Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Maestro Vytautui Verseckui – 80. Kalėdinės chorinės muzikos koncertas „Iš širdies į širdį“

2021 12 30

Gruodžio 28-osios vakarą Lietuvos mokslų akademijos (LMA) didžiojoje salėje vyko koncertas, skirtas chorvedžio, ilgamečio LMA choro vadovo ir vyriausiojo dirigento maestro Vytauto Versecko 80-ties metų sukaktuvėms. Kalėdinę chorinės muzikos programą „Iš širdies į širdį…“ atliko LMA mišrusis choras, vadovaujamas choro dirigentės Juditos Taučaitės, koncertmeisterė-chormeisterė Greta Balzaravičiūtė, ir Dainos mylėtojų klubo mišrusis choras „Alumni Vilnenses“, meno vadovas ir dirigentas Algimantas Kriūnas, koncertmeisteris Justinas Brūzga, chormeisterė Simona Vitkauskienė. Koncerte skambėjo Georgo Frydricho Hendelio (Georg Friedrich Händel), Urmo Sisasko, Džeimso Čadviko ( James Chadwick), Adolfo Šarlio Adamo (Adolphe Charles Adam), Gedimino Šukio, Leonido Abario, Nijolės Sinkevičiūtės, Juozo Naujalio kūriniai.

Vytautas Verseckas gimė 1941 m. gruodžio 28 d. Vilniuje. 1959 m., baigęs Valkininkų vidurinę mokyklą, įstojo į J. Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą, kur studijavo choro dirigavimą, vėliau 1971–1977 m. tęsė studijas Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Vadovavo Jurbarko (1963–1968 m.), Utenos (1968–1972 m.) kultūros namų, Vilniaus medicinos darbuotojų dainų ir šokių liaudies ansamblio „Rūta“ (1972–1974 m.), Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio (1979–1984 m.), Vilniaus kuro aparatūros gamyklos (1975–1990 m.) mišriesiems chorams. Vilniaus kuro aparatūros gamyklos mišrųjį chorą V. Verseckas įkūrė pats, su juo išlaikė baigiamąjį egzaminą tuometinėje konservatorijoje, jam vadovavo 15 metų (chormeisterė Viktorija Bajarūnienė). V. Verseckas sėkmingai dirbo ir su vokaliniais ansambliais: dar 1968 m. Vilniaus CUP moterų ansamblis „Giedra“ konkurse „Sidabriniai balsai“ iškovojo geriausio vokalinio ansamblio vardą, o 2001 m. šiame konkurse Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos choro „Kariūnas“ vokalinė grupė tapo geriausiu šalies vyrų ansambliu.

1984–1994 m. V. Verseckas – LMA mišriojo choro chormeisteris, 1994–2014 m. rudens – choro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. LMA choras surengė daugybę koncertų – renginiai vyko Vilniaus krašte, kur buvo populiarinama lietuviška patriotinė, liaudies ir sakralinė muzika. Koncertuota Austrijoje, Italijoje, Islandijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje. Dalyvauta Šiaurės ir Baltijos šalių chorų festivaliuose Švedijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Estijoje, Latvijoje, dainuota Europos Parlamente Briuselyje.

1995 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje Vytautas Verseckas subūrė vyrų chorą „Kariūnas“ (chormeisteris-koncertmeisteris Vytautas Abaris) ir iki 2016 m. jam vadovavo. Kolektyvas koncertuodavo šventiniuose šalies renginiuose valstybinių švenčių proga, atliko savo programą Latvijoje, Austrijoje, JAV lietuvių bendruomenėse.

2011 m. pavasarį susibūrę buvę Vilniaus universiteto (VU) dainų ir šokių ansamblio dalyviai, Vytautą Versecką, buvusį VU Ansamblio choro vadovą, pakvietė vadovauti jų chorui. Pasivadinęs Dainos mylėtojų klubo (DMK) choru (dabar DMK mišrusis choras „Alumni Vilnenses“), kolektyvas aktyviai koncertavo, pateikdamas klausytojams įvairaus žanro chorinio dainavimo programų koncertų salėse, dalyvaudamas šv. Mišiose Vilniaus Šv. Ignoto ir kitose Lietuvos bažnyčiose, dainų šventėse, vykdamas  koncertuoti į šalies miestus ir miestelius, taip pat į Karaliaučių, Rygą, Punską, Gdanską, Helsinkį ir kitur. Choras yra pelnęs „Aukso paukštės“ apdovanojimą geriausio naujai susikūrusio mėgėjų meno kolektyvo ir vadovo nominacijoje. V. Verseckas DMK chorui vadovavo iki 2018 m. pabaigos.

Chorvedys Vytautas Verseckas – Jurbarko (1965 m.), Utenos (1970 m.) rajonų dainų švenčių vyriausiasis dirigentas, taip pat Baltijos šalių studentų dainų šventės „Gaudeamus“ (1984 m. Tartu), Pasaulio lietuvių dainų šventės „Mes“ (2003 m.), dainų šventės, skirtos Lietuvos dainų švenčių 80-mečiui, „Būties ratu“ (2007 m. Kaune), Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ (2009 m. Vilniuje), jubiliejinės, dvidešimtosios, 2018 m. dainų šventės, skirtos Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui „Vardan tos…“ dirigentas. Apdovanotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės vado, Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo padėkos raštais, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medaliu civiliams „Už nuopelnus“ (2005 m.)

Maestro Vytautą Versecką garbingo jubiliejaus proga sveikino ir už ilgametį vadovavimą chorams dėkojo koncerte dalyvavusių kolektyvų choristai ir kolegos chorvedžiai. LMA vardu sukaktuvininką pasveikino ir gėlių puokštę įteikė LMA prezidento vyr. referentė Valerija Paškauskienė ir skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė Aldona Daučiūnienė.

Parengė LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vyr. specialistė Diana Lekevičienė