Veikla

Atgal

Mokslinių vizitų statistika

Lietuvos mokslininkai, 2022 metais išvykę moksliniams vizitams ir stažuotėms į užsienio šalis pagal mokslinių mainų programas 

Mokslininko vardas, pavardė, mokslo laipsnis

Atstovaujama mokslo institucija

Priimančioji mokslo institucija

Vizito trukmė, tiksli data

Numatytos aplankyti mokslo bei kitos institucijos ir vizito tikslas

 

Armėnijos NMA

dr. hab., akad. Gintautas Dzemyda

Lietuvos mokslų akademija

Armėnijos nacionalinė mokslų akademija

10-29–11-02

Lankymasis NAMA Matematikos ir technikos mokslų skyriuje, vizitas į Armėnijos Informatikos ir automatikos problemų  institutą. Bendradarbiavimo galimybių aptarimas

Bulgarijos MA

doktorantas Martynas Urbutis

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Bulgarijos MA Augalų fiziologijos ir genetikos institutas

03-27– 04-14

Bendro Lietuvos MA ir Bulgarijos MA  patvirtinto projekto „Fitohormonų veikiami fiziologiniai ir molekuliniai tolerancijos sausrai mechanizmai (HormOnDrought) “ vykdymas

Čekijos MA

dr. Martynas Kinka

Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas

Čekijos mokslų akademijos Fizikos institutas

11-24–30

Bendro Lietuvos–Čekijos mobilumo programos projekto „Aukštadažnis dielektrinis atsakas vienašiuose relaksoriuose ir kitose feroinėse medžiagose“ vykdymas

dr. Vidmantas Kalendra

Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas

Čekijos mokslų akademijos Fizikos institutas

11-20–27

Bendro Lietuvos–Čekijos mobilumo programos projekto „Aukštadažnis dielektrinis atsakas vienašiuose relaksoriuose ir kitose feroinėse medžiagose“ vykdymas

dr. Šarūnas Svirskas

Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas

Čekijos mokslų akademijos Fizikos institutas

11-20–30

Bendro Lietuvos–Čekijos mobilumo programos projekto „Aukštadažnis dielektrinis atsakas vienašiuose relaksoriuose ir kitose feroinėse medžiagose“ vykdymas

Estijos MA

dr. Lina Būgienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Tartu universiteto Kultūros tyrimų institutas

09-21– 24

Dalyvavimas ir pranešimo skaitymas  tarptautinėje konferencijoje „Tarptautinė folkloristika“

dr. Arūnas Vaicekauskas

Vytauto Didžiojo universitetas

Estijos literatūros muziejus

9-19–23

Dalyvavimas ir pranešimo skaitymas tarptautinėje konferencijoje „Balkanų ir Baltijos šalys suvienytoje Europoje“

Lenkijos MA

prof. Roma Kačinskaitė

Vytauto Didžiojo universitetas

Poznanės A. Mickevičiaus universitetas

08-22–27

Dalyvavimas bei pranešimo skaitymas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „ELAZ 2022“

LMA narys, prof. dr. hab. Rimantas Kačianauskas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Lenkijos mokslų akademijos Fundamentinių technologinių tyrimų institutas

09-4–8

Dalyvavimas ir pranešimo skaitymas mokslinėje konferencijoje „CMM-SolMech 2022“

prof. Arnas Kačeniauskas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Lenkijos mokslų akademijos Fundamentinių technologinių tyrimų institutas

09-4–8

Dalyvavimas ir pranešimo skaitymas mokslinėje konferencijoje „CMM-SolMech 2022“

dr. Darius Mačiūnas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Lenkijos mokslų akademijos Fundamentinių technologinių tyrimų institutas

09-4–8

Dalyvavimas ir pranešimo skaitymas mokslinėje konferencijoje „CMM-SolMech 2022“

doktor. Alicia Menéndez Hurtado

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Lenkijos mokslų akademijos Fundamentinių technologinių tyrimų institutas

09-4–8

Dalyvavimas ir pranešimo skaitymas mokslinėje konferencijoje „CMM-SolMech 2022“

prof. Danguolė Mikulėnienė

Lietuvių kalbos institutas

Lenkijos mokslų akademijos Slavų studijų institutas

12-5–10

Bendro Lietuvos ir Lenkijos MA patvirtinto projekto „Dvikalbių autorių iš Lietuvos memuarai, dienoraščiai, žodynai ir laiškai (XIX a. – XX a. I-a pusė) “  vykdymas

dr. Vilija Sakalauskienė

Lietuvių kalbos institutas

Lenkijos mokslų akademijos Slavų studijų institutas

12-5–10

Bendro Lietuvos ir Lenkijos MA patvirtinto projekto „Dvikalbių autorių iš Lietuvos memuarai, dienoraščiai, žodynai ir laiškai (XIX a. – XX a. I-a pusė) “  vykdymas

Agnė Zemkajutė

LMA Vrublevskių biblioteka

Lenkijos mokslų akademijos biblioteka Krokuvoje

11-12–19

Pranešimo skaitymas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Explicitus est liber: spaudos iki 1800 paveldas“, medžiagos rinkimas Lenkijos MA bibliotekoje Krokuvoje

Vengrijos MA

LMA narys, prof. dr. hab. Vincas Būda

Gamtos tyrimų centras

Ekologinių tyrimų centras

 04-04–06

 Dalyvavimas EASAC Aplinkos komiteto posėdžiuose bei lankymasis Ekologinių tyrimų centre

             

Mokslininkai, 2022 metais atvykę moksliniams vizitams ir stažuotėms į Lietuvą pagal mokslinių mainų programas 

Mokslininko vardas, pavardė, mokslo laipsnis

Atstovaujama mokslo institucija

Priimančioji mokslo institucija

Vizito trukmė, tiksli data

 Numatytos aplankyti mokslo bei kitos institucijos ir vizito tikslas 

Bulgarijos MA

dr. Irina Vaseva

Bulgarijos MA Augalų fiziologijos ir genetikos  institutas

LAMMC

 09-25–29

 Bendro Lietuvos – Bulgarijos MA projekto „Fitohormonų veikiami fiziologiniai ir molekuliniai tolerancijos sausrai mechanizmai“ vykdymo aptarimas, dalyvavimas bei pranešimo skaitymas tarptautinėje konferencijoje „Mokslinės aktualijos ir inovacijos sodininkystėje“

Estijos MA

dr. Magnus Ilmjärv

Talino universitetas

Vilniaus universitetas

 04-18–05-01

 Mokslinės konsultacijos ir darbas Vilniaus universitete, Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos ypatingajame archyve. Mokslinio projekto apie Lenkijos vaidmenį Centrinės ir Rytų Europos tarptautiniuose santykiuose, Estijos – Lenkijos santykius 1934–1939 m. rengimas.

dr. Alla Khosrovyan

Nacionalinis cheminės fizikos ir biofizikos institutas

VU Gyvybės mokslų centro Biomokslų institutas

09-24–30

Darbas prie bendro mokslinio projekto skirto mikroplastiko dalelių ekotoksikologijai

Latvijos MA

dr. Gunārs Lācis

Sodininkystės  institutas

LAMMC

09-25–29

Dalyvavimas bei pranešimo skaitymas III tarptautinėje konferencijoje „Mokslinės aktualijos ir inovacijos sodininkystėje“

prof. Arturs Medvids

Rygos technikos universitetas

Fizinių ir technologijos mokslų centras

09-05–10

Susipažinimas su nauja įranga

Lenkijos MA

prof. Dorota Rembiszewska

Lenkijos MA Slavų studijų institutas

Lietuvių kalbos institutas

06-6–11

Bendro Lietuvos ir Lenkijos MA patvirtinto projekto Dvikalbių autorių iš Lietuvos memuarai, dienoraščiai, žodynai ir laiškai (XIX a. – XX a. I-a pusė) vykdymas 

prof. Maria Trawinska

Lenkijos MA Slavų studijų institutas

Lietuvių kalbos institutas

06-6–11

Bendro Lietuvos ir Lenkijos MA patvirtinto projekto Dvikalbių autorių iš Lietuvos memuarai, dienoraščiai, žodynai ir laiškai (XIX a. – XX a. I-a pusė vykdymas

prof. Andrzej Rachuba

Lenkijos MA Istorijos institutas

Lietuvos istorijos  institutas

06-13–19

Mokslinis darbas Lietuvos istorijos  institute, Lietuvos valstybės istorijos archyve, Lietuvos bibliotekose

 

prof. Jerzy Rojek

Lenkijos MA Fundamentinių technologinių tyrimų institutas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

06-22–26


Mokslinis tyriamasis darbas VGTU Taikomosios mechanikos katedroje

 

prof. Anna Engelking

Lenkijos MA Slavų studijų institutas

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

06-27–07-06

Bendro projekto Vilniaus atminties kultūra lietuviškuose ir lenkiškuose tekstuose (XX a. – XXI a.) vykdymas

dr. Maria Cieśla

Lenkijos MA Istorijos institutas

Lietuvos istorijos  institutas

07-06–12

Mokslinis darbas Lietuvos istorijos  institute, Lietuvos archyvuose

prof. Boguslaw Dybaś

Lenkijos MA Istorijos institutas

Lietuvos istorijos  institutas

07-18–22

Mokslinis darbas Lietuvos istorijos  institute, Lietuvos  archyvuose ir bibliotekose

prof. dr. hab. Jerzy Rojek

Lenkijos MA Fundamentinių technologinių tyrimų institutas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

06-22–26

Mokslinis tyriamasis darbas VGTU Taikomosios mechanikos katedroje

prof. dr. hab. Jagoda Hernik-Spalińska

Lenkijos MA Meno institutas

Lietuvos kultūros tyrimų  institutas

09-04–10

Medžiagos rengiamai knygai apie Vilniaus teatrus XIX-XX a. rinkimas bei konsultacijos

prof. dr. hab. Dariusz Hreniak

Lenkijos MA Žemų temperatūrų ir struktūrinių tyrimų institutas

Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras

08-19–25

Bendro projekto vykdymo rezultatų aptarimas, pranešimo skaitymas seminare Eksitono dinamika ir spektroskopija“

dr.Vitalij Boiko

Lenkijos MA Žemų temperatūrų ir struktūrinių tyrimų institutas

Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras

08-19–25

Bendro projekto vykdymo rezultatų aptarimas, pranešimo skaitymas seminare Eksitono dinamika ir spektroskopija“

prof. Włodzimierz Mędrcecki

Lenkijos MA Istorijos institutas

Lietuvos istorijos institutas

09-6–11

Mokslinis darbas Lietuvos archyvuose ir bibliotekose

prof. Joanna Gierowska-Kallaur

Lenkijos MA Istorijos institutas

Lietuvos istorijos institutas

09-19–25

Mokslinis darbas Lietuvos archyvuose ir bibliotekose

prof. Zofia Kołoszko-Chomentowska

Bialystoko technologijos universitetas

Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas

10-17–21

Bendro mokslinio projekto ir publikacijų aptarimas

prof., dr. hab. Anna Engelking

Lenkijos MA Slavų studijų institutas

Lietuvių kalbos  institutas

10-02–09

Bendro Lietuvos ir Lenkijos MA patvirtinto projekto Dvikalbių autorių iš Lietuvos memuarai, dienoraščiai, žodynai ir laiškai (XIX a. – XX a. I-a pusė)“ vykdymas

dr. hab. Ewa Golachowska

Lenkijos MA Slavų studijų institutas

Lietuvių kalbos  institutas

10-03–06

Bendro Lietuvos ir Lenkijos MA patvirtinto projekto Dvikalbių autorių iš Lietuvos memuarai, dienoraščiai, žodynai ir laiškai (XIX a. – XX a. I-a pusė)“ vykdymas

dr.hab. Mariusz Kulik

Lenkijos MA Istorijos institutas

Lietuvos istorijos institutas

10-10–14

Apsilankymas Lietuvos istorijos institute, darbas archyvuose

doktorantas Pawel Lesisz

Lenkijos MA Istorijos institutas

Lietuvos istorijos institutas

10-19–25

Darbas Lietuvos istorijos institute, LMA Vrublevskių bibliotekoje, Lietuvos centriniame valstybės archyve, VU bibliotekoje.

dr. Szymon Nosiewicz

Lenkijos MA Fundamentinių technologinių tyrimų institutas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

11-14–18

Bendro būsimo projekto Multiscale modeling of physical properties of heterogeneous materials using X-Ray micro-CT testing“  aptarimas, paskaitos skaitymas VGTU

dr. hab. Grzegorz Jurczak

Lenkijos MA Fundamentinių technologinių tyrimų institutas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

11-14–18

Bendro būsimo projekto Multiscale modeling of physical properties of heterogeneous materials using X-Ray micro-CT testing“  aptarimas, paskaitos skaitymas VGTU

doktorantas Andrzej Buczylo

Lenkijos MA Istorijos institutas

Lietuvos istorijos institutas

11-06–12

Darbas Lietuvos istorijos institute, LMA Vrublevskių bibliotekoje, Lietuvos centriniame valstybės archyve, VU bibliotekoje

Ukrainos MA

prof. Yulian Vysochanskyy

Užgorodo valstybinis universitetas

Vilniaus universitetas

 08-08–12

 VII tarptautinis seminaras skirtas relaksorių feroelektrikai