandumas 1992 02 18)
 7. Bulgarijos mokslų akademija (2007 05 31)
 8. Čekijos mokslų akademija (1994 04 28)
 9. Estijos mokslų akademija (1991 11 12)
 10. Hamburgo tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademija (2019 11 01) 
 11. Izraelio tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademija (bendradarbiavimo memorandumas 2016 06 28)
 12. Juodkalnijos mokslų ir menų akademija (2008 06 02)
 13. Kazachstano Respublikos nacionaline mokslų akademija (bendradarbiavimo memorandumas 2023 09 19)
 14. Latvijos mokslų akademija (1991 11 12)
 15. Lenkijos mokslų akademija (1996 06 21)
 16. Lindau Nobelio laureatų susitikimų taryba ir Lindau Nobelio laureatų susitikimų prie Konstancos ežero fondu (bendradarbiavimo memorandumas 2008 06 29)
 17. Londono karališkąja draugija (1992 02 19)
 18. Norvegijos tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademija (1991 01 01)
 19. Rumunijos akademija (1994 03))
 20. Slovakijos mokslų akademija (1994 10)
 21. Slovėnijos mokslų ir menų akademija  (2005 02 23)
 22. Suomijos akademija (2001 04 30)
 23. Švedijos karališkąja inžinerinių mokslų akademija (1989 05 22)
 24. Švedijos karališkąja literatūros, istorijos ir senovės mokslų akademija (1996 08 13)
 25. Švedijos karališkąja žemės ūkio ir miškininkystės akademija (2002 04 15)
 26. Šveicarijos mokslų akademija (2001 11 20)
 27. Ukrainos nacionaline mokslų akademija (1994 10 13)
 28. Ukrainos nacionaline žemės ūkio mokslų akademija (2014 12 31)
 29. Vengrijos mokslų akademija (1995 11 12)

LMA atstovauja mūsų šaliai šiose tarptautinėse organizacijose:

 1. Visos Europos mokslų akademijų federacijoje (ALLEA) http://www.allea.org/ 
 2. Europos Sąjungos šalių akademijų mokslo konsultacinėje taryboje (EASAC) https://easac.eu/
 3. Tarptautinėje mokslo taryboje (ISC) https://council.science/
 4. Tarptautinėje mokslų akademijų sąjungoje (IAP) http://www.interacademies.org/
 5. Europos medicinos mokslų akademijų federacijoje (FEAM) https://www.feam.eu/
 6. Europos taikomųjų žemės ūkio, maisto ir gamtos mokslo akademijų sąjungoje (UEAA) http://ueaa.info/ 
 7. Europos akademijų tinklų konsorciume (SAPEA) https://sapea.info/ 
 8. Tarptautinėje akademijų sąjungoje (UAI) http://www.unionacademique.org/
Vyriausioji specialistė tarptautiniams ryšiams Violeta Skirgailienė
Tel. +370 601 11 973
El. p. v.skirgailiene@lma.lt