Veikla

Atgal

Vilniaus m. mokslininkų teikimo premijai gauti nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdyje 2024 m. balandžio 9 d.

VILNIAUS MIESTO MOKSLININKŲ TEIKIMO PREMIJAI GAUTI NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus miesto mokslininkų teikimo premijai gauti nuostatai nustato kandidatų teikimo tvarką Vilniaus miesto mokslininkų premijai gauti.
2. Vilniaus miesto mokslininkų premija (toliau – premija) skiriama Vilniaus miesto mokslininkams už šiuos nuopelnus:
2.1. ilgametę aktyvią ir reikšmingą mokslinę veiklą;
2.2. aukščiausius mokslo pasiekimus šalies ir (ar) tarptautiniu mastu;
2.3. novatoriškas mokslines idėjas ir jų įgyvendinimą bei sklaidą Vilniaus mieste.
3. Kiekvienais metais siūlomos kandidatūros dviem premijoms: viena humanitarinių ir socialinių mokslų srityse ir viena gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos mokslų srityse.
4. Kandidatūros teikiamos Vilniaus miesto savivaldybei.

II. PREMIJOS TEIKIMO TVARKA

5. Pretendentus į premiją gali siūlyti Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, jo nariai, Vilniuje veikiančios mokslo ir studijų institucijos, mokslo sąjungos, asociacijos, taip pat savo kandidatūras gali siūlyti ir patys mokslininkai. Pretendentai siūlomi pateikiant paraiškas skirti premiją (toliau – paraiškos).
6. Premijų paraiškų surinkimą ir atranką vykdo Lietuvos mokslų akademija. Paraiškos pateikiamos per LMA elektroninę paraiškų sistemą https://konkursai.lma.lt. Paraiškos formas, paraiškų pateikimo terminus ir pateikimo būdus Lietuvos mokslų akademija kasmet skelbia savo tinklalapyje. Paraiškos formos ir pateikimo terminai tvirtinami LMA prezidiumo posėdžio nutarimais.
7. Pretendentas į premiją turi būti Vilniaus mieste veikiančios mokslo ir studijų institucijos darbuotojas, aktyviai vykdantis mokslinius tyrimus, ir turėti mokslo laipsnį.
8. Kartu su paraiška turi būti pateikta:
8.1. pretendento gyvenimo ir veiklos aprašas;
8.2. pretendento veiklą, kūrybą, laimėjimus pagrindžianti medžiaga ir publikacijų sąrašas;
8.3. dokumentai, patvirtinantys, kad pretendentas dirba Vilniaus mieste veikiančioje mokslo ar studijų institucijoje ir turi mokslo laipsnį.
9. Paraiškas vertina ir siūlymus dėl premijos skyrimo Vilniaus miesto savivaldybei teikia Lietuvos mokslų akademija.
10. Lietuvos mokslų akademija atrinktus pretendentus ir jų dokumentus teikia Vilniaus miesto savivaldybei. Ji, atsižvelgdama į pateiktus siūlymus, priima sprendimus dėl premijos skyrimo ir premijos dydžio.
11. Premija tam pačiam asmeniui skiriama tik vieną kartą.
12. Premija skiriama neatsižvelgiant į kitas pretendento gautas premijas.
13. Premiją įteikia Vilniaus miesto savivaldybės meras ar jo įgaliotasis atstovas Lietuvos mokslų akademijoje visuotinio susirinkimo metu.
14. Premijos laureatai skelbiami žiniasklaidoje ir Vilniaus miesto savivaldybės bei Lietuvos mokslų akademijos tinklalapiuose.Atsisiųsti