• LIT
  • Partnerių informacija
Atgal

Partnerių informacija

Skelbiame iš tarptautinių organizacijų, užsienio mokslo akademijų ir jų asociacijų, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei kitų organizacijų gautą informaciją, kuri, tikimės, bus aktuali LMA nariams ir tiems, kurie domisi mokslu. Informacija skelbiama originalo kalba, neredaguota. LMA neatsako už jos turinį.

   2024-03-13  Tarptautinės mokslo tarybos (ISC) neeilinėje Generalinėje asamblėjoje, surengtoje vasario 28 d. – kovo 6 d., organizacijos nariai balsavo dėl peržiūrėtų ISC įstatų ir darbo tvarkos taisyklių, ir dėl siūlomo proceso, kuriuo siekiama nustatyti ISC valdybos narių kadencijų išdėstymą dalimis. Naujoji ISC statuto ir darbo tvarkos taisyklių redakcija skelbiama ISC interneto svetainėje

   2024-01-20  Visos Europos mokslų akademijų federacija (ALLEA) skelbia apie pradėjusią veikti Europos mokslinių tyrimų erdvės politikos platformą (ERA Policy Platform). Plačiau https://allea.org/allea-welcomes-launch-of-european-research-area-policy-platform/

  2023-03-20 Paskelbta Tarptautinės mokslo tarybos (International Science Council) 2022 metų ataskaita

  2023-03-22 Norvegijos tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademija skelbia šių metų Abelio premijos (Nobelio premijos atitikmuo matematikams) laureatą. Smulkiau žr. pranešimą spaudai, citatą ir laureato biografiją.

  2023-03-14 Klimato socialinių mokslų tinklas klimato kaitos politikai skelbia šaukimą iki balandžio 1 d. teikti paraiškas ir gauti grantus moksliniams tyrimams apie klimato kaitos politikos struktūrinę, politinę ir institucinę dinamiką: Research into the Structural, Political, and Institutional Dynamics of Climate Change Politics. Smulkiau - priede.

  2023-03-03 Tarptautinė mokslo taryba (International Science Council, ISC) informuoja apie išleistą Sendai tinklo nelaimių rizikoms mažinti veiklos vidurio vertinimo ataskaitą (Report for the Mid-Term Review of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) ir skelbia atnaujintas žinias apie kitus artimus įvykius bei renginius. Kviečiame susipažinti https://council.science/

  2022 m. LMP laureatams daktarams Virgilijui ir  Daliai Feizoms, ŽŪMMS bei BMGMS nariams, tiriantiems žemės ūkį ir žemės naudojimą, ekosistemas, klimatą ir jūrų gyvūniją, gal būtų aktualu registruotis ir dalyvauti pačiame paskutiniame punkte minimame Aukšto lygio susitikime ir simpoziume Paryžiuje birželio 27-29, kurio programa skelbiama ir https://www.hfsp.org/paris-symposium-program

   2023-02-27 Lietuvos mokslininkei prof. Almirai Ramanavičienei skirtas UNESCO - Pusiaujo Gvinėjos tarptautinis apdovanojimas už tyrimus gyvybės mokslų srityje. Plačiau

   2023-02-22 Kvietimas nominuoti iki 2023-05-01 sero Džono Medokso (John Maddox), buv. "Nature" redaktoriaus, premijai. Johno Madoxo premija skiriama už drąsų viešąjį diskursą, pasitelkiant patikimą mokslą, asmenims, kurie gina mokslą ir įrodymus, skatina viešą diskusiją sudėtingomis temomis, nepaisant iššūkių ar priešiškumo. Plačiau https://senseaboutscience.org/john-maddox-prize/

   2023-01-25 Europos akademijų mokslo patariamosios tarybos (EASAC) informacija apie 2023 m. vasario 8 d. rengiamą diskusiją Europos Parlamente, pristatant EASAC parengtą apžvalgą „Regeneracinė žemdirbystė Europoje“.
Nuotolinio dalyvavimo / stebėjimo galimybės.
Registracija dalyvauti asmeniškai https://epevents.secure.europarl.europa.eu/europarl/EPRS_08February2023/e/ce/ 
Webex transliacija
https://europeanparliament.webex.com/europeanparliament/j.phpMTID=mc9657345e2c08f1607fee7910564c5b4

   2022-09-01 Tarptautinė mokslo taryba (ISC) skelbia, kad parengta ataskaita apie svarbias pamokas ir rekomendacijas, kaip remti mokslą Ukrainoje ir kitose konfliktų bei nelaimių paveiktose vietose. Ataskaita remiasi birželio 15 d. vykusia ISC, Europos mokslų akademijų federacijos (ALLEA), internetinės platformos „Mokslas Ukrainai“ ir Kristianijos universiteto koledžo (Norvegija) organizuota nuotoline konferencija „Ukrainos krizė: Europos aukštojo mokslo ir tyrimų sektorių atsakas“.

Trumpas aprašymas, ataskaita ir jos santrauka skelbiama https://council.science/current/news/report-on-the-ukraine-crisis-science-systems-affected-by-conflict/

   2022-07-21 Tarptautinė mokslo taryba (ISC) skelbia išsamią savo 2021 m. veiklos ataskaitą. Joje aptarti ISC nuveikti darbai atsakant į pasaulio mokslui ir mokslo sąveikai su visuomene kylančius iššūkius. Su ataskaita galite susipažinti:
https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/ISC-Annual-Report_2021-web-version.pdf

   2022-04-06 Tarptautinės mokslo tarybos (ISC) prezidentas Peteris Gluckmanas ir laikinai einantis ISC generalinio  direktoriaus bei mokslo direktoriaus pareigas Mathieu Denisas informavo narius apie būsimus veiksmus,  kurių ISC imasi reaguodama į konfliktą Ukrainoje.
https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/Letter-CEO-President_06.04.22.pdf

   2022-03-31 Europos mokslų akademijų federacijos (ALLEA) prezidento prof. Antonio Loprieno laiškas apie Europos fondą iš Ukrainos išvykusiems mokslininkams
Prof. Antonio Loprieno laiškas

   2022-03-07 Juodkalnijos mokslų ir menų akademijos prezidentūros pareiškimas.
The Statement of the Presidency of the Montenegrin Academy of Sciences and Arts related to the crisis in Ukraine

   2022-03-04 Europos mokslų akademijų federacijos (ALLEA) prezidento prof. Antonio Loprieno laiškas, kuriame pranešama apie valdybos sprendimą sustabdyti Rusijos mokslų akademijos ir Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos narystę ALLEA, atsižvelgiant į siaubingą karinį išpuolį prieš Ukrainą bei ALLEA pareiškimas dėl Rusijos mokslų akademijos ir Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos veiklos sustabdymo
Prof. Antonio Loprieno laiškas  
ALLEA pareiškimas

    2022-03-01 Karališkosios Airijos akademijos pareiškimas Ukrainai, jos piliečiams ir akademikams paremti
https://www.ria.ie/news/international-activities/statement-support-ukraine-its-citizens-and-academics

    2022-03-01 Mokslas ir solidarumas: ISC pareiškimas apie Ukrainą. Science and solidarity: ISC Statement on Ukraine, and all the latest news and events from our community Resources, blogs, webinars and more View this email in your browser
https://us5.campaign-archive.com/?u=2e9b648776114e2888e7ea8c5&id=22dde98b90&e=7b7771b820 

    2022-02-28 Tarptautinės mokslo tarybos (ISC) pareiškimas dėl Ukrainos
https://council.science/current/news/isc-statement-ukraine/

    2022-02-28 Ukrainos nacionalinės žemės ūkio mokslų akademijos prezidiumo kreipimasis
Kreipimasis

    2022-02-28 Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų tarybos kreipimasis į tarptautinę akademinę bendruomenę dėl Rusijos Federacijos karo prieš Ukrainą
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8731
Išversta į lietuvių kalbą

√   2022-02-28 Lietuvos mokslų akademija viena pirmųjų išreiškė palaikymą Ukrainai ir jos žmonėms. Karališkoji chemikų draugija (Royal Society of Chemistry) cituoja LMA prezidentą akad. Jūrą Banį, kuris atvirame kreipimesi teigė, kad Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimui skiriamą finansavimą Lietuva reikšmingai padidino jau šiais metais ir ateityje numatoma jį dar didinti. „Tikimės, kad ši beprotybė kuo greičiau pasibaigs ir galėsime kartu siekti mokslo pažangos taikiame ir laisvame pasaulyje“, – straipsnyje pateikiama ištrauka iš LMA kreipimosi.
Visas straipsnį skaitykite: https://www.chemistryworld.com/news/more-than-600-russian-scientists-sign-open-letter-against-war-with-ukraine/4015292.article

    2022-02-28 „Societas Humboldtiana Polonorum“ direktorių tarybos vardu prezidento kreipimasis
Solidarity with Ukraine

    2022-02-26 Estijos mokslų akademijos prezidento, Tarptautinės mokslo tarybos (ISC) pirmininko prof. Tarmo Somerė (Tarmo Soomere) atviras laiškas
Letter in regards to the situation in Ukraine

    2022-02-25 Latvijos mokslų akademijos kreipimasis
Appeal by the Latvian Academy of Sciences to halt aggression by Russia against Ukraine

    2022-02-25 Europos mokslų akademijų federacijos (ALLEA) pareiškimas
STATEMENT BY THE ALLEA PRESIDENCY IN SUPPORT OF UKRAINE, ITS CITIZENS AND ACADEMIC INSTITUTIONS

    2022-02-25 Lietuvos švietimo tarybos pareiškimas dėl Ukrainos
STATEMENT BY LITHUANIAN COUNCIL OF EDUCATION ON UKRAINE AGAINST MILITARY AGGRESSION BY THE RUSSIAN FEDERATION
Lietuvos švietimo tarybos pareiškimas dėl Rusijos Federacijos veiksmų Ukrainos Respublikos teritorijoje

    2022-06-03   Tarptautinės mokslo tarybos (ISC) informacija ir kvietimai. Skaityti

    2022-04-15  Tarptautinės mokslo tarybos (ISC) informacija ir kvietimai. Skaityti

    2022-04-08  Tarptautinės mokslo tarybos (ISC) informacija ir kvietimai. Skaityti

    2022-02-25  Tarptautinės mokslo tarybos (ISC) informacija ir kvietimai. Skaityti

   202-02-25  Tarptautinės mokslų akademijų sąjungos (The InterAcademy Partnership, IAP) kvietimas dalyvauti ataskaitos „Kova su gruobuoniškais žurnalais ir konferencijomis“ (Combatting Predatory Journals and Conferences) pristatyme 2022 m. kovo 16 d. 13.00–15.00 val. (UTC)
Kvietimas
Registracija: https://tinyurl.com/predatorypracticeslaunch

   2022-02-23  Serui Endžiui Hainesui (Sir Andy Haines), EASAC Klimato kaitos ir sveikatos darbo grupės bendrapirmininkiui, skirta Tailerio premija – gamtosaugos Nobelis
Press Kit Tyler Prize 2022 Sir Andy Haines – „„Google“ diskas“

   2022-02-18 Baltijos-Amerikos Laisvės fondas skelbia naują kvietimą teikti paraiškas į Tyrėjų stipendijos programą. Paraiškos į BAFF Tyrėjų Stipendijos programą bus priimamos iki š.m. balandžio 1 d.
Skelbimas
Nuoroda socialiniuose tinkluose: https://www.facebook.com/Baltic.American.Freedom.Foundation/posts/5294988837198155

   2022-02-17 UNESCO kvietimas dalyvauti iniciatyvose, skirtose Tarptautiniams fundamentaliųjų mokslų metams darniam vystymuisi.
Kvietimas
Informacija apie planuojamus renginius ir veiklas

   2022-02-17  SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies, Europos akademijų mokslinės rekomendacijos politikai) naujienlaiškisSkaityti

   2022-02-10  Tarptautinės mokslo tarybos (ISC) informacija ir kvietimai. Skaityti

   2022-01-27  Slovakijos mokslų akademijos kreipimasis teikti nominacijas tarptautiniam apdovanojimui gamtos mokslų srityje
Raštas-kreipimasis
Statute of the International Prize of the Slovak Academy of Sciences
Publication record form for the SAS International Prize proposal