Knygos

  • LIT
  • Knygos
  • Mokslo populiarinimo knygų serija „Mokslas visiems“
Atgal

Mokslo populiarinimo knygų serija „Mokslas visiems“

Lietuvos mokslų akademija įgyvendino projektą „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“, kuris buvo finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  Vykdant šį projektą  buvo skleidžiamos žinios apie naujausius mokslinius tyrimus, įvairių mokslo sričių pasiekimus, jų reikšmę ir praktinį taikymą. Taip pat buvo populiarinama mokslininko profesija, stiprinami mokslo, verslo ir visuomenės ryšiai, ugdomi mokslinės komunikacijos gebėjimai.

Nuo 2024 metų mokslo populiarinimo knygų leidyba finansuojama LMA biudžeto lėšomis.

 

ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
- EPUB formatu

Algirdas Vaclovas Valiulis
Klimato slinktys ir vangus atsakas

Knygoje populiariai, bet kartu ir moksliškai aiškinama, kaip Žemėje pasireiškia klimato kaita, kas ją sukelia ir kokiomis priemonėmis būtų galima ją pristabdyti. Pateikiamas inžinerinis požiūris į šiuolaikinių pramonės ir energijos gamybos technologijų sąsajas su pasaulį alinančiais klimato kaitos padariniais.
Kiekvienam skaitytojui, kuriam rūpi mūsų planetos ateitis, bus įdomu sužinoti, kokia socialinė anglies kaina, kodėl sunku atsisakyti iškastinio kuro, kas aplinkai draugiškesnis – stiklas ar plastikas, ar „žalioji“ energetika pakeistų pasaulį, kaip litis ir vandenilis gali sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, kaip smėlis gali virsti švarios energijos kaupikliu ir daugybę kitų aktualių, kartais net kontroversiškų inžinerinių bei technologinių kovos su klimato kaita metodų. 

 


ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Algirdas Vaclovas Valiulis
Technologijų spindesys ir grimasos

Žmonės nuo pat seniausiųjų laikų, kai atsirado Homo sapiens, sukūrė begalę įrankių, medžiagų ir technologijų.Knyga skirta pažvelgti į sukurtų technologijų atnešamą gėrį ir į jų tamsiąją, dažnai nematomą pusę. Daugelyje visuomenių technologijos padėjo ar padeda gerinti ekonomikos būklę, tačiau nemažai technologinių procesų didina aplinkos taršą, eikvoja gamtinius išteklius, daro didelę žalą gamtai ir dažnai kenkia pačiam kūrėjui. Gilinantis į technologijų raidą galima įžvelgti daug dvilypumų, nes kylančios technologijos spindesys dažnai juos užgožia ar jų nesureikšmina. Ši knyga, anaiptol, neskirta kokioms nors studijoms, o aprašomų technologijų pasirinktis daugiausia susijusi su jų globaliu poveikiu visuomenei ir aplinkai. Knyga gali būti naudinga įvairių socialinių grupių žmonėms, besidomintiems technologijų kūrimu ir norintiems matyti ne tik technologijų spindesį, bet ir jų keliamas grėsmes.

 


ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Tauras Antanas Mekas
Žmonės ir vaistai

Tauras Antanas Mekas (1961-10-05) – farmacijos istorikas, vaistininkas, biomedicinos mokslų daktaras. Gimė ir mokėsi Kaune, Kauno medicinos institute įgijo provizoriaus specialybę. Nuo 1987 m. – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejaus direktorius. Nuo 1998 m. dėsto Lietuvos sveikatos mokslų universitete; docentas (2011).
Mokslinio darbo pagrindinė sritis – Lietuvos farmacijos istorija ir lietuvių liaudies medicina. Paskelbė apie 60 mokslinių straipsnių. Knygos: „Senoji vaistininkystė“ (2005), „Akademikas Zigmas Januškevičius (1911–1984)“ (2011), elektroninė knyga „Farmacijos raida ir profesinė etika“ (2010).
T. A. Meko moto – Sausi tekstai tėra nemeilės savajam darbui įrodymas.

 

 ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
- EPUB formatu

Algirdas Gaižutis
Elito šviesa ir šešėliai

Šioje knygoje autorius apibūdina dabartį kaip meritokratinio ir transnacionalinio elito akivarų, NATO, ES, Europos parlamento galių visapusės patikros, tautinės valstybės žūtbūtinės savigynos ir klajoklio, beviečio žmogaus laikotarpį.

 

 

 ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
- EPUB formatu

Romualdas Karazija
Bangos, žmonės ir žvaigždės

Tai trumpa įdomioji enciklopedija. Jos dešimt skyrių supažindina mus su supančiu pasauliu: nuo mikropasaulio iki Visatos, nuo gyvosios gamtos iki socialinių reiškinių. Pasakojimas pradedamas nuo negyvosios gamtos, kurios pagrindinius dėsnius aprašo fizika. Kituose skyriuose pereinama prie vis sudėtingesnių cheminių, geologinių, biologinių, visuomeninių reiškinių. Knyga baigiama žiniomis apie Visatą, jos sunkiai įsivaizduojamus mastus ir ypatingos galios procesus. Knygoje derinamas enciklopedijos sistematiškumas ir pažinimo intriga bei įdomybės. Kiekvienas skyrius pradedamas klausimais-mįslėmis, pateikiama daug iliustracijų.

 

 

 ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
- EPUB formatu

Viktorija Daujotytė
Populiariosios literatūrologijos versija

„Knygos – mielosios drauges.“ Gera pakartoti Jono Aisčio, ir šioje knygoje aptariamo poeto, žodžius. Gera knygą skaityti. Ir rašyti gera, jei knyga pati ranką veda. Populiariai apie literatūros mokslą gal ir būčiau parašiusi lengviau, jei senas vadovėlis nebūtų taip atkakliai kilęs iš užmaršties. Tai versio – populiaraus (ar bent populiaresnio) mąstymo apie literatūrą bandymas, jungiant vadovėlinę ir eseistinę prologo, ir epilogo stilistiką. Bandymas tai, kas apie XX a. lietuvių literatūros pirmąją pusę rašyta mokyklai Nepriklausomybės šviesoje, perskaityti ir nuožmaus Rusijos karo Ukrainoje, persmelkusio ir mūsų gyvenimus, kontekste. Tarsi klausiant, kaip mąstymas apie literatūrą yra išbandomas, ir kas iš jo išlieka.“ (Viktorija Daujotytė)

 

 

ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Rūta Dubakienė
Alergijos labirintais

Knyga skirta padėti suprasti alergijos esmę, kas vyksta imuninėje sistemoje alergijos metu ir kodėl vieni žmonės yra alergiški, o kiti – ne. Supažindinama su alerginių ligų požymiais, mus supančiais alergenais. Aptariama garbinga Lietuvos alergologijos istorija ir jos kūrėjai, moksliniai tyrimai, kurie leidžia atskleisti alergijos mechanizmus, sužinosime, kuo esame garsūs mokslo pasaulyje.

 


ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Romualdas Karazija
Šiuolaikinė fizika smalsiems

Šiuolaikinė fizika įdomi tuo, kad ji atskleidžia naujus, mūsų pojūčiais nesuvokiamus pasaulius – labai mažų ir labai didelių atstumų, didelių greičių, labai žemų ir aukštų temperatūrų. Jie stebina netikėtais reiškiniais ir dėsningumais, gamtos įvairove, pranokstančia net fantastų išmones. Mikrodalelės, pasižyminčios ir bangų, ir dalelių savybėmis, galinčios sukurti daug masyvesnes už save daleles, įvykiai, kurių seka priklauso nuo stebėtojo greičio, kosmose vykstantys stulbinamo masto ir galios reiškiniai, – šie ir kiti šiuolaikinės fizikos atradimai ne tik papildo, bet iš esmės keičia mus supančio pasaulio sampratą.

 

 

ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Algirdas Vaclovas Valiulis
Medžiagų ir technologijų istorinė raida

Knygoje aprašoma medžiagų ir technologijų raida, pagrįsta geologijos, paleontologijos, istorijos ir kitų gamtos mokslų medžiaga. Pateikiami raidos faktai grindžiami informacija gauta tiriant organinių ir neorganinių gamtos objektų evoliuciją. Knygos tekstai turėtų būti suprantami moksleiviams, studentams ir kitų socialinių grupių žmonėms, klausiusiems istorijos, geograijos, fizikos ir chemijos vidurinių mokyklų kursus ir besidomintiems medžiagų ir technologijų kūrimo raida. Knyga padės suprasti šių procesų varomąsias jėgas, teigiamas ir neigiamas technologinės plėtros pasekmes.

 

ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Jonas Grigas
Pažinimo šaknys ir vaisiai

Jonas Grigas – Lietuvos mokslų akademijos akademikas emeritas ir Vilniaus universiteto pro­fesorius emeritas, habilituotas fizikos daktaras knygoje pasakoja, kaip pasaulį keičia mokslas ir iš jo kylančios technologijos, kaip per stulbinančiai trumpą laiką mokslas praplėtė mūsų žinias nuo subatominių dalelių iki visatos elgesio. Pirmojoje knygos dalyje pasakojama, kaip mokslas atskleidžia kosmines paslaptis, gilinasi į sąmonę ir protą, gyvybės kilmę visatoje, laiko esmę ir suvokiamą tikrovę. Nagrinėjami ryškiausi mokslo pasiekimai ir dar neatsakyti esminiai fizikos klausimai. Pasakojama apie mokslo, filosofijos ir religijos ryšį, visaverčių žmonių ugdymą, plin­tantį pesimizmą, pasaulio chaotiškumą, beprotiškumą ir ateitį. Antrojoje knygos dalyje nagrinė­jamos iš mokslo kylančios naujosios technologijos – dirbtinis intelektas, robotai, dronai, skaity­mo, rašymo ir socialinio bendravimo bei kitos technologijos, jų keliami pavojai ir įtaka žmonių bei pasaulio ateičiai.

 

 


ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Sam Kean
Paskutinis Cezario atodūsis: mus supančio oro paslaptys

44 m. pr. Kr. Julius Cezaris mirė nuo durtinių žaizdų ant Senato grindų, ir jo paskutinis atodūsis pakilo į atmosferą. Kelios jo iškvėptos molekulės ir dabar galėtų būti mūsų plaučiuose.

Taip New York Times bestselerių autorius Sam’as Kean’as pradeda savo knygą „Paskutinis Cezario atodūsis“ – įtraukiančią istoriją apie orą, kuriuo kvėpuojame, mūsų planetos atmosferos tapsmą ir sandarą, apie tai, kaip oras nukreipė žmonijos pažangą, įkvėpė revoliucijas ir toliau daro įtaką visam mūsų gyvenimui. Tai Žemės ir mūsų būties joje istorija. Autoriaus lydimi leidžiamės į pažintinę kelionę laiku aplink pasaulį, kupiną įdomių eksursų į periodinę elementų sistemą. Keliaudami ne tik tampame cheminių atradimų liudininkais, bet ir pajuntame laiko dvasią, suvokiame, kad mokslo naujovės visais laikais susiduria su minios pasipriešinimu, o atradėjams reikia didžiulės ištvermės, atsidavimo ir pasiaukojimo.

 

 

 


ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Charles Graeber
Proveržis: imunoterapija prieš vėžį

Charlesas Graeberis – ne vieną apdovanojimą pelnęs žurnalistas ir  „New York Times“ bestselerio „The Good Nurse“ („Gerasis slaugytojas“) autorius. Jo darbai buvo įtraukti į antologijas „The Best American Science Writing“  („Geriausi Amerikos moksliniai veikalai“), „The Best American Crime Reporting“ („Geriausi Amerikos nusikaltimų reportažai“), „Geriausi per 10 metų“ (pagal žurnalą „National Geographic Adventure“),  „Geriausi per 20 metų“ (pagal WIRED), „Geriausi Amerikos žurnalų straipsniai“ (sudarė ASME ir Kolumbijos žurnalistikos mokykla). Charlesas taip pat yra Alfredo P. Sloano fondo bendradarbis ir Užsienio spaudos klubo Edo Cunninghamo apdovanojimo už puikią tarptautinę žurnalistiką laureatas. Šiuo metu jis dalyvauja Niujorko „The Writers Room“ ir tarptautinės nepelno organizacijos „Building Markets, kuri padeda nuo karo, skurdo ir persekiojimų nukentėjusiems pabėgėliams, valdybose. Charlesas gimęs Ajovos valstijoje, o dabar gyvena Brukline.

 

 

 


ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Lee McIntyre
Post tiesa

Lee McIntyre – Filosofijos ir mokslo istorijos centro mokslo darbuotojas Bostono universitete ir etikos dėstytojas Harvardo išplėstinėje mokykloje. Jis knygos „Tamsieji amžiai: Kam reikalingas mokslas apie žmogaus elgesį“ (angl. Dark Ages: The Case for a Science of Human Behavior) autorius (MIT Press).

Kaip reaguosime į pasaulį, kuriame kažkas mėgina dumti mums akis, – mūsų sprendimas. Tiesa tebėra svarbi ir visada buvo. Nuo mūsų priklauso, ar suvoksime tai laiku.

 

 

 

 

ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Martinas Fordas (Martin Ford)
Robotų era: technologijų pažanga ir ateitis be darbo

Autorius M. Fordas yra futurologas, kuris specializuojasi dirbtinio intelekto ir robotikos srityse analizuodamas šių technologijų plėtrą ir įtaką darbo rinkai, ekonomikai bei visuomenei. Jo knyga „Robotų era“ išsiskiria tuo, kad joje nagrinėjami ryškėjantys darbo rinkos pokyčiai, skaitmeninė atskirtis, naujausios technologijos ir galimas jų poveikis ekonominiams ir socialiniams santykiams. Nors aptariamų reiškinių pavyzdžiai pateikiami daugiausia iš JAV ir Jungtinės Karalystės gyvenimo, jų tendencijos yra globalios ir nesunkiai pastebimos daugelyje išsivysčiusių šalių.

Ši tarpdisciplinė knyga padės Lietuvos mokslo, ekonominės ir finansinės politikos formuotojams geriau suvokti sąsajas tarp technologijų pažangos ir sparčių socialinių bei ekonominių pokyčių, identifikuoti pagrindines jų varomąsias jėgas, o moksleiviams ir studentams – geriau pasirengenti tiems pokyčiams renkantis profesiją.

 

 

 

ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Lynna Stout (Lynn Stout)
Sąžinės ugdymas: kaip geri įstatymai formuoja gerus žmones

Lietuvos visuomenė nusivylusi viskuo – politikais, teismais, bankais. Tuo tarpu L. Stout knyga „Sąžinės ugdymas“ mus moko, jog gyvenime ne viskas juoda, ir pateikia vertingų įžvalgų, kaip plėtoti šviesiuosius visuomenės gyvenimo aspektus. Vienas jų susijęs su įstatymų leidyba: ji turi sudaryti sąlygas skleistis gerosioms žmonių savybėms. Kita vertus, teismai savo sprendimuose turi pateikti sąžiningo, socialiai reikšmingo elgesio modelius.

Ši knyga turėtų sudominti ne tik dabartinį Lietuvos politikos ir teisės elitą, bet ir visų pirma jaunąją kartą, kurios atstovai netruks taps įstatymų leidėjais, teisėjais, prokurorais ir pan. Ji skatina pakeisti ir Lietuvos teisės doktriną – nuo teisinių išvedžiojimų pereiti prie empirinių teisinės praktikos tyrimų. Galiausiai ši knyga turėtų paskatinti tiriamąją žurnalistiką analizuoti, kaip vienas ar kitas konkretus teisės aktas, teismo sprendimas veikia žmonių elgesį.

 

 

ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Mary Roach
Gurkšt: nuotaikinga kelionė virškinimo traktu

Amerikiečių autorė M. Roach kviečia į kelionę virškinimo traktu, atskleisdama mumyse vykstančius gyvybinius procesus, tarp jų ir tais aspektais, apie kuriuos dažniausiai droviai tylime. Šioje kelionėje sužinosite apie stebėtinas seilių savybes ir jų sąsajas su skalbiamaisiais milteliais, ryšį tarp kvapo ir skonio, kaip ir kodėl žarnyne kaupiasi dujos, kas lemia blogą jų kvapą ir apie šioms „išmetamosioms“ dujoms gaudyti skirtas kelnaites. Galėsite palyginti žmonių ir gyvūnų žarnyno anatominius skirtumus ir jų reikšmę, perskaitysite apie subproduktų vartojimo antikos Graikijoje ir šiais laikais pokyčius, apie „žmogų-mėgintuvėlį“ ir daugybę kitų pašėlusiai keistų, įdomių ir kartu praktiškų faktų iš žmonijos eksperimentų su savo kūnu.

Knyga suteiks žinių apie dažniausius virškinimo sistemos sutrikimus ir jų profilaktiką, sveiką mitybą. Autorė pateikia platų istorinį žarnyno tyrimų ir mitybos įpročių kontekstą, išsamiai aprašo naujausius virškinimo ligų gydymo metodus. 

ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Frank Wilczek
Visatos grožis: mėginimas suvokti pasaulio prigimtį

Nobelio fizikos premijos laureatas F. Wilczek ypač subtiliai ir savitai aptaria pasaulio pažinimo istoriją ir mokslo raidą: autorius į jas žvelgia per prizmę „idealu – realu“, atskleisdamas skaitytojui amžiną mokslininkų siekį nuo seniausių laikų iki netolimos dabarties – atskleisti pasaulio tobulybę, t. y. įrodyti, kad jis gražus. Autorius ieško atsakymo į klausimą, ar pasaulį galima laikyti meno kūriniu, ir jeigu taip, tai ar tas kūrinys vykęs.

Knyga aprėpia įvairių mokslo šakų pasiekimus. Nors analizuojami fundamentalūs sąryšiai ir naujausi atradimai, žvelgiant per grožio prizmę viskas atrodo paprasčiau, suprantamiau. Knygos patrauklumą ir informatyvumą lemia lengvas pasakojimo stilius ir įdomūs sugretinimai.
 
 

 

ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Luciano Floridi
Ketvirtoji revoliucija: kaip infosfera keičia mūsų tikrovę

Knygoje nagrinėjamos temos ir keliamos problemos labai aktualios mums, vis giliau panyrantiems į infosferą – išmaniųjų įrenginių, socialinių tinklų, dirbtinio intelekto, virtualių pasaulių ir skaitmeninių sielų erdvę. Tampant vienos informacinės erdvės dalimi, neišvengiamai kinta individo santykis su tikrove ir kitais žmonėmis. Ši knyga padės suvokti šioje srityje vykstančius procesus, jų įtaką mąstymui ir elgesiui. Filosofas L. Floridi, pateikdamas savo požiūrį į informacinių ir ryšio technologijų vystymąsi, augančią jų įtaką visuomenei ir ekonomikai,  išryškina netikėtas sąsajas, atveria giluminius procesus ir jų perspektyvas. Šiuos globalius ir neišvengiamus procesus jis vadina ketvirtąja revoliucija žmonijos mąstymo istorijoje (po N. Koperniko heliocentrinės, Č. Darvino biologinės ir Z. Froido psichoanalitinės), kurios kaskart privertė perkainoti žmogaus santykį su tikrove. A. Turingo darbai ir idėjos tapo naujosios revoliucijos pradžia.

Knygoje pateikta šių technologijų plėtros analizė, atskleisti ryšiai su istoriniu visuomenės vystymusi ir originalios ateities įžvalgos padės geriau suvokti gyvenimo išmaniųjų įrenginių erdvėje ypatumus ir pasiruošti ateičiai.

 

  ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Steven Monroe Lipkin, Jon R. Luoma
Genomų amžius: pasakojimai apie genetinės medicinos naujienas

Žmogaus genomas sudarytas iš daugiau kaip trijų milijardų nukleotidų. Tik 50 milijonų iš jų formuoja konkrečius genus, koduojančius mūsų baltymus. Ši genomo dalis vadinama egzomu. Būtent jo defektai yra visų paveldimų ligų pagrindas.

Knygoje aptariamos šeimos problemos, kai joje gimsta paveldima liga sergantis vaikas. Skaitytojus ši knyga turėtų sudominti tuo, kad joje suprantamai paaiškinti naujausių technologijų, įskaitant in vitro apvaisinimą, prenatalinę ir preimplantacinę diagnostikas, taikymo privalumai ir trūkumai. Kitų šalių patirtis sprendžiant genetinių ligų diagnostikos ir gydymo išlaidų, taip pat specialistų klaidų kompensavimo problemas svarbi ir Lietuvos gyventojams, ir sveikatos priežiūros politikos formuotojams. Ypač daug dėmesio skiriama bioetiniams klausimams, susijusiems su naujausiomis technologijomis ir jų taikymu ligų diagnostikai ir gydymui.
 
Knyga skirta visiems, norintiems  pasinerti į žmogaus genomo analizės peripetijas, suprasti jo tyrimo privalumus bei trūkumus.
 
 
2012–2014 M. IŠLEISTOS MOKSLO POPULIARINIMO KNYGOS (tik elektroninės versijos):
 

 ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Džeremis Rifkinas (Jeremy Rifkin)
Trečioji pramonės revoliucija: kaip lateralinės jėgos keičia energetiką, ekonomiką ir visą pasaulį

Amerikiečių ekonomistas, rašytojas, oratorius, patarėjas politiniais klausimais ir aktyvus visuomenės veikėjas D. Rifkinas pateikia išsamų, realistinį ir techniškai pagrįstą modelį, kaip pertvarkyti pasaulinės energetikos sistemą.

Knygos autorius tyrinėja, kaip interneto technologijos ir alternatyvioji energetika suvienija bendram tikslui – padėti pamatus Trečiajai pramonės revoliucijai. Jis siūlo įsivaizduoti naują energijos gavimo ir naudojimo modelį: šimtai milijonų žmonių gaminasi žaliąją energiją savo namuose, biuruose ar gamyklose ir dalijasi ja vieni su kitais „energijos internetu“ – tokiu pasauliniu tinklu, kokiu mes šiandien kuriame ir keičiamės informacija.

D. Rifkinas įvardija penkis Trečiosios pramonės revoliucijos ramsčius, padėsiančius įsteigti tūkstančius naujų įmonių, sukuriant milijonus darbo vietų, bei iš esmės pertvarkyti žmonių santykius, pereinant nuo hierarchinio prie glaudesnio, visa aprėpiančio bendravimo modelio. Toks naujas bendravimo būdas nulems tai, kaip vadovausime verslui, valdysime visuomenę, lavinsime savo vaikus ir dalyvausime pilietiniame gyvenime.

 

ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Metas Ridlis (Matt Ridley)
Raudonoji karalienė: lytis ir žmogaus prigimties evoliucija

Ši knyga – tai žmogaus prigimties, suvokiant ją kaip evoliucijos rezultatą, tyrinėjimas, remiantis biologijos, sociologijos, istorijos, antropologijos ir kitų sričių mokslinėmis žiniomis.

M. Ridlis, tyrinėdamas evoliuciją, klausia, kodėl egzistuoja lytiškumas. Itin daug dėmesio jis skiria žmogaus prigimčiai ir atskirų lyčių individų elgsenai žmonių bendruomenėje aprašyti. Remdamasis genetikos subtilybėmis ir kultūrine raida, knygos autorius nagrinėja, kas nulemia kūdikio lytį, kokį poveikį ateities kartoms daro kraujomaiša, kokie kultūriniai ir socialiniai veiksniai lemia didesnį palankumą vienai ar kitai vaiko lyčiai, kodėl vyrai mieliau renkasi gražias moteris ir kas iš tiesų vilioja – moterys ar vyrai? Dauginimasis knygoje apibrėžiamas ne vien kaip būdas giminei pratęsti – istorijos ir kultūros vingrybėse jis neretai tampa įnagiu visai kitokiems tikslams pasiekti.

 

 ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Spenseris Velsas (Spencer Wells)
Pandoros sėkla: nenuspėta civilizacijos kaina

Ši knyga – tai pažintinė kelionė per žmonijos istoriją, bylojančią apie esminius gyvenimo būdo pasikeitimus, nulemtus perėjimo nuo medžioklės-rinkimo prie žemdirbystės. Šis lemtingas posūkis ne tik atnešė civilizaciją, judėjimo ir pasirinkimo laisvę, paįvairino mitybą ir laisvalaikį, bet ir pateikė netikėtų ir nemalonių staigmenų.

Užauginami milžiniški grūdinių kultūrų kiekiai, pasikeitę mitybos įpročiai skatina vartoti daugiau angliavandenių, o tai lemia nutikimo epidemiją, širdies ir kitas ligas. Nuolatinis skubėjimas, sėdimas gyvenimo būdas – tik keletas priežasčių, dėl kurių daugybė žmonių patiria nerimą ir depresiją. Autoriaus taip pat aptaria ir aplinkosaugos problemas, tokias kaip klimato kaita, nykstančios rūšys.

Knyga primena intriguojančią detektyvinę istoriją, joje įtaigiai susietos įvairių mokslo sričių žinios.

 

 ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Neilas Šubinas (Neil Shubin)
Žuvis tavyje: prieš 3,5 mlrd. metų prasidėjusi žmogaus kūno istorija

Paleontologijos ir anatomijos profesorius N. Šubinas pateikia naują žmogaus kūno kilmės teoriją. Jis įsitikinęs, kad evoliucija vyko ne galingais anatominiais šuoliais, bet palengva – transformuodama genus, ląsteles ar net kaulus. Taip atsirado naujos rūšys, kurios vis dar turi savo evoliucinių pirmtakų pėdsakų.

Mokslininkas, ištyręs ekspedicijų ir kasinėjimų metu aptiktų fosilijų sandarą ir DNR struktūrą, atskleidžia sąsajas, kurios leidžia įžvelgti „žuvį mumyse“: žmogaus rankos panašios į žuvų pelekus, galvos struktūra primena seniai išnykusius bežandžius, o didžioji genomo dalis savo išvaizda ir funkcijomis atitinka kirmėlių ir bakterijų genų rinkinį. Netikėtos išvados suteikia galimybę pažvelgti į save ir supantį pasaulį visai kitu žvilgsniu.

Knyga įkvepianti, vaizdinga, nuosekli ir kupina entuziazmo.

 

 ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Brajanas Faganas (Brian Fagan)
Ilgoji vasara: kaip klimatas keitė civilizaciją

Archeologas ir antropologas B. Faganas, analizuodamas šimtų ir dešimčių tūkstančių metų duomenis, akivaizdžiai parodo, kaip klimato pokyčiai veikė besiformuojančią mūsų civilizaciją.

Mokslininkas nagrinėja viena opiausių šių laikų aplinkosaugos problemų – globalų klimato atšilimą. Tyrinėdamas istorijos ir kultūros vingiuose kitusius žmonių santykius su gamtine aplinka, trumpalaikius bei ilgalaikius klimato pokyčius, B. Faganas įvardija žmonijai skaudžias šio reiškinio pasekmes. Bėgant metams žmonija tampa jautresnė aplinkos poveikiui – reaguoti į klimato pokyčius jai vis sunkiau ir brangiau. Prie to prisidėjo ne tik gyventojų skaičiaus augimas, bet ir urbanizacija bei pramonės revoliucijos. Kiekviena gamtos katastrofa, tapusi nebe tokiu retu įvykiu, vis dar labai sukrečia. Aiškėjant tiesai neišvengiamai kyla klausimas – nejaugi būdami tokie pažangūs pramonės ir technologijų srityje negalime apsisaugoti nuo tykančių gamtos pavojų?

Ši knyga – tai puikus būdas pažinti žmonijos istoriją ir suprasti, kokią reikšmę mums turi ir gali turėti nepaliaujanti klimato kaita. Knygoje vaizdinga kalba interpretuojami ir gretinami įvairių mokslo sričių – archeologijos, klimatologijos, sociologijos – duomenys...

 

 ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Metas Ridlis (Matt Ridley)
Racionalusis optimistas: kaip kuriama gerovė

Ši knyga – tai aštrus ir argumentuotas atkirtis niūrioms ateities prognozėms. Viešai pasirodantys pesimistiniai perspėjimai, kad netrukus pasieksime lūžio tašką, nuo kurio viskas ims tik blogėti, pasauliui žada neišvengiamą pražūtį. Tačiau knygos autorius nuramina – šiuo metu viskas eina vien geryn: auga maisto prieinamumas, pajamos, gyvenimo trukmė, mažėja ligos, vaikų mirštamumas, prievarta. Iškilus problemoms ar sunkumams, žmonės, pasitelkę išradingumą, visuomet randa išeitį: pradedant žemės ūkiu, baigiant informacinėmis technologijomis.

M. Ridlis pateikia savitą suvokimą apie aplinką, kurioje gyvename. Jis kruopščiai narsto žmonijos istoriją nuo akmens amžiaus iki interneto sukūrimo, nuo Mingų imperijos stagnacijos iki garo variklio išradimo, nuo demografinio sprogimo iki tikėtinų klimato kaitos pasekmių, kol nustato pagrindinį visuomeninių pokyčių generatorių – tarpusavio pasitikėjimu grįstus mainus ir specializaciją, skatinančią dirbti vienas kitam.

„Racionalusis optimistas“ siūlo vienintelį išsigelbėjimą iš tikrų ar įsivaizduojamų problemų – daryti tai, kas buvo daroma pastaruosius 10 000 metų – žengti į priekį. Mokslininkas pateikia optimistišką išvadą: kol pasitikime vieni kitais ir dirbame vieni dėl kitų, tol galime tikėti, kad kolektyvinis intelektas neleis žlugti civilizacijai.

 

ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Nikas Leinas (Nick Lane)
Gyvybės triumfas: dešimt didžių evoliucijos išradimų

„Iš kur atsirado gyvybė? Kaip susikūrė DNR? Kaip vystėsi mūsų sąmonė? Kodėl mirštame?“ – tai tik keletas iš daugelio klausimų, į kuriuos bando atsakyti biochemikas N. Leinas savo knygoje. Šis jo darbas – kartais šokiruojantis, tačiau įtikinantis pasakojimas apie staigius virsmus ir pokyčius, suformavusius mūsų planetą tokią, kokią ją matome dabar.

Mokslininkas aprašo dešimt didžių evoliucijos išradimų, tokių kaip DNR, fotosintezė, kompleksinė ląstelė, regėjimas, sąmonė ar mirtis. Anot knygos autoriaus, kiekvienas jų – painus, daug diskusijų keliantis gyvybės istorijos žingsnis, kuris veikia visą gyvąjį pasaulį. Remdamasis naujausiomis analizėmis ir eksperimentais, N. Leinas patraukliu stiliumi pasakoja šių išradimų istoriją, funkciją ir įtaką bet kuriam Žemės organizmui. Šie įspūdingi gamtos kūriniai, kurių kiekvienas galėtų tapti atskiros knygos tyrinėjimo objektu, šiame veikale sujungiami į aiškią ir informatyvią visumą.

2010 m. už šį veikalą kaip geriausią mokslo knygą N. Leinui skirtas „Royal Society“ apdovanojimas.

 

 ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Michio Kaku
Ateities fizika: kaip mokslas 2100 m. keis žmonių likimą ir kasdienį mūsų gyvenimą

„Likimo valia 2100 m. tapsime panašūs į tuos dievus, kuriuos kadaise garbinome ir kurių bijojome“, – tokią prognozę pateikia žinomas kvantinės fizikos specialistas M. Kaku. Čia nėra jokios mistikos. Neįsivaizduojamais šuoliais besivystančios šiuolaikinės technologijos žada pasauliui neįtikėtiną būtį – vien mintimis galėsime valdyti objektus, pamiršime, ką reiškia sunkios ligos, o kosminės kelionės taps įprastu laisvalaikio praleidimo būdu.

Profesorius remiasi daugiau nei 300 geriausių pasaulio mokslininkų, tyrėjų, ekspertų žiniomis ir idėjomis, kad galėtų pateikti kuo tikslesnį ir tikroviškesnį ateinančio šimtmečio scenarijų, ir supažindina su nanotechnologijomis, dirbtiniu intelektu ir kompiuterių mokslu paremtos ateities vizija. Tai, kas ne per seniausiai buvo laikoma moksline fantastika, šiandien atrodo visiškai įmanoma.

Ši knyga – tai žvilgsnis į ateitį, pažintis su svarbiausiomis fizikos tendencijomis, kurios pakeis mediciną, kompiuterių mokslą, energetiką, astronautiką ir kitas sritis. Knygoje pateikiama itin plati, fantastiška ateities vizija, aprašomi praktiniai pavyzdžiai.

 

 ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Nikolas Karas (Nicholas Carr)
Seklumos: kaip internetas veikia žmogaus smegenis

N. Karas įtraukia į vieną svarbiausių šių laikų diskusijų: kokį poveikį internetas daro mūsų mąstymui? Pasitelkęs naujausius neurologinius tyrinėjimus ir istorines bei kultūrines sąsajas, knygos autorius atskleidžia, kaip, iškeitus knygą į internetą, pasikeitė mūsų smegenų sandara ir suvokimas. Linijinis, literatūrinis skaitymas, prie kurio mus pripratino spaudos išradimas, įsigalėjus kompiuteriui vis greičiau tampa atgyvena, kurios vietą užima automatizuotas veiksmas „spustelti“ ir „peržvelgti“. Smegenys, užuot lavinamos gilintis į tekstą ir generuoti kūrybines mintis, dabar sutelkiamos vien į spontanišką sprendimų priėmimą: atverti internetinę nuorodą ar ne.

Nors internetas praplėtė žmogaus pažinimo ribas, leisdamas jam bendrauti su įvairesniais žmonėmis, bendruomenėmis, tačiau ar neteks už tai sumokėti savo pačių proto galia – gebėjimu sutelkti dėmesį, suvokti ir perteikti žinias?

2011 m. ši knyga nominuota Pulitzerio premijai.

 

 ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Maiklas Nielsenas (Michael Nielsen)
Atradimai kitaip: nauja tinklų mokslo era

M. Nielsenas tyrinėja interneto poveikį šiuolaikinei mokslo raidai. Šis šiuolaiki­nių technologijų produktas leidžia plėtoti Atvirojo mokslo idėją, kai mokslininkai gali bendradarbiauti per atstumą, operatyviai keistis sukaupta patirtimi ir gautais tyrimų rezultatais. Taip užtikrinamas greitesnis ir efektyvesnis mokslo vystymasis nei kada nors anksčiau. Pavyzdžiui, projektas „Galaxy Zoo“ pritraukė daugiau nei 200 tūkst. internetinių savanorių, kurie padėjo astronomams suklasifikuoti galaktikų vaizdus. Po visą pasaulį išsibarstę matematikai suvienijo savo jėgas vykdant projektą „Polymath“. Tokie pavyzdžiai rodo mokslinių tyrimų tendencijas, didėjantį bendradarbiavimą ir visuotinę, naujomis technologijomis grįstą mokslo globalizaciją. Anot M. Nielseno, „mokslo kūrimas per ateinantį dvidešimtmetį pasikeis labiau, nei tai įvyko per pastaruosius 300 metų“.  

Knygos autorius taip pat aptaria visuomeninius pokyčius, kuriuos lemia nauji mokslinių atradimų metodai. Visapusiškas interneto priemonių naudojimas transformuoja kolektyvinio intelekto prigimtį ir plečia pasaulio suvokimo ribas.

 

 ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Antonis K. Greilingas (Anthony C. Grayling)
Reikšmingiausios idėjos: asmeninis vadovas gyvenantiems XXI amžiuje

„Idėjos – tai tarsi krumpliaračio krumpliai, kurie stumia istoriją pirmyn – išjudina ir gerąsias, ir blogąsias jos puses“. Tuo įsitikinęs filosofijos profesorius A. K. Greilingas.

Ši knyga – tai išsamus esminių minčių ir teorijų gidas, apimantis politikos, filosofijos, religijos, sociologijos sričių apžvalgas. Jame pateikiamos svarbiausios idėjos, formuojančios mūsų pasaulio suvokimą XXI a. Knygoje pateiktos idėjos atrinktos pagal tai, kiek susipažinimas su jomis geba paaiškinti šiandienos visuomeninių reiškinių kilmę, praplėsti mūsų mąstymo ribas ir praturtinti intelektualiai. Visos idėjos išsiplėtojo istorijos vingiuose ir toliau formuoja dabartinį pasaulį. Kaip praėjusiame amžiuje marksizmas, egzistencializmas ir feminizmas, taip dabar fundamentalizmas, globalizacija ir bioetika keičia mūsų pasaulį.

Knygos autorius pateikia asmeninį, nuoširdų praeities ir dabarties idėjų gidą, įtraukia skaitytojus į provokuojančias filosofines diskusijas.

 

ATSISIŲSTI KNYGĄ:
PDF formatu
EPUB formatu

Sud. Džonas Brokmanas (John Brockman)
Tai pakeis viską: idėjos, formuosiančios ateitį

Ši knyga – tai 136 įvairių sričių specialistų atsakymai į klausimą: „Kas pakeis viską? Kokių žaidimą keičiančių mokslo idėjų ir pasiekimų tikitės sulaukti iki savo gyvenimo pabaigos?“ Kartais gąsdinančios, tačiau itin vaizdingos profesorių, knygų autorių, visuomenės veikėjų įžvalgos ir spėjimai rodo novatoriškus mąstymo būdus ir naujas mus supančios aplinkos suvokimo galimybes.

Knygoje pateikti Nobelio premijos laureato, fiziko Franko Vilčeko, dailininko, muzikanto, kompozitoriaus Brajano Eno, psichologo Džono Gotmano, mokslo istoriko Džordžo Daisono, informatikos specialisto Barto Kosko, filosofo Niko Bostromo ir daugelio kitų intelektualų svarstymai apima sritis nuo genetikos iki kompiuterių mokslo, iliustruoja galimus pokyčius visatoje ir mūsų visuomenėje, kuria netikėtą ateities pasaulio vaizdą. Kiekviena jų mintis skelbia naują idėją, tampančią maža, bet reikšminga detale šiame įspūdingame ateities žemėlapyje.

Knygoje aptariama labai daug temų, remiamasi šių dienų mokslo atradimais ir prognozuojama jų raida artimiausiais dešimtmečiais.