Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Pirmasis LMA Jaunosios akademijos biuro susirinkimas

2022 02 10

Vasario 8 d. vyko pirmasis naujai išrinktų LMA Jaunosios akademijos biuro narių susirinkimas. LMAJA biurą sudaro po vieną atstovą iš kiekvieno LMAJA skyriaus. LMAJA biure humanitarinių ir socialinių mokslų atstove išrinkta dr. Paulina Želvienė, fizinių mokslų – dr. Aldona Balčiūnaitė, biomedicinos mokslų – dr. Petras Prakas, žemės ūkio mokslų – dr. Monika Toleikienė ir technologijos mokslų – dr. Mindaugas Gedvilas.

Susirinkimo metu svarstytas 2022 m. Jaunosios akademijos veiklos planas, jam buvo pritarta. Biuro nariai pasidalijo mintimis apie LMAJA vykdomas veiklas, teikė siūlymus, kaip savo kadencijos metu galėtų prisidėti prie jaunųjų mokslininkų interesų atstovavimo, mokslo sklaidos ir tarptautinio bendradarbiavimo. Aptarti siūlymai, kurie galėtų padėti stiprinti bendradarbiavimą tarp Jaunosios akademijos narių, mokslo ir politikos institucijų.

Pirmininkas dr. Vaidas Palinauskas
Vicepirmininkė dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė