Dokumentai

Atgal

Strateginis veiklos planas

MISIJA

Sutelkus iškilius mokslininkus, inicijuoti veiklas, kurios stiprintų Lietuvos gerovę, prisidėtų prie mokslo, socialinės, kultūrinės ir ekonominės krašto plėtros; tenkinti Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos vartotojų informacines reikmes, išsaugoti ir skleisti nacionalinį kultūros paveldą, sukauptą bibliotekoje.

VEIKLOS PRIORITETAI

Lietuvos mokslų akademija ugdo visuomenės kritinį mokslinį mąstymą, nuosekliai skatina aukšto lygio mokslinius tyrimus, puoselėja mokslo nepriklausomybę ir laisvę. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka tenkina mokslo ir studijų sistemos informacinius poreikius, taip pat bus tęsiami bibliotekos pastatų rekonstravimo (avarinės būklės likvidavimo) darbai.

Lietuvos mokslų akademijos 2024-2026-ųjų metų strateginis veiklos planas 

Lietuvos mokslų akademijos 2023–2025-ųjų metų strateginis veiklos planas 

Lietuvos mokslų akademijos 2022–2024-ųjų metų strateginis veiklos planas 

Lietuvos mokslų akademijos 2021–2023-ųjų metų strateginis veiklos planas  

Lietuvos mokslų akademijos 2020–2022-ųjų metų strateginis veiklos planas