Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Lietuvos mokslų akademijos skyrius „Mokslininkų rūmai“ atsiskaitė už 2021 m. darbą

2022 01 13

Sausio 11 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) skyrius „Mokslininkų rūmai“ pateikė LMA prezidiumui ataskaitą už 2021 metus. Pristatydama skaidrėmis iliustruotą ataskaitą, skyriaus vadovė Aldona Daučiūnienė papasakojo apie skyriaus suorganizuotus renginius per pandemijos suvaržymų paveiktus metus. Ji išsamiai apibūdino bendrus mokslo populiarinimo renginius, surengtus su LMA mokslo skyriais, LMA Jaunosios akademijos, kitų mokslo institucijų lektorių skaitytas nuotolines paskaitas respublikos moksleiviams ir plačiajai visuomenei, pristatė įžymių mokslininkų, menininkų jubiliejams skirtų renginių bei surengtų naujų knygų sutiktuvių, koncertų apžvalgą. Per 2021 m. skyrius suorganizavo 51 renginį. Juose apsilankė apie 4 tūkst. žiūrovų ir klausytojų, internetu peržiūrėjo daugiau kaip 24 tūkst. lankytojų. A. Daučiūnienė padėkojo visiems LMA mokslo skyrių vadovams, „Mokslininkų rūmų“ tarybai, Jaunosios akademijos lektoriams, kitų institucijų mokslininkams, menininkams ir atlikėjams, bendradarbiavusiems skyriaus organizuojamuose renginiuose. LMA prezidiumas teigiamai įvertino skyriaus darbą, pritarė pateiktai ataskaitai ir patvirtino naują „Mokslininkų rūmų“ tarybą.

LMA skyriaus informacija

Pridedama ataskaita su skaidrėmis