Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas

2021 09 02

Baigiantis vasarai, rugpjūčio 30-ąją, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus (MFChMS) nariai po ilgos pertraukos rinkosi į Mokslų akademiją dalyvauti MFChMS narių visuotiname susirinkime. Jame buvo aptartas  skyriaus 2021 m. veiklos plano vykdymas, kandidatai į LMA prezidentus, mokslo finansavimo principai, taip pat buvo pristatyta neseniai išleista akad.  Jono Grigo knyga „Pažinimo šaknys ir vaisiai“.

Skyriaus pirmininkas akad. Leonas Valkūnas, pradėdamas susirinkimą, pasidžiaugė taip gausiai susirinkus. Visi išsiilgę bendravimo, dėl COVID-19 pandemijos vyko tik nuotoliniai posėdžiai, dabar, gerai pailsėjus po vasaros atostogų, bus vėl kimbama į darbus. Primindamas, kad skyriaus 2021 m. veiklos plane iš numatytų renginių yra dar neorganizuotų, konkrečiai įvardijo, kokie  artimiausiu metu bus surengti.

Akad. L. Valkūnas informavo, kad artėja LMA prezidento rinkimai ir skyrius turi iškelti kandidatą. Vieningai buvo nutarta siūlyti perrinkti dabartinį prezidentą akad. Jūrą Banį antrai kadencijai. Akad. J. Banys trumpai pristatė mokslo finansavimo principus, atsakė į klausimus. Skyriaus pirmininkas priminė, kad Lietuvos mokslų akademija ES struktūrinių fondų lėšomis leidžia mokslo populiarinimo knygas iš serijos „Mokslas visiems“. Viena naujausiai išleistų – skyriaus nario akad. Jono Grigo mokslo populiarinimo  knygą „Pažinimo šaknys ir vaisiai“ ir pakvietė akademiką ją pristatyti. Po knygos pristatymo kiekvienas skyriaus narys gavo dovanų po knygą su akad. J. Grigo autografu.

Džiaugiamės ir tik ką išleista  skyriaus nario akad. Romualdo Karazijos mokslo populiarinimo knyga „Šiuolaikinė fizika smalsiems“. Abi knygos visuomenei bus pristatytos atskirais renginiais. Susirinkime taip pat buvo įteikti LMA atminimo medaliai akad. Aivarui Kareivai ir akad. Valdemarui Razumui bei LMA prezidiumo Padėka akad. Remigijui Leipui. Pabaigoje visi kartu nusifotografavo.  

Matemati kos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus mokslinė sekretorė Silva Aukštinaitienė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

NUOTRAUKŲ GALERIJA