• LIT
  • Kontaktai
Atgal

Kontaktai

Lietuvos mokslų akademija
Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius

Mob. +370 602 65 354
El. p. prezidiumas@lma.lt
Interneto adresas https://www.lma.lt/

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kontaktai

Kab.

Akad. Jūras Banys

Prezidentas

j.banys@lma.lt
+370 602 65 354

201

Akad. Zenonas Dabkevičius

Viceprezidentas

z.dabkevicius@lma.lt
+370 602 68 660, +370 686 37 631

213

Akad. Rimvydas Petrauskas

Prezidiumo narys

rimvydas.petrauskas@cr.vu.lt

 

Akad. Raimundas Šiaučiūnas

Prezidiumo narys

raimundas.siauciunas@ktu.lt
+370 686 70 547

 

Evelina Baronienė

Prezidento
vyriaus. referentė

prezidiumas@lma.lt
+370 602 65 354

201

Lyda Milošienė

Vyriaus. referentė

l.milosiene@lma.lt
+370 604 44 826

214

Daiva Vailionienė

Personalo vyriaus. specialistė

d.vailioniene@lma.lt
+370 699 36 779

220

Akad. Vytautas Nekrošius

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas

vytautas.nekrosius@tf.vu.lt
+370 686 15 296

311

Aurika Bagdonavičienė

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus vyriaus. koordinatorė

a.bagdonaviciene@lma.lt
+370 683 61 990

310

Akad. Leonas Valkūnas

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas

l.valkunas@lma.lt
+370 602 68 515, +370 698 44 472

313

Silva Aukštinaitienė

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus vyriaus. koordinatorė

s.aukstinaitiene@lma.lt
+370 684 69 349

314

Akad. Limas Kupčinskas

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas

Limas.Kupcinskas@lsmu.lt
+370 686 40 575

318

Dr. Jadvyga Olechnovičienė

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus vyriaus. koordinatorė

j.olechnoviciene@lma.lt
+370 683 62 056

319

Akad. Vidmantas Stanys

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas

vidmantas.stanys@lammc.lt
+370 682 13 563

312

Reda Daukšienė

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus vyriaus. koordinatorė

r.dauksiene@lma.lt
+370 673 58 046

309

Akad. Gintautas Dzemyda

Technikos mokslų skyriaus pirmininkas

gintautas.dzemyda@mif.vu.lt
+370 687 91 278

302

Valerija Paškauskienė

Technikos mokslų skyriaus vyriaus. koordinatorė

v.paskauskiene@lma.lt
+370 608 17 888

302

Dr. Andrius Bernotas

Organizacinio skyriaus vadovas

mos@lma.lt
+370 601 11 742

303

Arūnas Šuminas

Teisininkas

a.suminas@lma.lt
+370 602 65 415

 320

Dr. Rolandas Maskoliūnas

Vyriaus. specialistas ryšiams su visuomene

r.maskoliunas@lma.lt
+370 602 66 294, +370 698 32 360

303

Miglė Datkūnaitė

Dailininkė apipavidalintoja

migle@lma.lt
+370 602 68 436

303

Virginija Valuckienė

Fotografė

v.valuckiene@lma.lt
+370 682 22 557

320

Agnė Rodriguez

Vyriaus. specialistė tarptautiniams ryšiams

a.rodriguez@lma.lt
+370 648 02 347

320

Elena Vydrina

Archyvarė

archyvas@lma.lt
+370 602 68 489

102

Henrikas Giedrikas IT sistemų administratorius hg@lma.lt
+370 672 98 700

118

Linas Žalnieriūnas Vyriaus. IT specialistas +370 602 86389  

Violeta Skirgailienė

Vyriaus. specialistė tarptautiniams ryšiams

v.skirgailiene@lma.lt
+370 601 11 973

304

Zina Turčinskienė

Leidybos skyriaus vadovė

z.turcinskiene@lma.lt
+370 699 36 778

308

Aušra Gapsevičienė

Lietuvių kalbos redaktorė

a.gapseviciene@lma.lt
+370 602 68 523

308

Sandra Tamulionienė

Lietuvių kalbos redaktorė

s.tamulioniene@lma.lt
+370 615 38 300

308

Virgilija Rimošaitytė

Anglų kalbos redaktorė

v.rimosaityte@lma.lt
+370 602 68 776

308

Diana Bartkutė Barnard

Anglų kalbos redaktorė

d.barnard@lma.lt
+370 602 68 753

308

Regina Kunigėlienė

Vyriaus. maketuotoja

r.kunigeliene@lma.lt
+370 602 68 611

308

Jolanta Veršickienė

Maketuotoja

j.versickiene@lma.lt
+370 602 66 408

308

Aldona Daučiūnienė

Skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė

a.dauciuniene@lma.lt
+370 614 05 086

301

Diana Lekevičienė

Vyriaus. specialistė

d.lekeviciene@lma.lt
+370 648 02 349

301

Rasa Aleknavičienė

Vyriaus. finansininkė

r.aleknaviciene@lma.lt
+370 620 44 857

306

Virginija Puronaitė

Vyresn. buhalterė

v.puronaite@lma.lt
+370 602 68 033

306

Aelita Baublienė

Buhalterė-kasininkė

a.baubliene@lma.lt
+370 685 50 292

306

Sigita Zakarevičienė

Inžinerinės ir ūkio tarnybos vadovė

s.zakareviciene@lma.lt
+370 648 08 163

216

Virginija Ratkevičienė

Vyriaus. specialistė

v.ratkeviciene@lma.lt
+370 602 68 820

216

Irena Petrukaitienė

Administratorė

i.petrukaitiene@lma.lt
+370 686 02 102

102

Vasilij Adaškevič

Vairuotojas-mechanikas

v.adaskevic@lma.lt
+370 687 13 432

217

Andriejus Kulis

Darbininkas

+370 602 68 048

217

Dr. Ieva Plikusienė

LMA Jaunosios akademijos pirmininkė

ieva.plikusiene@chgf.vu.lt
+370 602 69 371

305

Dr. Rūta Ubarevičienė

LMA Jaunosios akademijos vicepirmininkė

ruta.ubareviciene@gmail.com

305

Dr. Sigitas Narbutas

LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius

sigitas.narbutas@mab.lt
+370 5 262 9537, +370 684 48 118

 

Dr. Rima Cicėnienė           

LMA Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui

rima.ciceniene@mab.lt
+370 5 262 7929, +370 686 11 222

 

 

 BUDĖTOJAI

+370 699 36 792