Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narių išvažiuojamasis posėdis ir mokslinė-praktinė konferencija „Sumanioji inžinerija“

2021 09 14

Rugsėjo 9 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) įvyko Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus (ŽŪMMS) narių posėdis, kuriam pirmininkavo LMA viceprezidentas, ŽŪMMS pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius. Posėdžio pradžioje buvo prisiminti ir pagerbti tylos minute skyriaus nariai, kurie šiais metais išėjo į amžinybę – akad. Leonardas Kairiūkštis ir akad. Pranas Sadauskas. Taip pat prisiminta, kiek daug skyriaus narių šiemet šventė jubiliejus ir pasveikintas akad. Pavelas Duchovskis, kuris savo gražią 70 metų sukaktį minėjo birželio mėnesį. Vėliau buvo diskutuota įvairiais skyriaus veiklos klausimais, aptarti būsimi LMA narių susirinkimai ir nutarta palaikyti Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus iškeltą kandidatą į LMA prezidentus akad. Jūrą Banį.

Pasibaigus posėdžiui, ŽŪMMS nariai dalyvavo mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Sumanioji inžinerija“, kuri vyko VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto (IF) Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedroje (ŽŪISK), Žemės ūkio inžinerijos mokslų pradininko prof. Antano Kondroto vardo auditorijoje. Renginyje taip pat dalyvavo VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė, Inžinerijos fakulteto dekano funkcijas atliekantis doc. dr. Rolandas Domeika, LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas, įvairių ŽŪA fakultetų mokslininkai, verslo ir žiniasklaidos atstovai, studentai.

 
Renginio organizatoriai. Iš kairės: VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė, Egidijus Šarauskis, Inžinerijos fakulteto dekano funkcijas atliekantis doc. dr. Rolandas Domeika

Įžangos žodį konferencijoje sakė VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. A. Miceikienė, LMA viceprezidentas, ŽŪMMS pirmininkas akad. Z. Dabkevičius, Inžinerijos fakulteto dekanas doc. dr. R. Domeika ir LAMMC direktorius dr. G. Brazauskas. Visi pasidžiaugė organizuojamu renginiu, aktualiais pranešimais, plačiau ir detaliau apibūdinančiais sumaniąją inžineriją, pasveikino renginio dalyvius ir linkėjo naujų žinių, gerų diskusijų ir naujų bendradarbiavimo galimybių.

Pranešimą „Inžineriniai sprendimai precizinėje žemdirbystėje“ skaitė akad. Egidijus Šarauskis. Akademikas trumpai pristatė žemės ūkio inžinerijos pažangą, kaip ir kada rankinį bei arklinį darbą pakeitė traktoriai ir kitos žemės ūkio mašinos, kokie pagrindiniai veiksniai lėmė technologinį kilimą, kokios išmaniosios inžinerinės technologijos plačiausiai taikomos žemės ūkyje, kokia ateitis laukia autonominių traktorių ir žemės ūkio robotų. Jis taip pat supažindino su svarbiausiomis ŽŪISK mokslininkų nagrinėjamomis temomis, skirtomis ateities žemės ūkiui. Pabaigoje pristatė šių metų priėmimo į VDU ŽŪA rezultatus ir fakultete vykdomas studijų programas, kurios studentams suteikia žinių ir kompetencijų apie išmaniąją žemės ūkio inžineriją.

 

Pranešimą „Inovatyvūs sprendimai vandens išteklių inžinerijoje“ skaitė akad. Arvydas Povilaitis. Akademikas supažindino su savo mokslinės komandos atliekamais tyrimais, leidžiančiais sumažinti vandens ir visos aplinkos užteršimą naudojant inovatyvias inžinerines priemones. Pristatė fakultete nagrinėjamas tematikas, susijusias su sausinimo ir drėkinimo sistemų, hidrotechninių statinių ir akvakultūros sistemų tobulinimu, nuotolinių tyrimų metodų taikymu žemėtvarkoje bei hidrologinių procesų skaitmeniniu modeliavimu.

 

Pranešimą „Pasėlių purškimas dronais ir derliaus nuėmimo naujovės“ skaitė VDU ŽŪA ŽŪISK prof. dr. Dainius Steponavičius. Profesorius supažindino su vykdomais derliaus nuėmimo ir tiksliosios žemdirbystės tematikos moksliniais tyrimais, kur jam vadovaujant rengiamos arba jau parengtos daktaro disertacijos. Pristatė technologijas, kurios iš esmės turėtų pakeisti žemės ūkio ateitį, ypatingą dėmesį skirdamas dronų naudojimui žemės ūkyje. Apibūdino pasėlių purškimo technologijas, dronų-purkštuvų gamybą pasaulyje, konstrukcinius ypatumus ir dronų naudojimo pasėliams purškti privalumus ir iššūkius.

 

Vėliau VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos studijų programos magistrantas Michail Semenišin, prof. dr. D. Steponavičius ir UAB „Agrodronas“ direktorius Mindaugas Dorelis lauke parodė, kaip veikia dronas-purkštuvas. Visi galėjo įsitikinti, kad dronas pagal suplanuotas trajektorijas gali puikiai atlikti lauko purškimo technologinę operaciją, išvengdamas lauke pasitaikančių kliūčių (medžių ar pan.).

Kiek daug žemės ūkio mašinose yra sumontuota išmaniųjų įrenginių, konferencijos dalyviai galėjo išvysti, apsilankę UAB „Baltic Agro Machinery“, kurioje ŽŪISK doc. dr. Antanas Juostas supažindino su naujausių Claas derliaus nuėmimo kombainų ir traktorių naujovėmis.


LMA viceprezidentas, ŽŪMMS pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius išbando naują didelės galios traktorių

Buvo galima iš arti pamatyti inžinerinius sprendimus, leidžiančius automatizuoti įvarius technologinius procesus, ir įsitikinti, kad žemės ūkio mašinose jau dabar yra pritaikyta žymiai daugiau išmaniųjų inžinerinių sprendimų, negu mums visiems gerai žinomuose lengvuosiuose automobiliuose. Pabaigoje konferencijos dalyviai turėjo galimybę parodyti savo vairavimo gebėjimus valdydami naują didelės galios traktorių.

Akad. Egidijus Šarauskis
Virginijos Valuckienės nuotraukos

NUOTRAUKŲ GALERIJA