Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

LMA Technikos mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas

2022 03 18

Kovo 15 d. įvyko Lietuvos mokslų akademijos Technikos mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas. Pagrindinis šio susirinkimo darbotvarkės klausimas buvo Technikos mokslų skyriaus organizacinės struktūros aptarimas ir tvirtinimas.

Buvo renkamas skyriaus pirmininko pavaduotojas, nauji sekcijų pirmininkai, biuro nariai. Pirmininkas akad. Gintautas Dzemyda pasiūlė pavaduotoju išrinkti akad. Vytautą Ostaševičių,   kuris 2005–2013 m. buvo Technikos mokslų skyriaus pirmininku. Kandidatūrai buvo vienbalsiai pritarta.

Skyriaus sekcijų pirmininkais buvo išrinkti akademikai Romas Baronas (Elektronikos ir informatikos mokslų sekcija), Minvydas Kazys Ragulskis (Mechanikos mokslų sekcija), Gintaris Kaklauskas (Statybos inžinerijos mokslų sekcija), Sigitas Tamulevičius (Medžiagų inžinerijos mokslų sekcija) ir Algirdas Kaliatka (Energetikos mokslų sekcija). Tarp narių vyko diskusija dėl dar vienos – Aplinkos ir chemijos inžinerijos – sekcijos įkūrimo ir kitų mokslų sekcijų pavadinimų keitimo galimybės, įtraukiant ir kitas aktualias temas, pvz., transportas, kibernetika ir kt. Šį klausimą išsamiau svarstys skyriaus nariai. Taip pat diskutuota dėl Technikos mokslų skyriaus pavadinimo keitimo tikslingumo.

Patvirtinta biuro sudėtis: akademikai G. Dzemyda (pirmininkas), R. Šiaučiūnas, V. Ostaševičius, G. Kaklauskas, M. K. Ragulskis, S. Tamulevičius, R. Baronas, A. Kaliatka.


Technikos mokslų skyriaus pirmininkas akad. Gintautas Dzemyda.

Akad. Jurgis Kazimieras Staniškis kalbėjo apie aplinkos ir chemijos inžinerijos mokslų aktualumą. Šie mokslai svarbūs darniai pasaulio plėtrai. Jis pabrėžė, kad Technikos mokslų skyrius turėtų inicijuoti Darnios plėtros tarpdisciplininės grupės steigimą LMA bei pakviesti prisijungti ir kitų LMA mokslo skyrių akademikus. Buvo rekomenduota akad. J. K. Staniškiui artimiausiu metu parengti pranešimą apie tokios grupės veiklos tikslus, kryptis ir uždavinius. Remiantis pranešimu galėtų būti parengtas kreipimasis į LMA prezidiumą dėl tokios grupės steigimo.

Susirinkimo pabaigoje LMA Jaunosios akademijos narys dr. Mindaugas Gedvilas skaitė populiarią paskaitą „Lazerių taikymai“.

Technikos mokslų skyriaus informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA