Dokumentai

Atgal

Strateginis veiklos planas

MISIJA

Sutelkus iškilius mokslininkus, inicijuoti veiklas, kurios stiprintų Lietuvos gerovę, prisidėtų prie mokslo, socialinės, kultūrinės ir ekonominės krašto plėtros; tenkinti Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos vartotojų informacines reikmes, išsaugoti ir skleisti nacionalinį kultūros paveldą, sukauptą bibliotekoje.

VEIKLOS PRIORITETAI

Ugdyti visuomenės kritinį mokslinį mąstymą, nuosekliai skatinti aukšto lygio mokslinius tyrimus, puoselėti mokslo nepriklausomybę ir laisvę. 2020 m. bus tenkinami mokslo ir studijų sistemos informaciniai poreikiai, taip pat vykdomi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos pastatų rekonstravimo (avarinės būklės likvidavimo) darbai.

Lietuvos mokslų akademijos 2022–2024-ųjų metų strateginis veiklos planas 

Lietuvos mokslų akademijos 2021–2023-ųjų metų strateginis veiklos planas  

Lietuvos mokslų akademijos 2020–2022-ųjų metų strateginis veiklos planasAtsisiųsti: