Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Išleistas naujas elektroninis „LMA žinių“ numeris

2021 07 29

Informaciniame leidinyje „Lietuvos mokslų akademijos žinios“ 2021 m. nr. 3 (97) skaitykite:

• XVII Baltijos intelektinio bendradarbiavimo konferencija. Tarmas Somerė (Tarmo Soomere), Estijos mokslų akademijos prezidentas, LMA užsienio narys
• XVII Baltijos intelektinio bendradarbiavimo konferencija. Prof. Audronė Jakaitienė ir prof. Olga Štikonienė
• LMA prezidento ir prezidiumo veikla
• LMA narių visuotinis susirinkimas
SKYRIŲ VEIKLA
• Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje
• Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje
• Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje
• Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje
• Technikos mokslų skyriuje
• Jaunosios akademijos veikla
RENGINIAI – KONFERENCIJOS – AKADEMINIAI SKAITYMAI
• DNR diena Lietuvoje. Dr. Ingrida Domarkienė, VU MF Biomedicinos mokslų instituto Žmogaus ir medicininės genetikos katedros mokslo darbuotoja
• Žmogaus ir gamtos sauga. Akad. Egidijus Šarauskis
• Saulės ir vėjo broliai. BMGM skyriaus informacija
• Leidiniai apie Povilą Ruigį. Dr. Ona Aleknavičienė ir akad. Grasilda Blažienė
• Informacinių technologijų iššūkiai
• LMA stipendijos geriausiems jauniesiems mokslininkams
• Skyriaus „Mokslininkų rūmai“ renginiai
• LMA Vrublevskių bibliotekoje
ŽYMIUS MOKSLININKUS PRISIMENANT
SVEIKINAME
MOKSLININKŲ PRIPAŽINIMO ŽENKLAI
ATMINIMUI

Leidinys pridedamas