Sudėtis

Atgal

Šviesaus atminimo Akademijos nariai

LMA tikrieji nariai (akademikai)

 1. BALČIKONIS Juozas (kalbotyra, 1946) 1885 03 14–1969 01 05
 2. BANAITIS Stanislovas (medicina, 1946) 1899 05 08–1954 01 03
 3. BANSEVIČIUS Ramutis (mechanika, n. k. 1990. t. n. 1998, n. emetitas 2014) 1939 02 23–2023 06 01
 4. BARŠAUSKAS Kazimieras (fizika, 1956) 1904 05 13–1964 05 24
 5. BIELIUKAS Kazys (geografija, 1946) 1901 08 26–1991 05 04
 6. BIRŽIŠKA Mykolas ( 08 15 istorija,1941) 1882 08 24–1962 08 24
 7. BIRŽIŠKA Vaclovas (teisės mokslas, 1941) 1884 12 02–1956 05 02
 8. BRAZDŽIŪNAS Povilas (fizika, 1956) 1897 09 18–1986 02 28
 9. BRĖDIKIS Jurgis (medicina, n. e. 1991, t. n. 1994, n. emeritas 2011) 1929 04 30–2021 08 15
 10. BUDRYS Dzidas (ekonomika, 1941) 1903 05 12–1971 05 15
 11. ČYRAS Aleksandras (statybos mechanika, 1985) 1927 03 15–2001 09 29
 12. DALINKEVIČIUS Juozas (geologija, 1941) 1893 06 0 1–1980 02 26
 13. DAUKŠAS Vitas (chemija, 2011, n. k. 1990, t. n. 2011) 1935 01 21–2013 04 26
 14. DOMARKAS Vladislavas (radiotechnika, ultragarso technika, n. k. 1985, t. n. 2011) 1939 08 17–2016 02 29
 15. FEDARAVIČIUS Algimantas (mechanika, n. e. 2006, t. n. 2011, n. emeritas 2021) 1946 04 25–2024 01 06
 16. GAUDRIMAS Juozas (menotyra, 1972) 1911 01 07–1994 12 03
 17. GIRA Liudas (poetika, 1946) 1886 09 06–1946 07 01
 18. GRIGELIONIS Bronius (matematika, n. k. 1972, t. n. 1987) 1935 11 01–2014 05 23
 19. GUDAVIČIUS Edvardas (istorija, n. k. 1996. t. n. 2000, 2011 n. emeritas) 1929 09 06–2020 01 27
 20. GUDELIS Vytautas (geografija, 1994) 1923 07 13–2007 07 17
 21. INDRIŪNAS Juozas (tekstilės technologija, 1968) 1896 01 26–1989 04 15
 22. IVANAUSKAS Tadas (zoologija, 1941) 1882 12 16–1970 06 01
 23. IVINSKIS Zenonas (istorija, 1941) 1908 05 25–1971 12 24
 24. JABLONSKIS Konstantinas (istorija, 1941 ir 1956) 1892 08 23–1960 07 28
 25. JANICKIS Jonas (fizikinė chemija, 1956) 1906 08 03–1998 06 18
 26. JANICKIS Vitalijus (chemija, n. e. 1994,1999, n. k. 2003, t. n. 2011) 1948 04 21–2018 09 09 
 27. JANULAITIS Augustinas (istorija, 1941) 1878 03 19–1950 05 22
 28. JANUŠKEVIČIUS Zigmas (biofizika, 1968) 1911 10 03–1984 05 26
 29. JUCYS Adolfas (teorinė fizika, 1953) 1904 09 12–1974 02 04
 30. JUODKAZIS Vytautas (geologija, n. e. 1994, n. k. 1998, t. n. 2011) 1928 11 01–2021 03  01
 31. JURGINIS Juozas (istorija, 1968) 1909 02 05–1994 07 05
 32. JURGUTIS Vladas (ekonomika, 1941) 1885 11 05–1966 01 09
 33. KADŽIULIS Leonas (augalininkystė, n. k. 1985, t. n. 2011) 1926 06 27–2014 06 12
 34. KAIRIŪKŠTIS Leonardas (miškininkystė, t. n. 1972, n. emeritas 2011) (1928 12 28–2021 07 15)
 35. KAIRYS Antanas (žemės ūkio mokslai, n. k. 1990, t. n. 2011) 1934 01 02–2017 10 13
 36. KAMINSKAS Vytautas (informatika, n. e. 1991, n. k. 1998, t. n. 2011) (1946  01 08–2022 11 09)
 37. KOLUPAILA Steponas (hidrologija, 1941) 1892 09 14–1964 04 09
 38. KORSAKAS Kostas (lietuvių literatūra, 1949, n. k. 1946) 1909 10 05–1986 11 22
 39. KONTRIMAVIČIUS Vytautas (biologija, 1980, n. emeritas 2011) 1930 01 22– 2016 09 20
 40. KRĖVĖ-MICKEVIČIUS Vincas (literatūros mokslas, 1941) 1882 10 19–1954 07 07
 41. KRIŠČIŪNAS Jonas (žemės ūkis, 1946) 1888 01 05–1973 07 02
 42. KUBILIUS Jonas (matematika, 1962) 1921 07 27–2011 10 30
 43. KUDZYS Antanas (mechanika, n. k. 1980, t. n. 1990, n. emeritas 2011) 1925 05 19–2015 10 31
 44. KULVIETIS Genadijus ((mechanika, t. n. 2014) 1955 02 25–2020-12-12
 45. KUZMA Vladas (medicina, 1941) 1892 10 15–1942 06 08
 46. LANKUTIS Jonas (lietuvių literatūra, 1985, n. k. 1976) 1925 02 08–1995 03 05
 47. LARINAS Borisas (kalbotyra, 1949) 1893 02 12–1964 02 26
 48. LAŠAS Vladas (fiziologija, 1946) 1892 01 01–1966 01 02
 49. LAZAUSKAS Juozas (žemės ūkio mokslai, 1990) 1931 02 08–2010 10 11
 50. MALIŠAUSKAS Vaclovas (ekonomika, 1980, n. k. 1968) 1918 01 15–1996 03 07
 51. MARCINKEVIČIUS Algimantas Jonas (medicina, t. n. 1990) 1921 04 15–2014 02 19
 52. MARCINKEVIČIUS Justinas (lietuvių literatūra, 1990) 1930 03 10–2011 02 16
 53. MATULIS Juozas (fizinė chemija, 1941) 1899 03 19–1993 06 25
 54. MAŽEIKA Liudas (informatika, t. n. 2016) 1953 11 02–2023 10 12
 55. MAŽIULIS Vytautas Juozapas (kalbotyra, 1976) 1926 08 20–2009 04 11
 56. MAŽYLIS Pranas (medicina, 1946) 1885 01 24–1966 02 28
 57. MERKYS Alfonsas (augalų fiziologija, 1976, n. emeritas 2011) 1927 02 20–2016 05 19
 58. MERKYS Vytautas (istorija, 1990) 1929 05 05–2012 07 25
 59. MEŠKAUSKAS Kazimieras (ekonomika, 1962) 1917 10 19–2011 02 28
 60. MYKOLAITIS-PUTINAS Vincas (literatūros mokslai, 1941) 1893 01 13–1967 06 07
 61. MINKEVIČIUS Jokūbas (filosofija, 1990, n. k. 1985) 1921 03 27–1996 05 0
 62. MOCKUS Jonas (kibernetika, 1972 n. k., 1976 t. n., n. emeritas 2011) 1931 06 18–2021 08 31
 63. NEKRAŠAS Evaldas (filosofija, 1991 n. e., 1994 n. k., 2011 t. n., 2020 n. emeritas) 1945 05 29–2023-09-19
 64. NIUNKA Vladas (filosofija, 1976, ekonomika, n. k. 1962) 1907 08 17–1983 12 26
 65. OZOLINČIUS Remigijus (miškininkystė, 2011, n. e. 2004, 2009) 1956 11 14–2013 04 10
 66. PAVILIONIS Rolandas (filosofija, 1994) 1944 07 03–2006 05 10
 67. PISKARSKAS Algis Petras (fizika, n, k. 1990, t. n. 1996, n. emeritas 2017) 1942 12 19–2022 06 11
 68. PRAGARAUSKAS Henrikas (matematika, 1994) 1947 03 15–2011 10 11
 69. PRANEVIČIUS Liudvikas (medžiagų inžinerija, n. k. 1987; t. n. 2007) 1943 03 20–2017 04 14
 70. PRAŠKEVIČIUS Antanas (medicina, t. n. 1990) 1934 08 09–2022 10 23
 71. POŽELA Juras (eksperimentinė fizika, 1968) 1925 12 05–2014 11 20
 72. PURĖNAS Antanas (organinė chemija, 1941) 1881 02 16–1962 11 05
 73. RAGULSKIS Kazimieras (mechanika, 1987 t. n., 2011 n. emeritas) 1926 10 15–2023 12 24
 74. RAJECKAS Raimundas Leonas (ekonomika, 1987, n. k. 1980) 1937 10 27–1997 08 11
 75. RANČELIS Vytautas Petras (genetika, n. k. 1990, t. n. 2011) 1938 01 31–2021 01 13
 76. RIMKA Albinas (socialinės ekonomijos mokslai, 1941) 1886 02 16–1944 02 27
 77. RUDZIKAS Zenonas Rokus (fizika, 1994) 1940 08 16–2011 06 08
 78. SADAUSKAS Pranas (žemės ūkio mokslai, n. k. 1972, t. n. 1990, n. emeritas 2011) 1928 03 07–2021 08 25
 79. SALYS Antanas (kalbotyra, 1941) 1902 07 21–1972 07 31
 80. SAUKA Leonardas (lietuvių literatūra, n. k. 1990, t. n. 1996) 1931 01-05–2022 10 17
 81. SAPRAGONAS Jonas (mechanika, n. e. 2001, 2006, t. n. 2011) 1942 08 19–2013 01 21
 82. SKARDŽIUS Pranas (kalbotyra, 1941) 1899 03 26–1975 12 18
 83. SLAVĖNAS Paulius (astronomija, 1968, n. k. 1949) 1901 07 21–1991 02 24
 84. STATULEVIČIUS Vytautas (matematika, 1972) 1929 11 27–2003 11 23
 85. ŠALČIUS Petras (ekonomika, 1942) 1893 01 25–1958 04 22
 86. ŠALKAUSKIS Stasys (filosofija, 1941) 1886 05 16–1941 12 04
 87. ŠILEIKA Algirdas (fizika, n. k. 1980; t. n. 1985; n. emeritas 2011) 1932 01 01–2018 06 08
 88. ŠIVICKIS Pranciškus (zoologija, 1941 ir 1956) 1882 09 30–1968 10 10
 89. ŠLIOGERIS Marijus Arvydas (filosofija, n. e. 1991, n. k. 1998, t. n. 2007) 1944 09 12–2019 12 18)
 90. TELKSNYS Adolfas Laimutis (elektronika ir informatika, n. k. 1980, t. n. 1994) 1930 11 24–2022 10 24
 91. UŠPURAS EUGENIJUS (energetija, n. e. 2001, t. n. 2011) 1955 07 24 – 2019 10 12
 92. VASILIAUSKAS Aleksandras (ekonomika, taikomoji ekonomika, n. e. 1991, 1996, 2001, 2006, n. k. 2009; t. n. 2011, n. emeritas 2015) 1940 01 25–2016 09 12
 93. VASILIAUSKAS Kazys (technika, 1941, n. k. 1946) 1879 03 17–1957 11 24
 94. VAŠKELIS Algirdas Povilas (chemija, 1998, n. k. 1990) 1937 01 19–2009 02 05
 95. VILKAS Eduardas (matematika, taikomoji matematika, 1985) 1935 10 03–2008 05 1
 96. VIŠČAKAS Jurgis (eksperimentinė fizika, 1976, n. k. 1972) 1927 04 18–1990 08 13
 97. VIŠOMIRSKIS Romanas (elektrochemija, 1976, n. k. 1972) 1928 02 17–1995 07 08
 98. ŽIUGŽDA Juozas (istorija, 1946) 1893 03 01–1979 03 27
 99. ŽUKAUSKAS Algirdas (šiluminė technika, 1962, n. k. 1956) 1923 02 02–1997 08 02
 100. ZAKAREVIČIUS Povilas (vadyba, n. e. 1996, 2001, 2006; t. n. 2011) 1945 06 14–2018 09 12
 101. ZINKEVIČIUS Zigmas (kalbotyra, n. k. 1987, t. n. 1990) 1925 01 04–2018 02 20

LMA nariai emeritai

 1. EITMINAVIČIŪTĖ Irena (biologija, n. e. 1991, 1996, 2001, 2006, n. emeritė 2011) 1931 06 13–2016 01 22
 2. TYLA Antanas (istorija, n. e. 1991, 1996, 2001, 2006, n. emeritas 2011) 1929 10 29–2018 11 23

LMA nariai korespondentai

 1. AMBRAZEVIČIUS-BRAZAITIS Juozas (lietuvių kalba, 1941) 1903 12 09–1974 11 28
 2. BUČAS Jonas (ekonomika, 1946) 1900 11 11–1973 10 15
 3. BULAVAS Jonas (žemės ūkis, 1956) 1903 07 24–1984 10 07
 4. BULAVAS Juozas (valstybės ir teisės istorija, 1953) 1909 01 12–1995 07 20
 5. BURNEIKIS Juozas (energetika, 1976) 1931 03 01–2005 09 09
 6. DAGYS Jonas (botanika, 1956) 1906 10 11–1993 01 31
 7. DAGYS Raimundas (teorinė fizika, 1987) 1930 01 02–1996 02 26
 8. DIENYS Vincentas (eksperimentinė fizika, n. k. 1987, n. emeritas 2011) 1936 04 22–2022 04
 9. EIDUKAS Danielius (radiotechnika, n. k. 1976, 2011 n. emeritas) 1932 07 21–2023 02 26
 10. GIRDENIS Aleksas Stanislovas (lietuvių kalba, 1996) 1937 10 19–2011 09 16
 11. GIRDZIJAUSKAS Vytautas (bakteriologija, 1946) 1904 06 02–1972 10 24
 12. JASAITIS Antanas (biochemija, 1976) 1936 05 21–1999 01 11
 13. LASINSKAS Mykolas (vandens problemos, n. k. 1980, n. emeritas 2011) 1916 12 01–2020 05 25
 14. KANOPKAITĖ Sofija  (biochemija, n. k. 1976, 2011 n. emeritė) 1926 03 03–2024 03 16
 15. KULIKAUSKIENĖ Regina (archeologija, 1972) 1916 09 10–2007 03 28
 16. MACEVIČIUS Jonas (filosofija, 1953) 1922 02 28–1999 05 18
 17. MICKIS Algis (medicina, 1990) 1927 05 03–2006 09 07
 18. MINKEVIČIUS Antanas (botanika, 1956) 1900 05 18–1998 11 28
 19. MIŠKINIS Algimantas (architektūra, n. k. 1996, n. emeritas 2011) 1929 06 25–2015 10 10
 20. NAVICKAS Konstantinas (istorija, 1985) 1917 10 18–2006 04 18
 21. NEMURA Antanas (automatika ir elektronika, n. k. 1962, n. emeritas 2011) 1927 08 06–2011 12 26
 22. NEŠUKAITIS Vytautas (automatika ir elektronika, 1962) 1915 10 27–1975 12 22
 23. PAKARKLIS Povilas (valstybės ir teisės istorija, 1946) 1902 11 10–1955 07 28
 24. PAULIUKEVIČIUS Gediminas Jonas (ekologija, 1987) 1938 01 01–2000 12 02
 25. PLEČKAITIS Romanas (filosofija ir pedagogika, 2009) 1933 08 11–2009 08 17
 26. PROKOPČIKAS Arijonas  (fizinė chemija, 1972) 1924 12 26–2001 03 03
 27. PUZINAS Jonas (istorija, 1941) 1905 09 18–1978 04 14
 28. RAJECKAS Valentinas (pramonės technologija, n. k. 1990, n. emeritas 2011) 1930 05 09–2013 10 07
 29. RASTEIKIENĖ Liūda (biochemija, n. k. 1972, n. emeritė 2011) 1926 02 22–2015 07 17
 30. RUOKIS Viktoras (agrochemija, 1946) 1885 03 11–1971 12 26
 31. SABALIAUSKAS Algirdas (lietuvių kalba, n. e. 1994, n. k. 1998, n. emeritas 2011) 1929 07 26–2016 04 17
 32. SIMANAVIČIUS Leonas (chemija, 1994) 1929 07 15–2006 01 28
 33. SMAILYS Alfredas (medicina, 1990) 1928 05 07–1995 04 28
 34. STYRA Boleslovas (atmosferos fizika, 1976) 1912 09 27–1993 02 13
 35. STRAIŽYS Vytautas Pranciškus (astronomija, 2011, n. e. 1991, n. k. 1996, e. emeritas 2011) 1936 08 20–2021 12 19
 36. STRUKČINSKAS Mindaugas (biologija, 1985) 1925 06 25–2013 08 13
 37. ŠALKAUSKIS Kazys (teisė, 1942) 1885 03 04–1960 02 26
 38. ŠAPOKA Adolfas (istorija, 1941) 1906 02 13–1961 03 09
 39. ŠARMAITIS Romas (istorija, 1972) 1909 10 26–1995 07 20
 40. ŠEPETYS Lionginas  (filosofija, n. k. 1987, n. emeritas 2011) 1926 11 23–2017 12 09
 41. TONKŪNAS Juozas (žemės ūkis, 1956) 1894 03 29–1968 05 06
 42. ULVYDAS Kazys (lietuvių kalba, 1972) 1910 08 14–1996 03 16
 43. VABALEVIČIUS Stasys (statyba, sanitarinė technika, 1956) 1901 07 21–1985 11 24
 44. VAITKEVIČIUS Bronius (istorija, 1980) 1926 10 06–2002 06 24
 45. VANAGAS Aleksandras (lietuvių kalba, 1990) 1934 08 12–1995 04 13
 46. VANAGAS Eimutis Vladislovas (teorinė fizika, 1976) 1930 04 27–1990 04 14
 47. VASINAUSKAS Petras (žemės ūkis, 1956) 1906 12 14–1995 10 01
 48. VENCLOVA Antanas (literatūra, 1949) 1906 01 07–1971 06 28
 49. VIRBICKAS Juozas (biologija, 1994) 1939 10 08–2006 03 23
 50. ZABORSKAITĖ Vanda (lietuvių literatūra, 1990) 1922 12 24–2010 12 27
 51. ŽILĖNAS Alfonsas (ekonomika, 1976) 1921 10 27–2005 10 20

LMA nariai ekspertai

 1. DIRSĖ Aloyzas (žemės ūkio mokslai, 1991) 1931 11 05 – 2016 06 29
 2. ČESNYS Gintautas Jurgis (medicina) 1940 04 23–2009 09 28
 3. KUTKEVIČIUS Stasys (chemija, 1991) 1925 01 19–1994 02 13
 4. NORKUS Povilas (chemija, 1991) 1928 04 10–2016 04 28
 5. SASNAUSKAS Kęstutis (cheminė technologija, 1991) 1923 11 03 –  2010 06 16
 6. ŠVEDAS Alfonsas (žemės ūkis, 1994, 1999) 1930 11 14–2001 04 22
 7. TARVYDAS Vytautas Vladislovas (žemės ūkio mokslai, 1994) 1936 01 19 – 2016 04 18
 8. VAIČEKONIS Pranas (teisė, 1996, 2001) 1928 01 01–2006 10 14

LMA užsienio nariai

 1. ALFIOROVAS Žoresas (Alferov Žores) (fizika) Rusija, 1933 11 08–2019 03 01
 2. ALIMOVAS Aleksandras (Aleksandr Alimov) (zoologija, hidrobiologija, 2002) Rusija, 1933 11 08–2019 10 20
 3. ALMENAS Kazys Kęstutis (energetika, 2014) JAV, 1935 04 11–2017 10 07
 4. BALYS Jonas (tautosaka, 1994) JAV, 1909 07 02–2011 09 09
 5. DEIVISAS A. G. Filipas (DAVIS A. G. Philip) (astronomija, 1997) JAV, 1929 01 09–2016 03 28
 6. EKMANIS Juris (fizika, 2007) Latvija, 1941 12 02–2016 04 09
 7. FORSBERGAS Hansas (Hans G Forsberg) (energetika, 2009, Švedija) 1930 02 02–2021 12 20
 8. FREIMAS Džonas (FRAME John) (agronomija, 2000) D. Britanija, 1930 10 10–2006 11 28
 9. FRIOZĖ FIŠER Šarlotė (FROESE FISCHER Charlotte) (fizika, 2004, JAV) 1929 09 21–2024 02 08
 10. FROLOVAS Konstantinas (FROLOV Konstantin) (mechanika, 2004) Rusija,1932 07 22–2007 11 18
 11. GIMBUTIENĖ Marija (archeologija, 1990) JAV, 1921 01 23–1994 02 02
 12. GREIMAS Algirdas Julius (filosofija, 1990) Prancūzija, 1917 03 09–1992 02 27
 13. HELFORDAS Stivenas (HALFORD Stephen E.) (biochemija, 2011) Jungtinė Karalystė, 1945 09 22–2022 07 13
 14. IVANOVAS Viačeslavas (Ivanov Viačeslav) (kalbotyra, 2007) Rusija, 1929 08 21–2017 10 07
 15. KAŠUBA Romualdas (mechanika, 1999) JAV, 1931 03 01– 2019 10 10
 16. KEMPBELAS Piteris Nelsonas (CAMPBELL Peter Nelson) (biologija, 2000) Jungtinė Karalystė, 1921 11 05–2005 02 07
 17. KENIGSENAS Larsas Kenigas (KÖNIGSSON Lars-König) (geologija, 1994) Švedija, 1933 02 24–2001 12 05
 18. KLEMAS Vytautas (Victor) (okeanologija, 2007) JAV, 1934 09 01–2022 04 24
 19. KLIORĖ Arvydas (fizika, 1994) JAV, 1935 08 05–2014 12 08
 20. MARTINSONAS Indrekas (MARTINSON Indrek) (fizika, 1998) Švedija, 1937 12 26–2009 11 14
 21. MIKELINIS Gvidas (MICHELINI Guido) (kalbotyra, 2007) Italija, 1951 07 02–2020 11 25
 22. NANSENAS Peteris (NANSEN Peter) (žemės ūkis, 1994) Danija, 1938 07 08–1999 10 26
 23. RAO Kaliampudis Radhakrišna (RAO Calyampudi Radhakrishna) (matematika, 1997, JAV) 1920 09 10–2023 08 22
 24. SENAS Alfredas Erichas (SENN Alfred Erich) (istorija, 1994) Vokietija, 1932 04 12–2016 03 08
 25. SĖGALIS Bal Radžas (SEHGAL Bal Raj) (energetika, 2014) Švedija, 1933 09 02–2018 02 26
 26. SNIEČKUS Viktoras Algirdas (organinė chemija, 1997), Kanada, 1937 08 01–2020 12 18
 27. STRADINIS Janis (STRADIŅŠ Jānis) (chemija, 1994) Latvija, 1933 12 10–2019 11 29
 28. ŠMIDAS Volfgangas P. (SCHMID Wolfgang P.) (kalbotyra, 1994) Vokietija, 1929 10 25–2010 10
 29. ŠMOLSTYGAS Viljamas Rygelis (William Riegel Schmalstieg) (kalbotyra, 2006) JAV, 1929 10 09–2021 01 22
 30. ŠUŠČENIA Leonidas (SUŠČENIA Leonid) (biologija, 1994) Baltarusija, 1929 11 11–2015 04 20
 31. ŠOLCAS Fridrichas (Scholz Friedrich) (kalbotyra, 2007) Vokietija, 1928 03 01–2016 05 27
 32. ŠOTE Lenartas (SCHOTTE Lennart) (miškininkystė, 1999) Švedija, 1926 12 10–2005 06 26
 33. TRAJKOVSKIS Viktoras (TRAJKOVSKI Viktor  (agronomija, 2007) Švedija, 1941 11 17–2018 04 20
 34. VISKANTA Romualdas (mechanika, 1990) JAV, 1931 07 16–2021 12 27
 35. VORONCOVAS Nikolajus Nikolajevičius (biologija, 1997) Rusija, 1934 01 01–2000 03 03