Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

2021 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui pateikti mokslo darbai

2021 10 11

2021 m. spalio 7 d. įvyko Lietuvos mokslo premijų (LMP) komisijos vadovybės ir sekcijų pirmininkų posėdis dėl 2021 m. LMP konkursui pateiktų mokslo darbų. Priimtas sprendimas, kad 2021 m. LMP konkursui pagrįstai pateikti šie skelbiami mokslo darbai.

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA

Humanitarinių ir socialinių mokslų sritys
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

 1. Ona Aleknavičienė, Grasilda Blažienė. Darbų ciklas „Kalbotyros istorijos tyrimai: Povilas Frydrichas Ruigys ir jo lietuvių kalbos gramatika Anfangsgründe einer Littauischen Grammatick, 1747 (2020)“. Pateikė Lietuvių kalbos institutas.
 2. Tomas Baležentis. Darbų ciklas „Daugiakriteriniai metodai integruotam efektyvumo vertinimui ir ekonominių sprendimų priėmimui“. Pateikė Lietuvos socialinių mokslų centras.
 3. Darius Baronas. Darbų ciklas „Krikščionybės Lietuvoje tyrimai: politiniai, socialiniai ir kultūros istorijos pjūviai (1009–1795) (2006–2020)“. Pateikė Lietuvos istorijos institutas.
 4. Mindaugas Bertašius. Darbų ciklas „Bendruomenė priešistorėje ir viduramžių mieste: kultūrinės ir socialinės raidos, artefaktų simbolikos, komunikatyvumo ir tapatumo klausimai“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.
 5. Aksel Holvoet. Darbų ciklas „Baltų kalbų veiksmažodžio tyrimai (2007–2020)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 6. Tomas Kačerauskas, Algis Mickūnas. Darbų ciklas „Kultūros ir kūrybingumo fenomenologiniai tyrimai“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
 7. Egdūnas Račius. Darbų ciklas „Rytų Europos musulmonų bendruomenių religinio ir socialinio gyvenimo tyrimai (2009–2020)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas.
 8. Ainė Ramonaitė, Jūratė Kavaliauskaitė, Rūta Žiliukaitė. Darbų ciklas „Pilietinės visuomenės ir politinės elgsenos tyrimai (2006–2020)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 9. Rita Šerpytytė. Darbų ciklas „Vakarų nihilizmas tarp diagnozės ir teorijos (2006–2020)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 10. Jolanta Širkaitė. Darbų ciklas „Vilniaus piešimo mokykla (1866–1915) ir jos tarptautiniai atgarsiai (2017–2020)“. Pateikė Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
 11. Mikas Vaicekauskas. Darbų ciklas „Kristijono Donelaičio poetinių tekstų tekstologiniai tyrimai ir edicija“. Pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
 12. Kęstutis Zaleckis. Darbų ciklas „Erdvės sintaksės panaudojimas urbanistiniuose tyrimuose“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.

FIZINIŲ, BIOMEDICINOS, ŽEMĖS ŪKIO IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SEKCIJA

Fizinių mokslų sritis
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

 1. Tomas Čeponis, Eugenijus Gaubas, Juozas Vidmantis Vaitkus. Darbų ciklas „Didelių įtėkių poveikių medžiagai tyrimai radiacijos dozimetrijai ir spindulinių technologijų kūrimui (2006–2020)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 2. Petras Rimantas Venskutonis. Darbų ciklas „Funkcinės maisto medžiagos: inovatyvios jų gamybos technologijos, nauji produktai ir pritaikymas maisto saugai bei sveikumui (2006–2020)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų sritis
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

 1. Jūratė Kasperovičienė, Judita Koreivienė, Jūratė Karosienė, Ričardas Paškauskas. Darbų ciklas „Algologijos mokslo aktualijos Lietuvoje: fundamentinių ir taikomųjų tyrimų sinergija (2006–2020)“. Pateikė Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras.
 2. Vaidutis Kučinskas, Eglė Preikšaitienė, Laima Ambrozaitytė, Loreta Cimbalistienė, Algirdas Utkus. Darbų ciklas „Genomo persitvarkymai esant įgimtiems centrinės nervų sistemos raidos sutrikimams: kilmė, genominiai mechanizmai, funkcinės ir klinikinės pasekmės (2007–2020)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 3. Artūras Petronis. Darbų ciklas „Žmogaus ligų epigenomika (2006–2020)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 4. Ričardas Rotomskis. Darbų ciklas „Nanotechnologiniai sprendimai vėžio diagnostikai ir terapijai: teranostikos link (2006–2020)“. Pateikė Nacionalinis vėžio institutas.
 5. Jurgita Skiecevičienė, Laimas Virginijus Jonaitis, Gediminas Kiudelis, Juozas Kupčinskas. Darbų ciklas „Navikinės ir uždegiminės virškinimo sistemos ligos: nauji molekuliniai biožymenys, klinikiniai-epidemiologiniai aspektai, šiuolaikiniai gydymo metodai (2010–2020)“. Pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
 6. Kęstutis Strupas, Tomas Poškus, Aistė Kielaitė-Gulla. Darbų ciklas „Bendroji, visceralinė ir transplantacinė chirurgija: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai bei inovacijos 2006–2020 metais“. Pateikė Vilniaus universitetas.

Technologijos mokslų sritis
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

 1. Marijonas Bogdevičius, Olegas Prentkovskis, Henrikas Sivilevičius. Darbų ciklas „Sausumos transporto priemonių ir technologinių sistemų sąveikos su infrastruktūros elementais fizinių procesų tyrimai bei naujų technologijų kūrimas (2006–2020)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
 2. Gintautas Dzemyda, Olga Kurasova. Darbų ciklas „Nuo duomenų mokslo link dirbtinio intelekto technologijų (2006–2020)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 3. Jurgis Kazimieras Staniškis. Darbų ciklas „Darnus pramonės vystymasis: lokalūs ir globalūs sprendimai (2006-2020) / Sustainable industrial development: local and global solutions (2006–2020)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.
 4. Antanas Žilinskas. Darbų ciklas „Inovatyvūs globalios optimizacijos algoritmai (2006–2020)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

Atsiliepimus ir siūlymus siųsti iki 2021 m. gruodžio 17 d. adresu:
Lietuvos mokslo premijų komisijai, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius

Lietuvos mokslo premijų komisija