Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Sveikatos apsaugos ekspertai ragina Europos mastu spręsti vaistų trūkumo problemą

2021 09 27

Rugsėjo 9 d. paskelbtame pareiškime dėl vaistų trūkumo Europos medicinos akademijų federacija (FEAM) ir jos akademijos narės ragina Europos lygmeniu laikytis vienodo požiūrio į vaistų trūkumą. Prof. Vytautas Kasiulevičius dalyvavo pareiškimą rengusioje grupėje atstovaudamas Lietuvos mokslų akademijai.

Europos medicinos akademijų federacijos ekspertai teigia, kad norint išspręsti dabartinę vaistų trūkumo problemą, reikia bendraeuropinio požiūrio, kad būtų suderintas duomenų rinkimas visoje Europoje ir skatinamos daugiadalykės diskusijos siekiant rasti plataus masto sprendimus.

Dėl daugiaveiksnio trūkumų pobūdžio juos dar sunkiau įvertinti ir apibrėžti, todėl jiems iki šiol buvo skiriama per mažai politinio dėmesio ir nacionaliniu, ir europiniu lygiu.

Tačiau pats jų apibrėžimas gali skirtis priklausomai nuo svarstytino politikos lygmens ir masto, nusistovėjusio ataskaitų apie vaistų trūkumus dažnumo ir skirtingų su šia problema susijusių suinteresuotųjų šalių, pavyzdžiui, pramonės atstovų ir pacientų, požiūrių.

„Reikalingas bendraeuropinis vaistų trūkumų apibrėžimas, kad būtų galima panašiai vertinti problemą visoje Europoje ir rinkti duomenis, kurie būtų lygintini ir sąveikūs, ir kad būtų galima bendrai įvertinti trūkumus bei galimus sprendimus“, – rašoma dokumente.

Siekdami atremti šį iššūkį, įtraukdami visas suinteresuotąsias šalis, sveikatos ekspertai siūlo pradėti konsultacijas, kad būtų nustatytas bendras vaistų trūkumo apibrėžimas.

Itin svarbių vaistų ir apsaugos priemonių trūkumas dėl COVID-19 krizės atsidūrė dėmesio centre ir iškilo klausimas dėl vaistų gamybos geografijos. Pareiškime FEAM ir jos akademijos narės pabrėžia, kad dalį gamybos būtina perkelti.

„Žinant, kad 80 proc. Europoje išrašomų vaistų atkeliauja iš Indijos ir Kinijos ir kad ne visa gamyba gali būti perkelta į Europą, svarbu sutelkti dėmesį į keletą svarbiausių vaistų“, – rašoma dokumente.

Pareiškime taip pat pabrėžiama, kad reikėtų apsvarstyti svarbiausių ir būtiniausių vaistų apibrėžimą siekiant užtikrinti, kad jiems būtų teikiama pirmenybė ir būtų užtikrintas nuolatinis pakankamas jų gamybos lygis. „Galima sudaryti ir nuolat atnaujinti būtiniausių ir ypač svarbių vaistų sąrašą“, – teigiama dokumente. Tai taip pat yra vienas svarbiausių Komisijos komunikato dėl Europos farmacijos strategijos klausimų.

2020 m. lapkričio mėn. pristatytame komunikate dėl Europos farmacijos strategijos numatyti tam tikri veiksmai. Strategijos įgyvendinimas apims visą šios Komisijos kadenciją, o 2022 m. bus pateiktas siūlymas dėl farmacijos teisės aktų peržiūros.

Pagrindinės ataskaitoje pateiktos rekomendacijos

  1. Skatinti europinį požiūrį į vaistų trūkumą, kad visoje Europoje būtų suderintas duomenų rinkimas ir skatinamos daugiadalykės ir visa apimančios diskusijos siekiant rasti plataus masto sprendimus.
  2. Imtis veiksmų ES lygmeniu, remiantis bendrai sutartu vaistų trūkumo apibrėžimu, kuris būtų pagrįstų konsultacijų proceso rezultatas. Būsimuose ES teisės aktuose šiuo klausimu turėtų būti atsižvelgta į įvairių subjektų indėlį ir į išorės tyrimo, kuriuo nustatomos giluminės priežastys ir įvertinamos esamos teisinės sistemos, išvadas. Taip pat turėtų būti pripažintos ir, jei reikia, pakartotos iniciatyvos, įgyvendintos siekiant reaguoti į neatidėliotinus pandemijos padarinius.
  3. Skatinti bendradarbiavimą įvairiais politikos lygmenimis, įskaitant nacionalinį, europinį ir tarptautinį. Tvirti atskirų valstybių įsipareigojimai atliktų svarbų vaidmenį stiprinant Europos pajėgumą spręsti vaistų trūkumo problemą. ES agentūrų įgaliojimai turėtų būti peržiūrėti ir sustiprinti, kartu didinant darbuotojų ir biudžeto išteklius.
  4. Stiprinti tam tikrų vaistų gamybą šalių viduje perkeliant gamybos padalinius ir užtikrinant gerą tiekimo šaltinių pasiskirstymą, kad būtų išvengta pernelyg didelio pasitikėjimo ir priklausomybės. Būtiniausių vaistų sąrašo apibrėžimas būtų žingsnis pirmyn siekiant nustatyti prioritetinius vaistus, kuriems reikėtų skirti daugiau dėmesio.

Išsamesnės informacijos apie anksčiau išvardytus keturis punktus galima rasti Europos medicinos akademijų federacijos Pareiškime dėl vaistų trūkumo, kurį galima rasti čia.

Apie FEAM
FEAM yra skėtinė Europos nacionalinių medicinos, farmacijos ir veterinarijos mokslų akademijų arba nacionalinių akademijų medicinos padalinių grupė. Ji jungia 23 nacionalines akademijas, atstovaujančias tūkstančiams geriausių Europos mokslininkų. FEAM misija – skatinti Europos nacionalinių medicinos akademijų ir mokslų akademijų medicinos skyrių bendradarbiavimą; suteikti platformą, kurioje būtų galima formuluoti jų bendrą nuomonę bendraeuropiniais klausimais, susijusiais su žmonių ir gyvūnų medicina, biomedicininiais tyrimais, švietimu ir sveikata; taip pat išplėsti patariamąjį vaidmenį, kurį jos atlieka savo šalyse šiais klausimais, iki Europos institucijų.

Kontaktams: info@feam.eu
Žiniasklaidos užklausoms:
Rúben Castro, Communication Officer FEAM
ruben.castro@feam.eu
+ 32 456 37 83 00

Vertė Diana Barnard