Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Susitikimas su LMA užsienio nariais ˗ nuo Tokijo iki Reikjaviko

2021 09 24

2021 m. rugsėjo 16 d. nuotolinių būdu naudojant MS Teams platformą įvyko Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus narių ir LMA užsienio narių, priklausančių skyriui, susirinkimas. Skyriaus pirmininkas akad. Vaidutis Kučinskas pasveikino visus prisijungusius prie susirinkimo. 2021 m. Lietuvos mokslų akademija švenčia savo 80 metų jubiliejų. Akad. V. Kučinskas trumpai pristatė Akademijos kūrimosi pirmuosius žingsnius ir dabartinę jos veiklą.

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius dar 2021 m. gegužės mėn. buvo nutaręs organizuoti virtualų susirinkimą su LMA užsienio nariais, kuriame užsienio nariai galėtų trumpai apžvelgti savo mokslinių tyrimų problemas. Vyko susirašinėjimas ir derinimas. Šeši užsienio nariai panoro dalyvauti susirinkime ir pristatyti savo vykdomus mokslinius tyrimus.

Pirmąjį pranešimą „Parazitologiniai tyrimai Islandijoje“ pristatė LMA užsienio narys prof. Karlas Skirnisonas (Karl Skirnisson, Islandija, specialybė –  biologija). K. Skirnisonas LMA užsienio nariu išrinktas 2004 m. K. Skirnisonas – plataus profilio zoologas, Islandijos universiteto profesorius, dėsto zoologijos pagrindus, teriologiją, etologiją ir parazitologiją. Prof. K. Skirnisonas vysto plačią tarptautinę mokslo organizacinę veiklą, 2003–2005 m. buvo Skandinavijos-Baltijos parazitologų draugijos prezidentas, nuo 2013 m. – šios draugijos garbės narys. Profesorius ne kartą lankėsi Lietuvoje, labai daug padėjo 1998 m. organizuojant bendrą Baltijos ir Skandinavijos parazitologų draugijų simpoziumą bei aktyviai prisidėjo prie Baltijos-Skandinavijos parazitologų draugijų susijungimo. Akad. Gediminas Valkiūnas pasveikino prof. K. Skirnisoną, dalyvaujantį susirinkime, ir padėkojo už aktyvų Lietuvos ir Skandinavijos šalių mokslininkų bendradarbiavimą bei aktyvų jaunųjų mokslininkų įtraukimą į tarptautinį bendradarbiavimą. Taip pat aktyviai prisidėjus  organizuojant 9-ąją Skandinavijos-Baltijos šalių parazitologų draugijos konferenciją, kuri vyko 2021 m. balandžio mėn.

Prof. Endriu Bušas (Andrew Bush, Jungtinė Karalystė, specialybė – medicina) skaitė pranešimą „Naujos įžvalgos apie švokščiančiųjų ikimokyklinio amžiaus vaikų grupes: kaip keisis gydymas?“. Jis yra Britų nacionalinio širdies ir plaučių instituto Karališkosios medicinos mokyklos ir vaikų ligų profesorius konsultantas. LMA užsienio narys nuo 2011 m.  Mokslo veiklos kryptys: kvėpavimo sistemos fiziologija, lėtinių vaikų plaučių ligų etiologijos, lėtinių ligų sunkumą lemiančių veiksnių paieška ir ankstyvos intervencijos tyrimai. Lietuvoje prof. E. Bušas vykdo tęstinius mokslo ir mokymo projektus nuo 1996 m., pritraukdamas tarptautinius rėmėjus ir skirdamas savo asmeninių lėšų. Profesorius yra vienas kasmetinės Tarptautinės vaikų pulmonologijos ir alergologijos mokyklos įkūrėjų, žurnalo „Vaikų pulmonologija ir alergologija“  vienas steigėjų. Bendradarbiauja su Lietuvoje gerai žinomu vaikų pulmonologu prof. Arūnu Valiuliu.

Prof. Makoto Asašima (Makoto Asashima, Japonija,  specialybė – medicina) skaitė pranešimą „Kontroliniai organai ir audinių formavimasis stuburiniuose gyvūnuose“. LMA užsienio narys nuo 2017 m.  Yra Tokijo universiteto ir Jokohamos nacionalinio universiteto profesorius emeritas. Pasaulyje žinomas savo pasiekimais kamieninių ląstelių tyrimų ir regeneracinės medicinos srityje. Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: vystymosi biologija (Developmental Biology), ląstelės biologija (Cell Biology) ir organogenezė (Organogenesis).  Prof. M. Asashima – aktyvus Lietuvos ir Japonijos mokslinio bendradarbiavimo puoselėtojas. Prof. M. Asašimos mokslinė veikla buvo įvertinta aukščiausiais tarptautiniais ir nacionaliniais apdovanojimais, tarp jų ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi, 2017 m.

Prof. Peterio Malfertainerio (Peter Malfertheiner, Vokietija, specialybė – medicina? mokslinės veiklos kryptis – medicina, gastroenterologija. Jo darbai, susiję su Helicobacter Pylori tyrimais, gerai žinomi ir Lietuvoje. Aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir akad. Limu Kupčinsku, prof. Juozu Kupčinsku bei kitais Lietuvos mokslininkais gastroenterologais. LMA užsienio narys nuo 2014. Jis yra Magdeburgo Oto fon Gėrikės (Otto von Guericke) universiteto (Vokietija) Gastroenterologijos, hepatologijos ir infekcinių ligų katedros vedėjas. Pranešimo tema „Klinikinių rekomendacijų, susijusių su H. Pylori infekcijos valdymu, bendro sutarimo rengimo etapai“.

 

Prof. Karlas Erikas Magnusonas (Karl-Eric Magnusson, Švedija, specialybė – biologija) yra Linčopingo (Linkoping) universiteto profesoriaus emeritas.  LMA užsienio narys nuo 1999 m.  Profesorius yra gerai žinomas pasaulyje molekulinės biologijos specialistas. Jo moksliniai darbai tiesiogiai siejasi su medicininių problemų sprendimu ir ypač svarbūs aiškinant mikrobinės patogenezės, žarnyno membranų pralaidumo bei receptorių mechanizmus infekcijos ar alergijos metu. Profesoriaus vykdomiems ląstelių procesų tyrimams būdingas sudėtingų fizikinių metodų ir nanotechnikos taikymas bei išsami analizė molekuliu lygiu. Prof. K. E. Magnusonas palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos molekulinės biologijos srities mokslininkais. Jo dėka Lietuvos biologams pavyko užmegzti nuolatinius ryšius su stambiausiais Švedijos biomedicinos tyrimo centrais. Profesoriaus laboratorijoje nuolat dirba ir tobulinasi Lietuvos specialistai, rengiami doktorantai, skelbiami spaudoje bendri straipsniai. Prof. K. E. Magnusonas skaitė pranešimą „Kurti ateitį, remiantis teigiama ankstesne patirtimi“. Profesorius pažadėjo ir ateityje padėti skatinti Švedijos ir Lietuvos mokslinius mainus.

Prof. Tarmas Somerė (Tarmo Soomere, Estija, specialybė – okeanologija) – Estijos mokslų akademijos prezidentas, Talino technologijų universiteto Kibernetikos instituto Bangų inžinerijos laboratorijos vadovas.  Pagrindinės mokslinių interesų sritys susijusios su bangomis: Rosbio bangų taikymas, vidinių ir paviršinių bangų teorija ir modeliavimas, ypatingą dėmesį skiriant priekrantės procesams. Prof. T. Somerė glaudžiai bendradarbiauja su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Profesorius iniciavo Klaipėdos universiteto pakvietimą tapti Europos jūrų valdybos (European Marine Board) nariu. LMA užsienio narys nuo 2019. Profesoriaus ranešimo tema – „Latvijos ir Lietuvos vandenų vandens lygio „klimatas“: dabartis ir ateitis“.

Skyriaus pirmininkas akad. V. Kučinskas padėkojo LMA užsienio nariams už dalyvavimą susitikime ir vertingus pranešimus. Šis susitikimas buvo nepaprastai svarbus Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus nariams,  galėjo išsamiau susipažinti su užsienio nariais ir jų moksliniais tyrimais. Skyriaus pirmininkas išreiškė viltį, kad ir ateityje bus palaikomi tokie šilti Lietuvos mokslų akademijos ir jos užsienio narių santykiai.

Skyriaus pirmininkas taip pat informavo, kad artėja LMA prezidento rinkimai ir skyrius turi iškelti kandidatą. Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus nariai susirinkime iškėlė akad. Jūrą Banį kandidatu į Lietuvos mokslų akademijos prezidentus.

Dr. Jadvyga Olechnovičienė, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus mokslinė sekretorė
Virginijos Valuckienės ir Jadvygos Olechnovičienės nuotraukos