Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

LMA prezidento Jūro Banio ir JAV ambasados Lietuvoje antrosios sekretorės Andrea Kay Swanson Lindgren susitikimas

2021 10 13

Spalio 12 d. LMA prezidentas akad. Jūras Banys nuotoliniame susitikime kalbėjosi su Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje antrąja sekretore ponia Andrea Kay Swanson Lindgren. Tai buvo pirmasis susitikimas su A.  K. S. Lindgren, pradėjus  jai dirbti ambasadoje. Antroji sekretorė yra atsakinga už JAV ir Baltijos šalių  kultūros ir mokslo bendradarbiavimą.  Šio susitikimo tikslas – susipažinti  su LMA veikla, išsiaiškinti Baltijos šalių tarpusavio ryšius mokslo srityje ir bendradarbiavimą su JAV.

Ambasados atstovė pažymėjo, kad ji jau yra dalyvavusi Estijos mokslų akademijos organizuotose renginiuose ir susipažinusi su jų veikla.


JAV ambasados Lietuvoje darbuotoja Giedra Gurevičiūtė-Demereckienė, JAV ambasados Lietuvoje antroji sekretorė Andrea Kay Swanson Lindgren susitinka su LMA prezidentu Jūru Baniu.

Prezidentas pristatė Akademijos misiją, tikslus, struktūrą, supažindino su jos veikla. Pažymėjo, kad prieš trejus metus Mokslų akademijoje įkurta Jaunoji akademija, kuri, skirtingai nei Estijoje, nėra atskira organizacija, bet veikia LMA sudėtyje. LMA sudėtyje yra ir LMA užsienio nariai. Pagal LMA statutą LMA užsienio nariais renkami žymūs užsienio mokslininkai, savo veikla susiję su Lietuva. Šiais metais LMA užsienio nariu inauguruotas Lietuvių kilmės JAV mokslininkas, Nobelio premijos laureatas prof. Robertas Šileris. Prezidentas minėjo svarbiausius Lietuvos mokslininkų pasiekimus biofizikos ir  biotechnologių, chemijos, fizikos, lazerių, medicinos mokslų ir kitose srityse. Pažymėjo Baltijos šalių mokslininkų bendradarbiavimą: Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslo akademijos yra pasirašiusios intelektinio bendradarbiavimo sutartį, eilės tvarka kas dveji metai rengia tarptautines temines mokslo konferencijas; trijų šalių parlamentai yra sukūrę Baltijos Asamblėją, kuri kasmet teikia literatūros, meno ir mokslo premijas žymiausiems, glaudžius bendradarbiavimo ryšius Baltijos šalyse turintiems mokslininkams. Atskiri mokslininkai ar grupės bendradarbiauja tarpusavyje tarp šalių mokslo ir studijų institucijų.

Ambasados atstovei paklausus, kokius ryšius Baltijos šalių mokslininkai turi su JAV, LMA prezidentas pradėjo nuo to, kad  2021 m. Lietuva prisijungia prie pasaulio šalių, švenčiančių „Fulbright“ programos 75-metį. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, 1946 m. ​​rugpjūčio 1 d., JAV prezidentas H. S. Trumanas pasirašė „Fulbright“ aktą, kurio pagrindu buvo įsteigta tarptautinė akademinių mainų programa „Fulbright“, turėjusi įgyvendinti ambicingą tikslą – didinti tarpusavio supratimą ir palaikyti draugiškus, taikius JAV bei kitų tautų santykius. Šia programa pasinaudojo ir JAV universitetuose stažavosi nemažai Lietuvos mokslininkų. Kita galimybė mokslininkams bendrauti yra Baltijos–Amerikos Laisvės fondas. Tai nepriklausoma organizacija, kurią finansuoja JAV vyriausybės iniciatyva įkurtas Baltijos–Amerikos verslo fondas. Baltijos-Amerikos Laisvės fondas siūlo naujas galimybes talentingiems Lietuvos studentams, dėstytojams ir mokslininkams dalyvauti profesinių stažuočių programoje, imtis inovatyvių mokslinių tyrimų, tęsti antrosios pakopos studijas Jungtinėse Valstijose ir pasikviesti Jungtinių Valstijų įvairių sričių ekspertus į Baltijos šalis. Taip pat pažymėta, kad Lietuvos ir JAV mokslininkai bendradarbiauja tarpusavyje atskirų mokslo ir studijų institucijų ar jų padalinių lygmeniu dirbdami kartu pagal mokslinius projektus,  keisdamiesi moksline informacija, recenzuodami straipsnius – pastaruoju metu paskelbti 365 bendri mokslo straipsniai. Daug Lietuvos mokslininkų lankėsi ir stažavosi JAV universitetuose.

Susitikimo pabaigoje antroji sekretorė A. K. S. Lindgren pakvietė keistis informaciją apie abiem šalims įdomius renginius, projektus.  Buvo sutarta, kad ir  toliau JAV ambasada Lietuvoje palaikys ryšius su Mokslų akademija. Prezidentas pakvietė, pasibaigus epidemijai, aplankyti Akademiją ir akivaizdžiai aptarti bendradarbiavimo perspektyvas.

Parengė LMA viceprezidentas Zenonas Dabkevičius