Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Tarptautinės mokslo tarybos II generalinė asamblėja

2021 10 20

2021 m. spalio 11–15 d. nuotoliniu būdu įvyko Tarptautinės mokslo tarybos II generalinė asamblėja. Tarptautinė mokslo taryba (ISC) buvo įkurta 2018 m., susijungus Tarptautinei mokslo tarybai (ICSU) ir Tarptautinei socialinių mokslų tarybai (ISSC). Šiuo metu tai yra vienintelė tarptautinė nevyriausybinė organizacija, vienijanti gamtos ir socialinius mokslus, ir yra didžiausia tokia mokslo organizacija pasaulyje. ISC nariais yra 40 tarptautinių mokslo sąjungų ir asociacijų ir 142 nacionalinės bei regioninės mokslo organizacijos, tarp jų 69 mokslų akademijos. Lietuvos mokslų akademija (LMA) taip pat yra visateisė ISC narė. Renginyje LMA atstovavo prezidentas akad. Jūras Banys, viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, vyriausioji specialistė tarptautiniams ryšiams Violeta Skirgailienė. LMA prezidentas akad. J. Banys balsavo visuose renginio metu vykusiuose rinkimuose.

Generalinės asamblėjos programa buvo labai plati, ji vyko net penkias dienas. Buvo pristatyta 2018–2021 m. veiklos ir pasiekimų ataskaita, išklausyta Tarptautinės mokslo tarybos iždininko 2018–2021 m. veiklos ataskaita.

Generalinė asamblėja sutelkė dėmesį į  numatomus Tarybos mokslinius ir organizacinius veiklos prioritetus 2022 – 2024 m. laikotarpiu.  Buvo pristatytas ir priimtas  2022–2024 m. veiklos planas, iš kurio matyti ISC vizija, misija ir strateginiai tikslai. Taip pat buvo pritarta veiksmų planui Mokslas ir visuomenė pereinamuoju laikotarpiu, kuris buvo parengtas konsultuojantis su ISC nariais.

Vyko aktyvios diskusijos vis dar labai aktualiais COVID-19 pandemijos klausimais. Buvo pažymėta sisteminio mąstymo ir tarptautinio bendradarbiavimo svarba įveikiant globalių krizinių situacijų ilgalaikes pasekmes.

Pirmą kartą buvo paskelbti ISC apdovanojimai, skirti išskirtiniams asmenims ir grupėms, prisidedančioms prie mokslo kaip viešojo pasaulinio gėrio kūrimo, pagerbti. Su apdovanotaisiais mokslo atstovais galima susipažinti čia: https://council.science/current/news/2021-isc-award-winners/

Buvo išrinkta ISC Valdymo valdymo grupė  ateinančiai trejų metų kadencijai.  Su naujai išrinkta ISC Valdymo grupės sudėtimi galima susipažinti čia: https://council.science/current/news/new-governing-board-2021/ Priminsime, kad š. m. birželio mėn. LMA prezidentas akad. Jūras Banys buvo išrinktas ISC Europos Valdymo grupės nariu.


Naujasis ISC prezidentas seras Piteris Glakmenas

Savo veiklos viziją pristatė naujasis ISC prezidentas seras Piteris Glakmenas (Peter Gluckman). P. Glakmenas yra pediatras, biomedicinos mokslininkas ir mokslo politikos ekspertas. Jis tapo naujuoju ISC prezidentu ir ISC Valdymo grupės vadovu trejų metų laikotarpiui. P.Glakmenas buvo išrinktas būsimuoju prezidentu 2018 m. per generalinės asamblėjos sesiją ir 2021 m. spalio 15 d. perėmė buvusio prezidento ir Valdymo grupės vadovo Daja Redi (Daya Reddy) įgaliojimus.

Naujai išrinktas ISC prezidentas pristatė ir 2022–2024 m. biudžeto projektą, kuriam po diskusijų buvo pritarta.

Buvo pristatytas ISC šiuo metu rengiamas projektas  Laisvė ir atsakomybė XXI amžiuje: šiuolaikinis požiūris į laisvą ir atsakingą mokslo praktiką. ISC nariai turėjo galimybę gyvai padiskutuoti su šio rengiamo dokumento darbo grupės ekspertais.

Buvo priimtos dvi ISC rezoliucijos. Numatyta, kad priimtosios rezoliucijos bus įgyvendintos per ateinančius trejus metus.

Nors generalinė asamblėja vyko nuotoliniu būdu,  ją pagyvino muzikinės pertraukėlės, renginio dalyviai galėjo tiesiogiai pabendrauti forumuose. 

Parengė Violeta Skirgailienė, vyriausioji specialistė tarptautiniams ryšiams