• LIT
  • Jaunoji akademija
Atgal

Jaunoji akademija

2018 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinio susirinkimo metu paskelbta apie Jaunosios akademijos įkūrimą: patvirtinti jos nuostatai ir numatyti naujų narių rinkimai. Jaunosios akademijos nariai yra mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslinių tyrimų rezultatų ir aktyviai dirbantys profesinėje srityje, kuriems doktorantūros laipsnis buvo suteiktas ne anksčiau kaip prieš dešimt metų, o rinkimų dieną yra 40 metų ar jaunesni. Kiekvienais metais dešimt narių renkami ketverių metų kadencijai, todėl bendras Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų akademijos narių skaičius turi pasiekti 40 asmenų skaičių.

2018 m. spalio 10 d. – lapkričio 10 d. kandidatai į Jaunosios akademijos narius pateikė 53 paraiškas. Konkurse dalyvavo aktyvūs, reikšmingų mokslo rezultatų pasiekę jaunieji mokslininkai, paskelbę 10–64 mokslo publikacijų tarptautiniuose leidiniuose, turintys didelį citavimo indeksą, asmeninį Hiršo (h) indeksą 5–26, parengę svarių mokslinių monografijų, vadovaujantys doktorantams, dalyvavę ilgalaikėse stažuotėse, vykdantys reikšmingus tarptautinius projektus arba jiems vadovaujantys, turintys tarptautinių patentų, kai kurie jų vadovauja universitetų ar valstybinių institutų mokslo padaliniams, turi docento ar net profesoriaus vardą. Penkiose mokslų skyriuose sudarytos komisijos gruodžio 5–11 d. rinko Jaunosios akademijos narius. Komisijos įvertino kandidatų mokslinius ir organizacinius pasiekimus, su jais diskutavo apie mokslo ir studijų veiklos būklę ir perspektyvas, mokslo rezultatų sklaidos ir diegimo galimybes ir, žinoma, apie įkurtos Jaunosios akademijos perspektyvas bei asmeninį galimą indėlį į LMAJA veiklą.

2018 m. gruodžio 18 d. LMA Prezidiumo posėdyje patvirtinti komisijų teikti rinkimų rezultatai ir išrinkti pirmieji LMA jaunosios akademijos nariai, gruodžio 20 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime jiems buvo įteikti nario pažymėjimai.

2019 m. sausio 10 d. įvyko pirmasis LMA Jaunosios akademijos posėdis, kuriame buvo išrinkti  LMA JA pirmininkas ir sekretorius. LMA JA pirmininku išrinktas dr. Donatas Murauskas, sekretore – dr. Olga Mastianica-Stankevič. Nuo 2019 m. gruodžio 1 d. LMAJA pirmininko pareigas eis dr. Mindaugas Gedvilas, sekretorės – Diana Marčiulynienė.

2019 m. rugsėjo 10 d. buvo paskelbti LMA Jaunosios akademijos  naujų narių rinkimai. Gauta 31 paraiška, iš jų humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 7 paraiškos, fizinių mokslų – 3, biomedicinos mokslų – 6, žemės ūkio mokslų – 8, technikos mokslų – 7. LMA mokslų skyriuose patikrinus kandidatų pateiktus dokumentus, nutarta pritarti visų kandidatų į LMA Jaunosios akademijos narius sąrašui. Vėliau LMA mokslų skyriuose buvo išklausyti pretendentų prisistatymai, vyko kandidatų aptarimai, diskusijos ir rinkimai į LMA Jaunosios akademijos narius. 2019 m. lapkričio 14 d. LMA prezidiumo nutarimu Nr. 37 jaunieji mokslininkai patvirtinti LMA Jaunosios akademijos nariais.

2020 m. spalio mėn. paskelbti LMA Jaunosios akademijos  naujų narių rinkimai. Gruodžio 1 d. LMA prezidiumo nutarimu Nr. 40 ketverių metų kadencijai patvirtinti LMA Jaunosios akademijos nariai.

2021 m. rugsėjo 1 d. paskelbti LMA Jaunosios akademijos naujų narių rinkimai. Gruodžio 7 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo nutarimu Nr. 35 ketverių metų kadencijai patvirtinti LMA Jaunosios akademijos nariai.