Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Diskusija „Tarpdalykiniai tyrimai ir doktorantūra“

2021 11 22

2021 m. lapkričio 16 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) vyko vieša diskusija „Tarpdalykiniai tyrimai ir doktorantūra“. Renginį organizavo LMA Matematikos, fizikos ir chemijos skyrius. Pradedant diskusiją trumpus pranešimus perskaitė Lietuvos mokslo tarybos Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas dr. Eugenijus Stumbrys, Kauno technologijos universiteto Mokslo ir inovacijų prorektorius doc. dr. Leonas Balaševičius ir Vilniaus universiteto Doktorantūros ir rezidentūros skyriaus vedėja dr. Virginija Ūksienė. Pranešėjai atstovavo skirtingoms mokslo ir studijų institucijoms, turinčioms savitą patirtį dėl tarpdalykinių tyrimų ir doktorantūros organizavimo. Diskusijose dalyvavo LMA prezidentas akad. Jūras Banys, LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas akad. Romas Baronas, akademikai Jurgis K. Staniškis, Eugenijus Butkus, Valdas Laurinavičius.

Buvo konstatuota, kad tarpdalykiniai tyrimai doktorantūroje nėra panacėja, ne visada pasiekiama gerų rezultatų, nes kai kuriais atvejais nelieka laiko gilesniems tyrimams, „nuslystama paviršiumi“. Tačiau yra ir gerų pavyzdžių, kai tarpdalykiniai tyrimai (tyrimai dviejų ar kelių mokslo krypčių ar sričių sandūroje) duoda akivaizdžią pridėtinę vertę. Tokiu pavyzdžiu gali būti tarpsritiniai tyrimai darnaus vystymosi tematika. Buvo pabrėžta, kad organizuojant tarpdalykinius tyrimus doktorantūroje daugiausiai problemų kyla doktorantūros tematiką priskiriant konkrečiai mokslo krypčiai. Pagal dabartinį doktorantūros reglamentą tematika gali būti priskirta tik vienai mokslo krypčiai. Tarpdalykiniai tyrimai doktorantūroje formaliai neįteisinti ir neparodyti, nes ir šiuo atveju temą reikia priskirti tik vienai krypčiai. Problemos tęsiasi ir toliau, pvz., spausdinant tarpdalykinių tyrimų rezultatus aprašančius mokslinius straipsnius, kuriuos registruojant reikia priskirti tam tikrai mokslo krypčiai. Buvo įvairių siūlymų – ieškoti galimybių įteisinti dvikryptę doktorantūrą, tarpsritinę doktorantūrą arba doktorantūros visai nepriskirti prie mokslo srities (krypties). Pastaroji mintis – doktorantūrą organizuoti įteisinant individualią doktoranto programą, nepriskiriant temos konkrečiai mokslo krypčiai – sulaukė daugiausia palaikymo. Norint tai realizuoti, reikia pakeisti bent keletą dokumentų, įteisinančių doktorantūrą – visų pirma, Doktorantūros reglamentą ir Mokslo ir studijų įstatymą. Pažymėta, kad tam reikia sutelktų Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos mokslo tarybos pastangų.

Buvo pasiūlyta Lietuvos mokslų akademijai ir Lietuvos mokslo tarybai parengti bendrą raštą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui dėl situacijos tarpdalykinių tyrimų doktorantūroje ir dėl doktorantūrą įteisinančių dokumentų pakeitimų atsisakant doktorantūros tematikų priskyrimo mokslo kryptims (sritims) inicijavimo.

Akad. Ričardas Makuška, Matematikos, fizikos ir chemijos skyriaus Chemijos sekcijos pirmininkas
Virginijos Valuckienės nuotraukos

NUOTRAUKŲ GALERIJA