Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Trečiasis LMA Darnaus vystymosi tarpsritinės grupės susitikimas

2022 01 24

Sausio 20 d. įvyko nuotolinis Darnaus vystymosi tarpsritinės grupės susitikimas tema „Tarpsritinių ir misijomis grįstų mokslinių tyrimų svarba ir perspektyva“. Susitikime dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas akad. Romas Baronas, grupės nariai akademikai ir Jaunosios akademijos nariai. Iš viso – 15 dalyvių. Skaitydamas pranešimą akad. Jurgis Kazimieras Staniškis pristatė ir tris naujus tarptautinius dokumentus: 1) Tarptautinės mokslo tarybos dokumentą „Mokslo išlaisvinimas: darnaus vystymosi misijų pristatymas“; 2) UNESCO rekomendacijas dėl atvirojo mokslo; 3) Europos Komisijos ataskaitą „Mokslinių tyrimų vertinimo reforma“.

Diskusijoje kalbėję akademikai R. Baronas, Antanas Andrijauskas, Jūratė Kriaučiūnienė, Algirdas Juozas Motuzas apgailestavo, kad užsitęsusios diskusijos dėl tarpsritinių mokslų ir studijų įteisinimo mokslo ir studijų klasifikatoriuose iki šiol nedavė jokių konkrečių rezultatų ir atskleidė, su kokiomis problemomis dėl to susiduria universitetai, mokslininkai, doktorantai bei studentai, vykdantys  tarpsritinius tyrimus ir studijas. Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas išvardijo pagrindines kliūtis įteisinant tarpsritinius tyrimus ir studijas bei pakvietė grupės narius prisidėti prie šio proceso spartinimo.

Pranešime buvo aiškiai įvardytos atsiveriančios plačios galimybės mokslininkams dalyvauti globaliuose ir Europos misijomis grįsto mokslo iniciatyvose, tačiau kartu aiškiai konstatuota, kad neatlikus „namų darbų“, t. y. nesukūrus šalyje formalios bei neformalios tarpsritinių ir misijomis grįsto mokslo infrastruktūros, tos plačios galimybės bus neišnaudotos.

Sutrumpintą J. K. Staniškio pranešimą „Mokslo išlaisvinimas: tarpsritinių ir misijomis grįstų mokslinių tyrimų svarba ir perspektyva“ skaitykite čia.

LMA informacija