Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Pasirašyta Baltijos šalių mokslų akademijų deklaracija dėl bendradarbiavimo socialinių mokslų srityje

2021 09 17

Rugsėjo 17 d. Baltijos šalių mokslų akademijų prezidentai prof. Jūras Banys (Lietuva), prof. Tarmas Somerė (Tarmo Soomere, Estija) ir prof. Ivaras Kalvinis (Ivars Kalvins, Latvija) pasirašė deklaraciją dėl bendradarbiavimo socialinių mokslų srityje. Deklaracija pasirašyta IV tarptautiniame ekonomikos forume „Ateities ekonomika: 21-ojo amžiaus globalizacijos iššūkiai, su kuriais susiduria Europa ir Baltijos šalys“ Rygoje.

Pasirašydami deklaraciją, akademijų prezidentai sutarė plėtoti ir išlaikyti susidomėjimą socialinių mokslų srities pasiekimais Baltijos šalyse kuriant palankias sąlygas keistis socialinių mokslų moksliniais tyrimais ir dalyvauti susitikimuose, informuojant vieni kitus apie dabartinius socialinių mokslų tyrimus ir problemas, sudarant galimybes tarptautiniam bendradarbiavimui pagal Europos ir nacionalinius projektus.

Deklaracijoje numatyta skatinti visais lygmenimis tiesioginę komunikaciją tarp socialinių mokslų srities mokslininkų, mokslo institucijų, švietimo įstaigų ir mokslo institutų, nevyriausybinių ir kitų organizacijų. Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslų akademijų prezidentai sutarė teikti visapusišką pagalbą plėtojant mokslininkų ir mokslo organizacijų tiesioginius ryšius įgyvendinant bendrus tyrimus socialinių mokslų ir mokslinio bei techninio bendradarbiavimo srityse.   

Taip pat sutarta palengvinti konferencijų pranešėjų ir mokslininkų mainus, plėtoti visapusišką bendradarbiavimą leidžiant bendras knygas ir mokslinius leidinius. Numatyta, kad Baltijos šalių mokslininkų komanda parengs bendrą Baltijos regiono plėtros koncepciją (gaires) ilgainiui įgyvendinant bendrus Europos projektus.

Sutarta bendrauti keičiantis informacija apie aktualius tyrimų rezultatus, aptariant naujas bendradarbiavimo sritis ir projektus bei kita, taip siekiant formuoti visuomenėje objektyvų ir patikimą bendrą Baltijos šalių, kaip konkurencingo Šiaurės Europos regiono, įvaizdį.

Deklaracija pasirašyta remiantis 1991 m. lapkričio 12 d. Lietuvoje pasirašytu Baltijos mokslų akademijų susitarimu dėl mokslinio bendradarbiavimo.

Nuotraukoje (iš kairės į dešinę): Baltijos šalių mokslų akademijų prezidentai Jūras Banys (Lietuva), Ivaras Kalvinis (Latvija), Tarmas Somerė (Estija). 

Informaciją parengė Evelina Baronienė, LMA Organizacinio skyriaus vyr. specialistė