Veikla

Atgal

Premijos ir stipendijos

Bendra informacija

LMA organizuoja vardinių premijų – Kazimiero Baršausko (elektronika, elektromechanika), Povilo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika), Kazimiero Būgos (kalbotyra), Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai), Simono Daukanto (istorija), Tado Ivanausko (gamtosauga), Adolfo Jucio (teorinė fizika), Justino Marcinkevičiaus (literatūrologija), Vinco Krėvės-Mickevičiaus (literatūra), Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai), Jono Kubiliaus (matematika), Vlado Lašo (medicina), Juozo Lazausko (augalininkystė, augalų selekcija), Povilo Matulionio (miškotyra), Juozo Matulio (chemija), Albino Rimkos (ekonomika), Kazimiero Simonavičiaus (mechanika), Pranciškaus Šivickio (biologija), Algirdo Žukausko (šiluminė technika) konkursus.
Už geriausius mokslinius darbus Akademija skiria 10 kasmetinių premijų jauniesiems mokslininkams bei doktorantams ir 15 premijų aukštųjų mokyklų studentams ir 15 Jaunųjų mokslininkų stipendijų. Kartu su partneriais yra įsteigusi Kazimiero Meškausko premiją jauniesiems mokslininkams-ekonomistams ir Vytauto Vazalinsko premiją už dirvotyros, žemdirbystės ir agrochemijos fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus.
Organizuojami Lietuvos mokslo premijų, Pasaulio mokslininkų federacijos Lietuvos nacionalinių stipendijų, INFOBALT vardinių stipendijų, LR Prezidentų vardinių stipendijų konkursai, kuruojamas L‘Oréal Baltic stipendijų programos „Mokslas moterims“ premijų konkursas Lietuvos jaunosioms mokslininkėms.
Akademija 60-mečio proga 2001 m. yra įsteigusi Lietuvos mokslų akademijos medalį, 2007 m.– Prezidiumo padėką. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas 2019 m. vasario 26 d. įsteigė atminimo medalį „Lietuvos mokslų akademija“. Medalis teikiamas  už aktyvią veiklą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Akademijos nariams ir darbuotojams, valstybės, mokslo ir studijų institucijos, užsienio šalių akademijoms, Akademijos partnerių institucijoms ir Akademijos veiklai nusipelnusiems asmenims. Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslų akademijų kartu įsteigtu medaliu apdovanojami Baltijos šalių ir užsienio mokslininkai, gavę reikšmingų mokslo rezultatų bei daug nuveikę plėtodami šio regiono mokslininkų bendradarbiavimą.

Premijų ir stipendijų konkursai

LMA vardinių premijų konkursas
Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursas
Jaunųjų mokslininkų ekonomistų mokslinių darbų konkursas akad. K. Meškausko premijai
Aukšųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursas
Vytauto Vazalinsko premijos konkursas
Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursas
 Pasaulio mokslininkų federacijos Lietuvos nacionalinių stipendijų konkursas
 INFOBALT vardinės stipendijos konkursas
LR Prezidentų vardinių stipendijų konkursas
L‘Oréal Baltic stipendijų konkursas
Lietuvos pažangos premijos konkursas
Meilės Lukšienės premijos konkursas
Vilniaus m. mokslininkų teikimo premijai gauti nuostatai

 

Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų registravimo ir vertinimo sistemoje

http://www.lma.lt/paraisku-teikimas