Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius atsiskaitė už 2021 m. veiklą

2022 01 24

Sausio 20 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimo pradžioje akad. Leonas Valkūnas priminė, kad reikia sudaryti naują skyriaus biurą ir pasiūlė 7 narių kandidatūras. Į jo sudėtį pasiūlė įtraukti sekcijų pirmininkus ir jų pavaduotojus. Visiems pritarus biuro nariais tapo akademikai: matematikai Raimondas Čiegis, Eugenijus Manstavičius, fizikai Gintautas Tamulaitis, Gintaras Valušis, chemikai Ričardas Makuška, Gediminas Niaura ir skyriaus pirmininkas L. Valkūnas. Po to skyriaus pirmininkas pateikė ataskaitą už skyriaus narių veiklą 2021 metais. Skaidrėse pristatyta: skyriaus sudėties pasikeitimai, struktūra, organizuoti renginiai sudėtingu laikotarpiu – besitęsiančios pandemijos metu. Renginiai, posėdžiai vyko nuotoliniu būdu, po vasaros – jau ir gyvai. Per 2021 metus skyrius organizavo 7 visuotinius skyriaus narių susirinkimus, 8 biuro posėdžius, 4 diskusijas, 10 renginių LMA vardu. Organizuoti ir renginiai kartu su Vilniaus universitetu, LMA skyriumi „Mokslininkų rūmai“.


Visuotiniuose susirinkimuose vyko skyriaus naujų LMA tikrųjų narių rinkimai, svarstyta 2021 metų veikla, aptartas ir sudarytas veiklos planas, taip pat vyko naujųjų LMA Jaunosios akademijos narių atranka, kandidatų į užsienio narius aptarimas ir iškėlimas, vėliau rinkimai, buvo sudaromos komisijos LMA stipendijoms, jaunųjų mokslininkų konkursams, vardinėms premijoms vertinti ir atrinkti geriausiuosius.

Išklausius ataskaitą buvo teikiamos pastabos, jos įtrauktos į ataskaitą ir tuomet ji patvirtinta.

Toliau buvo pristatytas skyriaus narių 2022 m. veiklos planas, kuriam savo siūlymus teikė nariai. Planas buvo papildytas ir nutarta jį išsiųsti elektroniniu paštu visiems skyriaus nariams, kad per savaitę kiekvienas narys ramiai galėtų peržvelgti ir jį papildyti, jei kiltų kokių minčių.

Ataskaita  pridedama

MFCHMS informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA