Veikla

Atgal

LMA vardinių premijų laureatai

LMA organizuoja vardinių premijų – Kazimiero Baršausko (elektronika, elektromechanika), Povilo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika), Kazimiero Būgos (kalbotyra), Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai), Simono Daukanto (istorija), Tado Ivanausko (gamtosauga), Adolfo Jucio (teorinė fizika), Justino Marcinkevičiaus (literatūrologija), Vinco Krėvės-Mickevičiaus (literatūra), Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai), Jono Kubiliaus (matematika), Vlado Lašo (medicina), Juozo Lazausko (augalininkystė, augalų selekcija), Povilo Matulionio (miškotyra), Juozo Matulio (chemija), Albino Rimkos (ekonomika), Kazimiero Simonavičiaus (mechanika), Pranciškaus Šivickio (biologija), Algirdo Žukausko (šiluminė technika) konkursus.

Vardinė premija

Laureatai

 2023 m. 
Simono Daukanto (istorija) Prof. dr. Saulius Pivoras
Vlado Lašo (medicina)  Akad. Vilmantė Borutaitė
Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai)  Akad. Robert Mokrik
Povilo Matulionio (miškotyra) 

Akad. Darius Danusevičius
Dr. Virgilijus Baliuckas

2022 m.
 Justino Marcinkevičiaus (literatūrologija)  Žydronė Kolevinskienė
 Jono Kubiliaus (matematika)  Prof. Antanas Laurinčikas
 Tado Ivanausko (gamtosauga)  Prof. Eugenija Kupčinskienė
Juozo Lazausko (augalininkystė, augalų selekcija)  Akad. Vytautas Ruzgas

2021 m.

Kazimiero Būgos (kalbotyra)  Akad. Bonifacas Stundžia

Juozo Matulio (chemija)

Prof. Sigitas Tumkevičius 

Adolfo Jucio (teorinė fizika)

Prof. Gediminas Gaigalas

Kazimiero Baršausko (elektronika ir elektrotechnika)

Dr. Alvydas Lisauskas
Dr. Kęstučiui Ikamui 

2020 m.

Vinco Krėvės Mickevičiaus (literatūra)

Prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė

Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai)

Dr. Eugenija Bakšienė

Kazimiero Simonavičiaus (mechanika)

Doc. dr. Daiva Zeleniakienė
Doktorantas Gediminas Monastyreckis
Doc. dr. Sigitas Kilikevičius, doc. dr. Kristina Žukienė

2019 m.

Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai)

Akad. Gediminas Motuza Matuzevičius

Vlado Lašo (medicina)

Akad. Limas Kupčinskas

Pranciškaus Šivickio (biologija)

Akad. Gediminas Valkiūnas

Simono Daukanto (istorija)

Prof. Zenonas Butkus

Albino Rimkos (ekonomika)

 

Dr. Vaida Pilinkienė
Vilma Deltuvaitė
Asta Daunorienė
Vaidas Gaidelys

2018 m.

Tado Ivanausko (gamtosauga)

Dr. Ilona Jukonienė

Jono Kubiliaus (matematika)

Akad, Vygantas Paulauskas
Akad. Donatas Surgailis

Povilo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika)

Akad. Arūnas Krotkus

Justino Marcinkevičiaus (literatūrologija)

Eimutis Valentinas Sventickas

2017 m.

Kazimiero Būgos (kalbotyra)

Prof. Antanas Pakerys

Juozo Matulio (chemija)

Dr. Arūnas Jagminas

Adolfo Jucio (teorinė fizika)

Prof. habil. dr. Bronislovas Kaulakys
Dr. Julius Ruseckas

Povilo Matulionio (miškotyra)

Habil. dr. Romualdas Deltuvas

Kazimiero Baršausko (elektronika, elektromechanika)

Prof. Dr. Saulius Grigalevičius

2016 m.

Vinco Krėvės Mickevičiaus (literatūra)

Dr. Brigita Speičytė

Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai)

Dr. Violeta Juškienė
Dr. Raimondas Leikus
Dr. Remigijus Juška
Dr. Robertas Juodka

Kazimiero Simonavičiaus (mechanika)

Prof. Marijonas Bogdevičius

Algirdo Žukausko (šiluminė fizika ir energetika)

Dr. Sigitas Rimkevičius
Dr. Egidijus Urbonavičius
Dr. Mantas Povilaitis

2015 m.

Albino Rimkos (ekonomika)

Dr. Jurgita Bruneckienė
Dr. Irena Pekarskienė
Dr. Andrius Guzavičius
Oksana Palekienė
Jūratė Šovienė

Simono Daukanto (istorija)

Dr. Algirdas Antanas Baliulis

Pranciškaus Šivickio (biologija)

Prof. Algimantas Paulauskas

Vlado Lašo (medicina)

Akad. Vytas Antanas Tamošiūnas

Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai)

Prof. Valentinas Baltrūnas

2014 m.

Jono Kubiliaus (matematika)

Prof .Eugenijus Manstavičius

Povilo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika)

Prof. Kęstutis Jarašiūnas

2013 m.

Juozo Matulio (chemija)

Prof. Arvydas Survila
Zenonas Mockus
Stasė Kanapeckaitė

Adolfo Jucio (teorinė fizika)

Prof. Gediminas Juzeliūnas

Kazimiero Baršausko (elektronika, elektromechanika)

Prof. Linas Svilainis

2012 m.

Vinco Krėvės Mickevičiaus (literatūra)

Akad. Vytautas Martinkus

Kazimiero Simonavičiaus (mechanika)

Akad. Vytautas Ostaševičius

Algirdo Žukausko (šiluminė fizika ir energetika)

Habil. dr. Algirdas Kaliatka

Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai)

Dr. Virginijus Feiza
Dr. Dalia Feizienė

2011 m.

Simono Daukanto (istorija)

Prof. Zigmantas Kiaupa

Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai)

Dr. Vytautas Narbutas

Vlado Lašo (medicina)

Dr. Robertas Bunevičius

Pranciškaus Šivickio (biologija)

Akad. Vincas Būda

2010 m.

Albino Rimkos (ekonomika)

Akad. Antanas Buračas

Povilo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika)

Akad. Algis Petras Piskarskas

Tado Ivanausko (gamtosauga)

LMA n. k. Jonas Remigijus Naujalis

Povilo Matulionio (miškotyra)

Prof. Juozas Ruseckas

2009 m.

Kazimiero Būgos (kalbotyra)

Prof. Albertas Rosinas

Adolfo Jucio (teorinė fizika)

LMA n. e.  Leonas Valkūnas

Juozo Matulio (chemija)

LMA n. e. Aivaras Kareiva

Kazimiero Baršausko (elektronika, elektrotechnika)

Prof.  Stasys Vygantas Augutis

Kazimiero Simonavičiaus (mechanika)

LMA n. e. Algimantas Fedaravičius

2008 m.

Vinco Krėvės Mickevičiaus (literatūra)

Dr. Dainora Pociūtė Abukevičienė

Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai)

Habil. dr. Antanas Svirskis

Algirdo Žukausko (šiluminė fizika ir energetika)

Prof. habil. dr. Eugenijus Ušpuras

2007 m.

Simono Daukanto (istorija)

Prof. habil. dr. Aldona Prašmantaitė
LMA u. n. Jan Jurkiewicz

Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai)

Prof. habil. dr. Povilas Suveizdis

Pranciškaus Šivickio (biologija)

Dr. Romualda Petkevičiūtė

Vlado Lašo (medicina)

LMA n. e. Rūta Dubakienė

2006 m.

Povilo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika)

Habil. dr. Artūras Žukauskas

Tado Ivanausko (gamtosauga)

Habil. dr. Mečislovas Žalakevičius

Albino Rimkos (ekonomika)

Dr. Egidija Laumenskaitė

2005 m.

Kazimiero Simonavičiaus (mechanika)

LMA n. k. prof. Mykolas Daunys

Vinco Krėvės Mickevičiaus (literatūra)

Habil. dr. Vytautas Vanagas

Vlado Lašo (medicina)

LMA t. n. Antanas Praškevičius

2004 m.

Kazimiero Baršausko (elektronika, elektrotechnika)

LMA n. k. prof. Habil. dr. Danielius Eidukas

Adolfo Jucio (teorinė fizika)

Prof. habil. dr. Pavelas Bogdanovičius
Prof. habil. dr. Romualdas Karazija
Dr. Alicija Kupliauskienė
Akad.  prof. habil. dr. Zenonas Rokus Rudzikas

Pranciškaus Šivickio (biologija)

LMA n. k. prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius

2003 m.

Simono Daukanto (istorija)

LMA n. e. prof. habil. dr. Antanas Tyla

Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai)

LMA n. k. prof. habil. dr. Česlovas Jukna

Juozo Matulio (chemija)

LMA n. k. prof. habil. dr. Vitalijus Janickis
Doc. dr. Ingrida Ancutienė
Doc. dr. Remigijus Ivanauskas

Algirdo Žukausko (šiluminė fizika ir energetika)

Akad.  Prof. Dr. Habil. Jurgis Vilemas

2002 m.

Povilo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika)

LMA n. k. prof. habil. dr. Juozas Vidmantis Vaitkus

Juozo Dalinkevičius (geomokslai)

Habil. dr. Valentina Karatajūtė-Talimaa

Tado Ivanausko (gamtosauga)

Dr. Petras Zajančkauskas

Albino Rimkos (ekonomika)

Prof. habil. dr. Antanas Poviliūnas

2001 m.

Vinco Krėvės Mickevičiaus (literatūra)

Prof. habil. dr. Vytautas Kubilius

Vlado Lašo (medicina)

Prof. habil. dr. Liudvikas Lašas
Prof. habil. dr. Danutė Lašienė

Pranciškaus Šivickio (biologija)

Prof. habil. dr. Ona Kublickienė

Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai)

LMA t. n. prof. dr. Juozas Lazauskas

2000 m.

Povilo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika)

Doc. habil. dr. Jūras Banys

Kazimiero Simonavičiaus (mechanika)

LMA t. n. prof. habil. dr. Ramutis Bansevičius

Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai)

LMA n. k. prof. habil. dr. Algimantas Grigelis

Albino Rimkos (ekonomika)

LMA n. k. prof. habil. dr. Alfonsas Žilėnas

1999 m.

Kazimiero Būgos (kalbotyra)

Dr. Giedrius Subačius

Juozo Matulio (chemija)

LMA n. k. Leonas Simanavičius

Adolfo Jucio (teorinė fizika)

Dr. Sigitas Ališauskas

1998 m.

Simono Daukanto (istorija)

Prof. Mečislovas Jučas

Tado Ivanausko (gamtosauga)

Prof. Rimas Petras Žaromskis

Kazimiero Baršausko (elektronika, elektrotechnika

Prof. Stanislovas Sajauskas

1997 m.

Vinco Krėvės Mickevičiaus (literatūra)

Prof. Albertas Zalatorius

Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai)

Prof. Juozas Paškevičius

Povilo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika)

Dr. Kęstutis Makariūnas

Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai)

Dr. Edmundas Lapinskas
Dr. Dalia Ambrazaitienė

1996 m.

Albino Rimkos (ekonomika)

Prof. Stanislovas Martišius

Juozo Matulio (chemija)

LMA n. k. Povilas Algirdas Vaškelis
Dr. Zenonas Jusys
Dr. Eugenijus Norkus

Vlado Lašo (medicina)

Prof. Zita Aušrelė Kučinskienė

Pranciškaus Šivickio (biologija)

LMA n. e. Irena Eitminavičiūtė

1995 m.

Simono Daukanto (istorija)

Prof. Vytautas Merkys

Tado Ivanausko (gamtosauga)

Prof. Ričardas Kazlauskas

Kazimiero Simonavičiaus (mechanika)

Akad. Kazimieras Ragulskis

1994 m.

Kazimiero Būgos (kalbotyra)

Akad. Zigmas Zinkevičius

Kazimiero Baršausko (elektronika, elektrotechnika)

Prof. dr. Rymantas Jonas Kažys
Dr. Kazimieras Kundrotas
Dr. Liudas Mažeika
Dr. Reimondas Šliteris
Dr. Algirdas Voleišis

Adolfo Jucio (teorinė fizika)

Prof. dr. Algirdas Matulis

1993 m.

Pranciškaus Šivickio (biologija)

Dr. Tamara Arnastauskienė
Valė Kiselienė