Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Lietuvos mokslų akademijos nariui, profesoriui daktarui Zigmantui Kiaupai – 80

2022 01 31

Gerbiamasis Akademike,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus jubiliejaus proga.

Labai vertinamas ir puikiai žinomas Jūsų svarus indėlis į Lietuvos istorijos mokslo tyrimus – fundamentalūs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų socialiniai, politiniai, kultūros, Lietuvos miestų ir miestelių istorijos, Lietuvos istorijos šaltinių ir kultūros paveldo užsienyje tyrinėjimai, didžiulis Jūsų įdirbis rengiant ir autorines, ir kolektyvines Lietuvos istorijos sintezes. Esate kaip žinomiausias ir kaip vienas labiausiai nusipelnęs Kauno miesto istorijos tyrėjas bei puoselėtojas, taip pat daug prisidėjęs prie Simono Daukanto kūrybinio palikimo renesanso.

Atskirai pažymėtina Jūsų išskirtinė veikla Vytauto Didžiojo universitete, kur nuo pat VDU atkūrimo metų padėjote pamatus naujai akademinės istorijos mokyklai. Jūsų atsidavimas mokslui, pedagoginis talentas skatina visuomenę domėtis ir didžiuotis Lietuvos istorija.

Jūsų mokslo darbų ir mokslinės veiklos tarptautiškumą liudija ne tik Lietuvos istorijos ir Lietuvos istorijos mokslo pristatymas kaimynams, bet ir aukšta kvalifikacija bei dalyko žinojimas. Žavi Jūsų kompetencija ir subtilumas, dėmesingumas žmogui ir santūrumas.

Linkime Jums, mielas Jubiliate, stiprybės, sėkmės, naujų atradimų džiaugsmo ir prasmingų darbų, laimės Jums ir Jūsų šeimai.

Ilgiausių metų! 

Prezidentas akad. Jūras Banys
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas
2022 m. sausio 29 d.

Skaitykite akad. Zigmanto Kiaupos straipsnį „Anekdotas istorijoje“