Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Lietuvos mokslų akademijos nario korespondento prof. habil. dr. Alfonso Žilėno (1921 10 27 – 2005 10 20) gimimo 100-mečio minėjimas

2021 11 03

2021 m. spalio 27 d. sukako šimtas metų, kai gimė Alfonsas Žilėnas. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) nario korespondento prof. habil. dr. A. Žilėno atminimui skirtus renginius iniciavo jo buvę studentai ir bendradarbiai, organizavo LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius kartu su Vilniaus universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetu bei Lietuvos banku.

Spalio 26 d. Šv. Jonų bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. Spalio 27 d., prieš minėjimą Akademijoje, buvo aplankytas profesoriaus kapas Antakalnio kapinėse, kur Mokslų akademijos vardu žodį tarė Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas.  

Atminimo popietę Akademijoje nuotaikingai pradėjo Vilniaus mokytojų namų žemaičių, profesoriaus Žilėno žemiečių, folkloro ansamblis (vadovė Vitalija Brazaitienė).

Blogėjanti COVID-19 pandemijos situacija ribojo dalyvių skaičių, todėl Lietuvos bankas organizavo tiesioginę transliaciją per feisbuką. Garbė vesti minėjimą teko man, Arvydui Matulioniui. Profesorių pažinojau penkiolika metų. Atmintyje liko gero, šilto, padoraus žmogaus vaizdas. Minėjimo dalyviams priminiau jo gyvenimo moto: Ką bedarytum, daryk protingai: išlaikydamas doro žmogaus vardą. Pasidžiaugiau, kad minėjimą iniciavo profesoriaus mokiniai ir bendradarbiai. Apie Alfonsą Žilėną plačiai kalbėjo Kovo 11-tosios Akto signatarai Vladas Terleckas ir Stasys Kropas.


Iš kairės: Kovo 11-tosios Akto signataras Vladas Terleckas, akad. Arvydas Matulionis, Dalia Kurlavičienė-Žilėnaitė, Kovo 11-tosios Akto signataras Stasys Kropas.

V. Terleckas pasakojo, kiek profesoriui reikėjo išminties, kad būtų uždėtas ideologinis lapelis, bet neprofanuotas ekonomikos mokslas. S. Kropas pažymėjo A. Žilėno gebėjimą ir aiškiai išdėstyti sudėtingiausius finansų mokslo principus, ir būti tikruoju Mokytoju. Kalbėjo ir buvęs jo studentas bankininkas Romualdas Visakavičiui, prisiminęs, kaip profesorius mokė pasišaipyti iš Maskvos revizorių.


Kalba Romualdas Visakavičius.

Pofesoriaus duktė Dalia Kurlavičienė-Žilėnaitė jautriai prisiminė apie Tėvo rūpestį šeima. Renginiui besibaigiant, po daugybės posėdžių atskubėjęs LMA prezidentas akad. Jūras Banys, pasidžiaugė Alfonso Žilėno indėliu į finansų mokslą Lietuvoje ir pasveikino profesoriaus auklėtinius, gražiai ir prasmingai pagerbusius savo Mokytoją.

Akad. Arvydas Virgilijus Matulionis
Virginijos Valuckienės nuotraukos

NUOTRAUKŲ GALERIJA