Atgal

Knygos

Lietuvos mokslų akademija siekia skatinti mokslo sklaidą, viešinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus Lietuvoje ir užsienyje. Mokslų akademija rengia ir leidžia monografijas, mokslo populiarinimo knygas, periodinius mokslo žurnalus, pranešimus apie Akademijos veiklą, konferencijos pranešimų medžiagą, galimybių studijas ir kitus leidinius.