Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

LMA narių visuotinis susirinkimas

2021 06 23

LMA narių visuotinis susirinkimas

2021 m. birželio 22 d. įvyko Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas. Renginio pradžioje LMA prezidentas Jūras Banys pasveikino dalyvaujančius svečius iš Punsko, jaunuosius akademikus ir inauguruojamus LMA užsienio narius.
Garbingų jubiliejų proga buvo pasveikinti akademikai Algimantas Fedaravičius (75), Algimantas Grigelis (90-ties), Remigijus Leipus (60), Arvydas Virgilijus Matulionis (75-erių), Jonas Mockus (90-ties metų). LMA atminimo medaliai įteikti Mečislovui Žalakevičiui, Aivarui Kareivai, Vytautui Konstantinui Sirvydžiui, Gintautui Žinteliui, Algirdui Gaižučiui ir Virgilijui Matulioniui.
LMA bendradarbiauja su Punsko valsčiumi (Lenkijos Respublika), todėl LMA prezidentas pakvietė pasirašyti LMA, Lenkijos lietuvių bendruomenės ir Punsko valsčiaus bendradarbiavimo sutartį. Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas kalbėdamas pažymėjo, kad jie labai laukę šios dienos ir dėkojo LMA, taip pat akademikui Vaidučiui Kučinskui už gražią inciatyvą. Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos pirmininkas Sigitas Birgelis pabrėžė, kad juos džiugina toks didelis dėmesys tautinių žemių lietuviams. Ši sutartis tikrai prisidės prie ryšių su Tėvyne stiprinimo.
LMA prezidentas J. Banys kartu su viceprezidentu Zenonu Dabkevičiumi įteikė LMA tikrųjų narių ženklus, pažymėjimus ir LMA statutą 2021 m. balandžio 13 d. išrinktiems nariams: Albinui Kuncevičiui, Dainorai Pociūtei-Abukevičienei, Daliai Klajumienei, Aušrai Maslauskaitei, Gediminui Račiukaičiui, Artūrui Dubickui, Aurelijai Žvirblienei, Arūnui Bukančiui, Sigitui Podėnui, Giedrei Samuolienei, Elenai Bartkienei, Kęstučiui Armolaičiui, Mindaugui Malakauskui, Algiui Džiugiui ir Marijonui Bogdevičiui.
Buvo įteikti LMA Jaunosios akademijos (LMAJA) narių ženklai ir pažymėjimai 2020 m. gruodžio 8 d. išrinktiems nariams. Juos gavo Vidas Lekavičius, Linas Minkevičius, Vita Lėlė, Viktorija Vaštakaitė-Kairienė ir Vitalijus Novickij.
LMA prezidentas paskelbė 2020 m. rugsėjo 22 d. išrinktų LMA užsienio narių Roberto Džeimso Šileriio (JAV) ir Czinde Cao (Jinde Cao, Kinijos LR) inauguraciją. Deja, dėl nepatikimo ryšio R.  Šileris negalėjo perskaityti parengto pranešimo, todėl susirinkimo dalyviai išklausė tik C. Cao vaizdo pranešimą „Tinklų dinamika ir jų impulsinis valdymas“. Pietryčių universiteto Kompleksinių sistemų ir tinklų mokslo tyrimų centro direktorius papasakojo, kad sudėtingi tinklai gamtoje ir visuomenėje yra labai paplitę (pavyzdžiui, jiems gali būti priskiriamos bičių bendruomenės, paukščių būriai). Šių sistemų ar telkinių kolektyvinės dinamikos mechanizmų analizė ir supratimas gali būti naudingi sprendžiant įvairias praktines problemas, kuriant sudėtingų sistemų valdymo modelius (išmanūs tinklai miestuose, išmani transporto sistema ir pan.), taip pat ir dirbtinių neuronų tinklus.
C. Cao su kolegomis kuria dinaminių sistemų matematinius modelius, analizuoja įvairių susietųjų sistemų tinklus, jų valdymą. Yra pasiekęs fundamentalių rezultatų neurodinaminių sistemų ir sudėtingų dinaminių tinklų matematinės teorijos ir inžinerinių taikymų srityje. Profesoriaus manymu, artimiausioje ateityje dar daugiau dėmesio bus skiriama tokioms temoms, kaip Paskirstytas dirbtinis intelektas (DAI) kompleksinėse sistemose, Kolektyvinio intelekto teorija ir technologijų vystymas, Dinaminiai atsitiktiniai kompleksiniai tinklai (Dynamic random complex networks).
Toliau susirinkime vyko LMA tikrojo nario ir užsienio narių rinkimai. Buvo pristatytas kandidatas į LMA tikruosius narius Romas Baronas, taip pat kandidatai į LMA užsienio narius: Ričardas Gajus Komptonas (Richard G. Compton), Janušas Kacpžykas (Janusz Kacprzyk) ir Janas Jankovskis (Jan Jankowski). Prof. R. Barono ir J. Kacpžyko kandidatūras pristatė akad. Gintautas Žintelis, akad. Zenonas Dabkevičius – J. Jankovskį, akad. Leonas Valkūnas – R. Komptoną. Prof. R. Komptonas – mokslo pasaulyje plačiai žinomas elektrochemikas iš Oksfordo universiteto. Jis yra Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) tarptautinės patarėjų grupės narys, aktyviai dalyvauja ir konferencijose Lietuvoje, konsultuoja mokslininkus. Lenkijos mokslų akademijos narys prof. habil. dr. J. Kacpžykas yra dirbtinio intelekto, skaitinio intelekto, duomenų tyrėjas. Jis plėtoja Lietuvos ir Lenkijos mokslinius ryšius, dalyvauja disertacijų gynimuose Lietuvoje, padeda organizuoti kasmetinę tarptautinę konferenciją DAMSS (Data analysis methods for Software systems) Druskininkuose. Kandidatas į LMA užsienio narius prof. J. Jankovskis – žemės ūkio mokslų ir gyvūnų mokslų atstovas, Lenkijos mokslų akademijos narys korespondentas. Jis darbuojasi paukštininkystės srityje, kuria aplinką tausojančias technologijas. J. Jankovskis Profesorius kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu organizuoja mokslines konferencijas, konsultuoja doktorantus, rengia bendras paraiškas Lietuvos ir ES mokslinių tyrimų finansavimo agentūroms.
Visi kandidatai buvo įtraukti į balsavimų biuletenį ir įvyko rinkimai. Suskaičiavus balsus, komisijos pirmininkas akad. Limas Kupčinskas pranešė, kad visi keturi pretendentai buvo išrinkti LMA nariais. Priimti nutarimai dėl prof. R. Barono išrinkimo LMA tikruoju nariu ir prof. R. G. Komptono, prof. J. Kacpžyko, J. Jankovskio išrinkimo LMA užsienio nariais.
LMA prezidentas J. Banys informavo susirinkusius dėl Jaunosios akademijos nuostatų papildymo. Lietuvoje dirba vis daugiau užsienio mokslininkų, todėl iškilo būtinybė įtraukti punktą, kad LMAJA nariais gali būti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbantys mokslininkai. Pakeitimui buvo vieningai pritarta ir priimtas nutarimas dėl LMAJA nuostatų papildymo..
Susirinkimo dalyviams akad. J. Banys priminė apie LMA prezidento ir prezidiumo narių kadencijų pabaigą ir pradedamas rinkimų procedūras. Iki rugsėjo 21 d., kai planuojamas kandidatų iškėlimo visuotinis susirinkimas, akademikai ir LMA mokslų skyriai turėtų aptarti kandidatus, o po mėnesio, spalio pabaigoje visuotiniame susirinkime bus renkamas LMA prezidentą. Bendru sutarimu buvo pritarta LMA prezidento rinkimų skelbimui. Kitas LMA narių visuotinis susirinkimas vyks rugsėjo 21 dieną. Baigdamas šį susirinkimą, prezidentas palinkėjo gražios vasaros ir vylėsi, kad rudenį bus galima tęsti darbus įprastiniu, kontaktiniu būdu.

Parengė dr. Rolandas Maskoliūnas,
LMA vyr. specialistas ryšiams su visuomene,
dr. Andrius Bernotas, LMA organizacinio skyriaus vadovas

Nuotraukų galerija