Lietuvos mokslo premijos

Atgal

2024 m. Lietuvos mokslo premijų konkursas

Skelbiamas 2024 metų Lietuvos mokslo premijų konkursas

Lietuvos mokslo premijų komisija kviečia teikti paraiškas 2024 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui. Konkursui teikiami Lietuvai reikšmingi fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai su Lietuvos mokslo ir studijų institucijų prieskyra.

Darbai 2024 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui priimami iki 2024 m. spalio 1 d.

Informacija apie Lietuvos mokslo premijų nuostatus, konkursą, laureatus skelbiama Lietuvos mokslų akademijos svetainėje adresu:
https://www.lma.lt/lietuvos-mokslo-premijos-1

Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti teikia Lietuvos aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai. Eksperimentinės plėtros darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo Lietuvos verslo įmonės ar organizacijos kartu su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis arba mokslinių tyrimų institutais. Darbų pateikėjai nurodo darbų mokslinę ir praktinę reikšmę.

Premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti darbai, kuriuose išnagrinėta aktuali mokslo problema ir kurių tyrimų rezultatai iš esmės paskatino tolesnę mokslo krypties raidą ir (ar) labai prisi  dėjo prie Lietuvos konkurencingumo didinimo kuriant ir (ar) diegiant naujausias technologijas. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai dienos.

Dokumentai teikiami elektroninėje paraiškų registravimo sistemoje adresu: https://konkursai.lma.lt/

Privalomi suskaitmeninti dokumentai:
• darbas ar darbų ciklas (monografijos, knygos, straipsniai, projektai, patentai, kiti autoriaus (-ių) kūriniai);
• darbą teikiančių institucijų pristatymas;
• darbo anotacija iki 10 000 spaudos ženklų;
• darbo anotacija, skirta visuomenei, žiniasklaidai, iki 1 000 spaudos ženklų;
• darbo autoriaus (-ių) spausdintų ir (ar) įdiegtų mokslo darbų sąrašas. Prie pateiktų mokslo darbų nurodoma Lietuvos mokslo ir studijų institucijos prieskyra;
• darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas (dokumentai privalo būti pasirašyti paties autoriaus);
• darbo autoriaus (-ių) anketa (-os).

Tik neturintys suskaitmenintų monografijų ir knygų pateikia jas po 3 egz. 3 atskiruose aplankuose, dėžutėse ir pan., ant kurių turi būti užrašyta darbo autorius (-iai), darbo ir institucijos pavadinimas. Leidinius pristatyti adresu: Lietuvos mokslo premijų komisijai, Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, 215 kab., 01103 Vilnius.
Taip pat turi būti pateiktas ir darbą teikiančių institucijų pristatymo pasirašytas originalas (jei ADOC formatu – adresu e.baroniene@lma.lt).

Informacija teikiama: tel. +370 692 45332, el. p. e.baroniene@lma.lt