Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Jaunajai akademijai pirmininkaus Vaidas Palinauskas ir Viktorija Vaštakaitė-Kairienė

2021 10 29

2021 m. spalio 26 d. rinkiminiame Lietuvos mokslų akademijos (LMA) narių visuotiniame susirinkime buvo paskelbta apie neseniai išrinktus LMA Jaunosios akademijos (LMAJA) pirmininką ir vicepirmininkę. LMAJA primininku tapo LMAJA narys dr. Vaidas Palinauskas ir vicepirmininke LMAJA narė dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė, kurie savo darbus pradės šių metų pabaigoje.

Pagal LMAJA nuostatus nariai susirinkime vienai ne ilgesnei kaip dvejų metų kadencijai renka pirmininką (ę), vicepirmininką (ę) iš LMAJA narių. Dabartinių LMAJA pirmininko dr. Mindaugo Gedvilo ir vicepirmininkės dr. Dianos Marčiulynienės kadencijos eina į pabaigą, todėl 2021 rugsėjo 22 d. įvyko nuotolinis balsavimas, kurio metu buvo išrinkta naujoji Jaunosios akademijos vadovybė.

Supažindiname su naujaisiais LMAJA vadovais.

Gamtos tyrimų centro (GMC) vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Vaidas Palinauskas 2018 m. gruodžio 18 d. LMA komisijos ketveriems metams buvo išrinktas LMAJA nariu. Vaidas 2009 m. apgynė mokslų daktaro disertaciją „Paukščių maliarinių parazitų (Plasmodium, Haemosporida) eksperimentiniai tyrimai: tradicinių ir molekulinių duomenų saitai“. Mokslinių tyrimų kryptys: paukščių maliarinių parazitų ir kitų hemosporidijų specifiškumas ir virulentiškumas stuburiniam šeimininkui ir pernešėjui; hemosporidinių parazitų genetinė divergencija ir rūšių nustatymas mikroskopijos ir PGR paremtais metodais; maliarinių parazitų molekulinė ir evoliucinė biologija, naujų molekulinių metodų vystymas ir darbai su atskiromis parazitų ląstelėmis. Parengė 62 mokslo straipsnius, „Clarivate Analytics“ duomenų bazėje esančiuose žurnaluose, kur pacituota per 2 300 kartų, yra knygos skyriaus (leidykla „Springer“) bendraautoris. Vykdo aktyvų bendradarbiavimą su Japonijos, Ispanijos, Švedijos, Rusijos, JAV, Bulgarijos, Prancūzijos mokslininkais. Vadovavo ir vadovauja dviem Lietuvos mokslo tarybos koordinuojamiems nacionaliniams projektams (MTEP dotacija ir mokslininkų grupių). Taip pat dalyvavo ir šiuo metu dalyvauja vykdant du tarptautinius projektus „Horizontas 2020“ ir „WellcomeTRust / India Alliance“. Kartu su kitais organizacinio komiteto nariais surengė devynias tarptautines mokslines konferencijas Lietuvoje, Latvijoje, Danijoje, Švedijoje ir Bulgarijoje. Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Švedijoje, Turkijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Suomijoje, Danijoje, Latvijoje, Rusijoje, Tailande, Kolumbijoje, Pietų Korėjoje ir JAV. Šiuo metu priklauso Pasaulio ir Europos parazitologų draugijoms, o nuo 2017 m. yra Skandinavijos-Baltijos šalių parazitologų draugijos viceprezidentas. 2020 m. penkerių metų kadencijai išrinktas į Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybą, kurioje užima pirmininko pavaduotojo pareigas. Nuo 2016 m. – Gamtos tyrimų centro gyvūnų gerovės komisijos komiteto pirmininkas. Už mokslinę veiklą pelnęs septynis tarptautinius ir Lietuvos apdovanojimus.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Sodininkystės ir daržininkystės instituto (LSDI) Augalų fiziologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė 2020 m. lapkričio 20 d. LMA komisijos ketveriems metams buvo išrinkta LMAJA nare. Viktorija apgynė disertaciją „Metabolitų ir mineralinių elementų valdymo Brassicaceae daiginiuose fotofiziologiniai aspektai“. Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys – fotofiziologija, streso fiziologija, biochemija. Tyrimų objektas – augalų fiziologinis atsakas į šviesos spektro sudėtį, intensyvumą, fotoperiodą ir dažnį įvertinant jų produktyvumo rodiklius, antioksidantų ir mineralinių elementus kiekius, visuminės kokybės išsilaikymą nuėmus derlių. Gauti rezultatai naudojami kuriant augalų apšvietimo technologijas kontroliuojamos aplinkos daržininkystės sistemoms, kai siekiama maksimalios, kokybiškos ir maistiniu požiūriu žmogaus sveikatai naudingos daržovių produkcijos ištisus metus. V. Vaštakaitė-Kairienė dalyvauja aukšto lygio MTEP ir kituose projektuose, finansuojamuose Lietuvos mokslo tarybos ir Europos Sąjungos fondų. Yra dalyvavusi Lenkijos, „RTO Lithuania“ ir Lietuvos verslo paramos agentūros projektuose. Šiuo metu mokslininkė yra Gamtos tyrimų centro podoktorantūros stažuotoja. Stažavosi Krokuvos žemės ūkio universitete (Lenkija) ir Mičigano valstijos universitete (JAV), Bulgarijos mokslų akademijos Augalų fiziologijos ir genetikos institute. Kartu su bendraautoriais paskelbė 36 mokslo straipsnius, iš kurių 16 „Clarivate Analytics“ duomenų bazėje esančiuose žurnaluose, kur pacituota per 480 kartų. V. Vaštakaitė-Kairienė yra, tarptautinių leidyklų „Springer“ ir „Elsevier“ išleistų knygų trijų skyrių bendraautorė, taip pat studijos, kurią išleido Lietuvos mokslų akademija. Pristatė 64 mokslinius pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose JAV, Kinijoje, Turkijoje, Austrijoje, Italijoje (Sicilijoje), Latvijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Australijoje, Prancūzijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje. Vadovauja doktorantės moksliniams tyrimams. Aktyviai dalyvauja Lietuvos fiziologų draugijos, tarptautinių EPSO, ISHS, ASHS draugijų veiklose, seminaruose Lietuvoje ir užsieniuose, yra Baltijos–Amerikos Laisvės fondo alumnė, mentorė. Mokslininkė apdovanota LMA Jaunojo mokslininko stipendija, premija ir pagyrimo raštu.

Parengė LMAJA pirmininkas dr. Mindaugas Gedvilas ir vicepirmininkė dr. Diana Marčiulynienė