Apie LMA

Atgal

Apdovanojimai

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas 2019 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 11 įsteigė atminimo medalį „Lietuvos mokslų akademija“. Medalis teikiamas  už aktyvią veiklą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Akademijos nariams ir darbuotojams, valstybės, mokslo ir studijų institucijos, užsienio šalių akademijoms, Akademijos partnerių institucijoms ir Akademijos veiklai nusipelnusiems asmenims.

Lietuvos mokslų akademijos atminimo medalis. Aversas
UAB Lietuvos monetų kalykla

Lietuvos mokslų akademijos atminimo medalis. Reversas
UAB Lietuvos monetų kalykla

Lietuvos  mokslų akademijos atminimo medalių teikimo ir naudojimo taisyklės

Lietuvos mokslų akademijos atminimo medaliai paskirti ir įteikti:

1. Akad. Domui Kaunui (2019-04-02 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 18). Įteikta 2019 m. balandžio 26 d.  Valdovų rūmuose, po akad. Domo Kauno ikonografijos rinkinio parodos Vilniaus universiteto bibliotekoje atidarymo.

2. Latvijos mokslų akademijai (2019-04-02 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 18). Įteikta 2019 m. gegužės 5 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje tarptautinėje  XVI Baltijos intelektinio bendradarbiavimo konferencijoje „Genai: iš praeities į ateitį“.

3. Estijos mokslų akademijai (2019-04-02 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 18). Įteikta 2019 m. gegužės 5 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje tarptautinėje  XVI Baltijos intelektinio bendradarbiavimo konferencijoje „Genai: iš praeities į ateitį“.

4. Suomijos mokslų akademijai (2019-04-02 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 18). Įteikta 2019 m. gegužės 5 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje tarptautinėje  XVI Baltijos intelektinio bendradarbiavimo konferencijoje „Genai: iš praeities į ateitį“.

5. Lenkijos mokslų akademijai.  (2019-04-02 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 18). Įteikta 2019 m. gegužės 5 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje tarptautinėje  XVI Baltijos intelektinio bendradarbiavimo konferencijoje „Genai: iš praeities į ateitį“.

6. Hamburgo tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijai (2019-04-02 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 18). Įteikta 2019 m. gegužės 5 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje tarptautinėje  XVI Baltijos intelektinio bendradarbiavimo konferencijoje „Genai: iš praeities į ateitį“.

7. Akad. Vladui Algirdui Bumeliui (2019-06-18 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 28). Įteikta 2019 m. liepos 3 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje  akademinėje diskusijoje „35 metai biofarmacijos inovacijų Lietuvoje. Kaip panaudosime įdirbį?“.

8. Akad. Antanui Buračui (2019-06-18 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 28). Įteikta 2019 m. gruodžio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

9. Akad. Ramučiui Petrui Bansevičiui (2019-06-18 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 28). Įteikta 2019 m. gruodžio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

10. Akad. Valdui Stanislovui Laurinavičiui (2019-09-03 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 29). Įteikta 2019 m. spalio 1 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

11. Akad. Mifodijui Sapagovui (2019-09-03 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 29). Įteikta 2019 m. spalio 1 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

12. Akad. Edvardui Gudavičiui (2019-09-03 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 29) Įteikta 2019 spalio 21 d. per Vilniaus universitete vykusį akad. E. Gudavičiui skirtą vakarą.

13. Akad. Marijui Arvydui Šliogeriui (2019-09-03 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 29). Įteikta 2019 m. spalio 1 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

14. Akad. Vytautui Basiui (2019-11-12 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 34). Įteikta 2019 m. gruodžio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

15. Akad. Juozui Kuliui (2019-11-12 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 34). Įteikta 2019 m. gruodžio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

16. Akad. Vygantui Paulauskui (2019-11-12 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 34). Įteikta 2019 m. gruodžio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

17. Akad. Viktorijai Daujotytei-Pakerienei (2019-11-12 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 34). Įteikta 2019 m. gruodžio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

18. Akad. Veronikai Vasiliauskienei (2019-11-12 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 34. Įteikta 2019 m. gruodžio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

19. Akad. Leonardui Saukai (2020-03-10 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 12A. Įteikta (virtualiai) 2020 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

20. Akad. Romualdui Grigui (2020-03-10 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 12A). Įteikta (virtualiai) 2020 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

21. Akad. Giedriui Uždaviniui (2020-03-10 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 12A). Įteikta 2020 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

22. Akad. Vytautui Jonui Sirvydžiui (2020-03-10 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 12A). Įteikta 2020 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

23. Akad. Kazimierui Ragulskiui (2020-03-10 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 12A). Įteikta 2020 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

24. Akad. Adolfui Laimučiui Telksniui (2020-03-10 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 12A). Įteikta 2020 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

25. Akad. Leonardui Kairiūkščiui (2020-03-10 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 12A). Įteikta 2020 m. birželio 18 d. per Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narių visuotinį susirinkimą Babtuose.

26. Akad. Eugenijui Jovaišai (2020-05-05 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 15). Įteikta 2020 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

27. Akad. Feliksui Ivanauskui (2020-06-16 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 23). Įteikta 2020 m. rugsėjo 16 d. per 10-ąją jaunųjų mokslininkų konferenciją „Fizinių ir technologijosmokslų tarpdalykiniai tyrimai“.

28. Akad. Stasiui Karazijai (2020-10-06 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 28). Įteikta (virtualiai) 2020 m. gruodžio 15 d.  Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

29. Akad. Albinui Kustai (2020-10-06 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 28). Įteikta (virtualiai) 2020 m. gruodžio 15 d.  Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

30. Akad. Vytautui Ostaševičiui (2020-10-06 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 28). Įteikta (virtualiai) 2020 m. gruodžio 15 d.  Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

31. Akad. Jurgiui Vilemui (2020-10-06 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 28). Įteikta (virtualiai) 2020 m. gruodžio 15 d.  Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

32. Kauno miesto savivaldybei (2020-10-20 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 31). Įteikta (virtualiai) 2020 m. gruodžio 15 d.  Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

33. Akad. Benediktui Juodkai (2020-10-20 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 33). Įteikta (virtualiai) 2020 m. gruodžio 15 d.  Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

34. Akad. Valdemarui Razumui (2020-10-20 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 33). Įteikta (virtualiai) 2020 m. gruodžio 15 d.  Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

35. Akad. Vytui Antanui Tamošiūnui (2020-10-20 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 31). Įteikta (virtualiai) 2020 m. gruodžio 15 d.  Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

36. Akad. Jonui Mockui (2021-01-26 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 5). Įteikta (virtualiai) 2021 m. balandžio 13 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame ataskaitiniame ir rinkiminiame  susirinkime.

37. Akad. Algirdui Gaižučiui (2021-02-09 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 7). Įteikta (virtualiai) 2021 m. balandžio 13 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame ataskaitiniame ir rinkiminiame  susirinkime.

38 Akad. Juozui Vidmančiui Vaiktui (2021-02-09 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 7). Įteikta (virtualiai) 2021 m. balandžio 13 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame ataskaitiniame ir rinkiminiame  susirinkime.

39 Akad. Henrikui Žilinskui (2021-02-09 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 7). Įteikta (virtualiai) 2021 m. balandžio 13 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame ataskaitiniame ir rinkiminiame  susirinkime.

40. Akad. Rūtai Dubakienei (2021-02-23 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 12). Įteikta (virtualiai) 2021 m. balandžio 13 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame ataskaitiniame ir rinkiminiame  susirinkime.

41. Akad. Kęstučiui Sasnauskui (2021-02-23 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 12). Įteikta (virtualiai) 2021 m. balandžio 13 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame ataskaitiniame ir rinkiminiame  susirinkime.

42. Akad. Aivarui Kareivai (2021-05-04 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 19). Įteikta 2021 m. birželio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

43. Akad. Arvydui Virgilijui Matulioniui (2021-05-04 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 19). Įteikta 2021 m. birželio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

44. Akad. Vytautui Konstantinui Sirvydžiui (2021-05-04 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 19). Įteikta 2021 m. birželio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

45. Akad. Algirdui Sliesaravičiui (2021-05-04 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 19). Įteikta 2021 m. birželio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

46 Akad. Mečislovui Žalakevičiui (2021-05-04 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 19). Įteikta 2021 m. birželio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

47. Akad. Gintautui Žinteliui (2021-05-04 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 19). Įteikta 2021 m. birželio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

48. Akad. Giedriui Kuprevičiui (2021-08-24 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 26). Įteikta 2021 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

49. Akad. Kęstučiui Kilkui (2021-08-24 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 26). Įteikta 2021 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

50. Akad. Algirdui Juozui Motuzai (2021-08-24 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 26). Įteikta 2021 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

51. Dr. Broniui Jaskelevičiui (2021-08-24 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 26). Įteikta 2021 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

52. Akad. Zenonui Norkui (2021-11-23 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 34). Įteikta 2021 m. gruodžio 21 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

53. Akad. Jūrui Baniui (2021-11-23 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 34). 

54. Akad. Gediminui Motuzui Matuzevičiui (2021-11-23 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 34). Įteikta 2021 m. gruodžio 21 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

55. Akad. Algirdui Jonui Railai (2021-11-23 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 34). Įteikta 2021 m. gruodžio 21 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

56. Akad. Algirdui Vaclovui Valiuliui (2021-11-23 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 34). Įteikta 2022 m. balandžio 12 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame ataskaitiniame susirinkime.

57. Akad. Jūratei Sprindytei (2022-03-08 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 9). Įteikta 2022 m. balandžio 12 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame ataskaitiniame susirinkime.

58. Akad. Gyčiu Juškai (2022-03-08 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 9). Įteikta 2022 m. balandžio 12 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame ataskaitiniame susirinkime.

59. Akad. Romualdui Karazijai (2022-03-08 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 9). Įteikta 2022 m. balandžio 12 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame ataskaitiniame susirinkime.

60. Akad. Vaidučiui Kučinskui (2022-03-08 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 9). Įteikta 2022 m. balandžio 12 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame ataskaitiniame susirinkime.

61. Akad. Zenonui Dabkevičiui (2022-03-08 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 9). Įteikta 2022 m. balandžio 12 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame ataskaitiniame susirinkime.

62. Akad. Rymantui Jonui Kažiui (2022-03-08 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 9). Įteikta 2022 m. balandžio 12 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame ataskaitiniame susirinkime.

63. Pakruojo rajono savivaldybei (2022-03-22 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 11). Įteikta 2022 m. kovo 26 d. atidengiant paminklą Teodorui Grotusui (1785–1822) Žeimelyje (Pakruojo r.).

64. LMA Organizacinio skyriaus vadovui dr. Andriui Bernotui (2022-05-24 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 15). Įteikta 2022 m. birželio 21 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

65. LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovei Aldonai Daučiūnienei (2022-05-24 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 15). Įteikta 2022 m. birželio 21 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

66. LMA vyriausiajai referentei Lydai Milošienei (2022-05-24 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 15). Įteikta 2022 m. birželio 21 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

67. Akad. Eugenijui Arvydui Janulaičiui (2022-08-30 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 28). Įteikta 2022 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

68. Akad. Eugenijui Manstavičiui (2022-08-30 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 28). Įteikta 2022 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

69. Akad. Algimantui Grigeliui (2022-10-25 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 33). Įteikta 2022 m. gruodžio 20 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

70. Akad. Česlovui Juknai (2022-10-25 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 33). Įteikta 2022 m. gruodžio 20 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

71. Akad. Vytautui Kaminskui (2022-10-25 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 33). Įteikta šeimos nariams.

72. Akad. Zigmuntui Kiaupai (2022-11-08 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 36). Įteikta 2022 m. gruodžio 20 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

73. Akad. Antanui Laurinčikui (2023-01-17 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 5). Įteikta 2023 m. balandžio 4 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

74. Akad. Jonui Remigijui Naujaliui (2023-01-24 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 7). Įteikta 2023 m. balandžio 4 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

75. Lietuvos nacionaliniam muziejui (2023- 02-21 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 12). Įteikta 2023 m. balandžio 4 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

76. Akad. Jonui Grigui (2023-03-07 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 15). Įteikta 2023 m. balandžio 4 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

77. Akad. Arūnui Krotkui (2023-03-07 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 15). Įteikta 2023 m. balandžio 4 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

78. Akad. Algirdui Petrui Stabiniui (2023-03-07 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 15). Įteikta 2023 m. balandžio 4 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

79. Akad. Limui Kupčinskui (2023-03-07 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 15). Įteikta 2023 m. balandžio 4 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

80. Akad. Sigitui Tamulevičiui (2023-03-07 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 15). Įteikta 2023 m. balandžio 4 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

81. Akad. Zitai  Aušrelei Kučinskienei (2023-05-04 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 20). Įteikta 2023 m. birželio 20 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

82. Akad. Vytautui Martinkui (2023-05-23 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 22). Įteikta 2023 m. birželio 20 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

83. Akad. Jurgiui Kazimierui Staniškiui (2023-05-23 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 22). Įteikta 2023 m. birželio 20 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

84. Akad. Pranui Kūriui (2023-08-29 LMA prerzidiumo nutarimas Nr. 27). Įteikta 2023 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

85. Akad. Donatui Surgailiui (2023-08-29 LMA prerzidiumo nutarimas Nr. 27). Įteikta 2023 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

86. Akad. Robert Mokrik (2023-08-29 LMA prerzidiumo nutarimas Nr. 27). Įteikta 2023 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

87. LMA užsienio nariui prof. Algiui Mickūnui (2023-10-17 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 32). Įteikta lapkričio 17 d., po Mokslų akademijoje vykusios prof. Mickūno paskaitos „Europa–Vakarai, pasaulio mokykla“.

88. Akad. Vincui Būdai (2023-10-17 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 32). Įteikta 2023 m. gruodžio 19 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

89. Akad. Leonui Valkūnui (2023-12-05 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 34). Įteikta 2023 m. gruodžio 19 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

90. Akad. Antanui Žilinskui (2023-12-05 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 34). Įteikta 2023 m. gruodžio 19 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

91. Akad. Arvydui Vytautui Povilaičiui (2024-03-14 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 5). Įteikta 2024 m. kovo 26 d. ataskaitiniame Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

92. Akad. Rimantui Kačianauskui (2024-03-14 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 5). Įteikta 2024 m. kovo 26 d. ataskaitiniame Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

93.Pprof. Vladimirui Prudnikovui (2024-04-09 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 11). Įteikta 2024 m. balandžio 25 d. per jubiliejinį vakarą-koncertą.