Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui, profesoriui habilituotam daktarui Pavelui DUCHOVSKIUI – 70

2021 06 28

Gerbiamasis Jubiliate,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus gražaus jubiliejaus proga.

Džiaugiamės Jūsų kūrybingumu, darbštumu ir mokslo pasiekimais. Jūsų sukurta augalų fiziologijos ir fotofiziologijos tyrimų mokykla, nauja daugiamečių augalų žydėjimo iniciacijos teorija, išleistos monografijos, mokslo bei mokslo populiarinimo straipsniai svarbūs šalies biologijos ir žemės ūkio pažangai. Jūsų aktyvus dalyvavimas įvairių tarybų ir komisijų veiklose yra reikšmingas formuojant mokslo politiką ir vykdant ekspertinę veiklą.

Jubiliejau proga linkime Jums stiprios sveikatos, naujų prasmingų ir turiningų darbų, kuo geriausios kloties Jums ir Jūsų šeimai.

Prezidentas akad. Jūras Banys
Viceprezidentas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius

2021 m. birželio 28 d.
Vilnius


Daugiau apie akad. P. Duchovskį skaitykite