Veikla

Atgal

Mokslinių vizitų organizavimo tvarka

1. Bendri reikalavimai. 

Mokslinis bendradarbiavimas vyksta pagal sutartyse nustatytus metinių kvotų limitus. Pirmumo teisė teikiama Lietuvos MA nariams ir mokslininkams, kurie vykdo abiems sutarčių šalims aktualius mokslinius darbus ir projektus. Būtinas oficialus užsienio šalies mokslo institucijos kvietimas.

2. Paraiškų teikimo tvarka.

Mokslininkai, norintys dalyvauti tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo ir mainų programose, teikia paraiškas Lietuvos MA Tarptautinių ryšių grupei. Pateikiami šie dokumentai: Prašymas Lietuvos MA prezidentui; Oficialus užsienio šalies mokslo institucijos kvietimas; Užpildyta speciali Lietuvos MA anketa, kurioje nurodomos biografinės žinios, darbinė ir mokslinė veikla; Mokslinio vizito / stažuotes programa; Atstovaujamos mokslo ar studijų institucijos rekomendacija.  

3. Mokslinių vizitų organizavimo tvarka.

Gautos paraiškos svarstomos  atitinkamuose MA mokslų skyriuose. Galutinį sprendimą priima MA prezidiumas. Po to mokslininko pateikti dokumentai siunčiami į užsienio mokslo instituciją. Gavus užsienio partnerių patvirtinimą, derinami kiti mokslinių vizitu organizavimo klausimai.
 
PASTABA: Sveikatos draudimu užsienio šalyse mokslininkai turi pasirūpinti patys.

Mokslinių vizitų organizavimo klausimais informaciją teikia vyriausioji specialistė tarptautiniams ryšiams Violeta Skirgailienė, tel.: 8 601 11973, el. p. v.skirgailiene@lma.lt