Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Lietuvos mokslų akademijos nariui, profesoriui habilituotam daktarui Arvydui Virgilijui Matulioniui – 75

2021 06 15

Gerbiamasis Jubiliate,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus jubiliejaus proga.
Jūs įnešėte didelį indėlį į sociologijos mokslą, etnosociologiją, kultūros, politikos ir švietimo sociologiją, sukūrėte detalų  šalies visuomenės stratifikacijos modelį, pirmasis pradėjote jaunimo longitudinius tyrimus, įkūrėte Visuomenės nuomonės tyrimų centrą. Gausybė analizių, parašytos monografijos, studijos, vadovėliai, daugybė straipsnių, pranešimų konferencijose šalyje ir užsienyje, dalyvavimas projektuose ir tarptautinių projektų Lietuvoje koordinavimas, didžiulė ir plati tarptautinio eksperto veikla, – tai tik trumpos apibendrintos Jūsų mokslinės veiklos kryptys.
Dideli Jūsų nuopelnai būnant Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko patarėju švietimo, kultūros, mokslo ir religijos klausimais, daugelį metų vadovaujant įvairias reorganizacijas atlaikiusiam Lietuvos socialinių tyrimų centrui (šiais metais vėl reorganizuotas).
Pažymėtina Jūsų veikla šiuo metu einant LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus Socialinių mokslų sekcijos pirmininko ir skyriaus biuro nario, profesionalaus sociologijos problemų eksperto  pareigas. Dideli Jūsų nuopelnai ugdant jaunąją mokslininkų kartą. 
Mus žavi Jūsų išskirtinis laisvalaikio pomėgis – keliasdešimt metų entuziastingai kaupiami mokslininkų ir menininkų, sportininkų ir politikų, garsių mūsų šalies asmenų ir užsienio svečių autografai, akademinės paskaitos studentams kolekcionavimo kaip kultūros kūrybos tema. Esate melomanas, operos gerbėjas, vokalinio meno entuziastas, krepšinio, futbolo aistruolis, įvaldęs fotografijos meną.
Linkime Jums, gerbiamasis Jubiliate, stiprybės, kūrybinių idėjų ir sėkmės jas įgyvendinat.
Sėkmės ir laimės Jums ir Jūsų šeimai!

Prezidentas akad. Jūras Banys
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas
2021 m. birželio 15 d.

Akad. A. V. Matulionis už reikšmingą indėlį į sociologijos mokslą, detalaus  šalies visuomenės stratifikacijos modelio sukūrimą, ilgalaikius jaunimo socialinius tyrimus, tarptautinių programų koordinavimą Lietuvoje, už aktyvią veiklą Mokslų akademijoje, jos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje apdovanojamas Lietuvos mokslų akademijos atminimo medaliu.

Akad. A. V. Matulionis dalijasi prisiminimais apie savo Tėvą – Lietuvos nusipelniusį miškininką Algirdą Matulionį: „Be jo gyvenimo išminties tikrai nebūčiau tapęs tuo, kuo esu.“
Skaitykite straipsnį „Miškininkas Algirdas Matulionis“