Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Aptarti aktualūs paviršinio ir požeminio vandens išteklių būklės, jų naudojimo ir apsaugos klausimai

2021 12 15

Lietuvos vandens išteklių tyrimus, naudojimą ir valdymą atliekanti bendruomenė, mokslo ir mokymo įstaigų, verslo įmonių bei visuomeninių organizacijų atstovai spalio 28 d. rinkosi į Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) organizuotą mokslinę-praktinę konferenciją „Lietuvos vandens ištekliai: ar jų yra užtektinai ir ar pakaks ateityje“. Konferenciją organizavo LMA Vandens taryba, Geologijos įmonių asociacija, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, UAB „Vandens harmonija“, LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų bei Žemės ūkio mokslų skyriai, Lietuvos geologijos tarnyba.

Apie upių vandeningumo kaitą besikeičiančiomis klimato sąlygomis kalbėjo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos atstovai Juozas Šimkus ir Gintarė Kugytė. Akad. Jūratė Kriaučiūnienė (Lietuvos energetikos institutas) aptarė klimato kaitos ir hidrotechnikos statinių poveikį upių nuotėkiui, akad. Arvydas Povilaitis ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantas Svajūnas Plungė pateikė paviršinių vandens telkinių vandens kokybės dabarties analizę bei ateities prognozes. Lietuvos geologijos tarnybos atstovas Jonas Satkūnas aptarė Lietuvos požeminio vandens išteklių būklę, jų tvaraus naudojimo ir valdymo iššūkius, dr. Anicetas Štuopis (UAB „Vandens harmonija“) pristatė požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų hidrogeologinio pagrindimo principus ir jų taikymą teisėkūroje. Apie esamas ir galimas grėsmes požeminio vandens išteklių kokybei ir, ką daryti, kad tų grėsmių išvengtumėme, kalbėjo UAB „Grota“ direktorius, Geologijos įmonių asociacijos tarybos narys Antanas Marcinonis.


Iš kairės: akademikai Jūras Banys, Arvydas Povilaitis, Zenonas Dabkevičius

Vyko diskusijos, kuriose dalyvavo Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų, taip pat kitų žinybų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, verslininkai, mokslininkai. Buvo nagrinėti aktualūs vandens išteklių būklės, jų naudojimo ir apsaugos teisinio reguliavimo klausimai.

Konferencijos dalyviai konstatavo, kad būtina atkreipti atsakingų valstybės institucijų dėmesį į neatidėliotino sprendimo reikalaujančias problemas ir parengė rezoliuciją, kuri buvo išsiųsta Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkei, Ministrei Pirmininkei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM direktoriui.

Rezoliuciją skaitykite

LMA Vandens tarybos informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

NUOTRAUKŲ GALERIJA