Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui, profesoriui habilituotam daktarui Gediminui Staugaičiui – 70

2022 03 25

Gerbiamasis Jubiliate,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus gražaus jubiliejaus proga.

Džiaugiamės Jūsų neišsenkančiu kūrybingumu, darbštumu ir kryptingu darbo organizavimu.

Labai vertiname Jūsų aktyvią veiklą Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje bei svarų indėlį plėtojant mokslinius tyrimus, apimančius naujų dirvožemio tyrimų metodų taikymą, dirvožemio savybių vertinimą, tręšimo programos rengimą lauko, sodo, daržo augalams, žemės ūkio augalų tręšimo azotu strategijos formavimą. Jūsų išleistos monografijos, parengti mokslo ir mokslo populiarinimo straipsniai, žemės ūkio augalų tręšimo rekomendacijos – labai svarbūs šalies žemės ūkio pažangai.

Sveikindami jubiliejaus proga, dėkojame Jums už nuoširdžią ir aktyvią veiklą Lietuvos mokslų akademijoje, taip pat – bendradarbiavimą su šalies ūkininkais ir gamybos atstovais, vadovavimą ir dalyvavimą įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose bei ekspertinėje veikloje.

Linkime visokeriopos sėkmės, kūrybinės energijos, naujų idėjų ir daug nuostabių dienų Jūsų tolesniame gyvenimo kelyje.

Prezidentas akad. Jūras Banys
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Vidmantas Stanys
2022 m. kovo 27 d.
Vilnius
____________________________

Akad. G. Staugaičio mintis dėl Europos Sąjungos žaliojo kurso ir žemės ūkio technologijų ateities skaitykite.

2022 m. kovo 31 d. 13 val. Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje vyks akad. Gedimino Staugaičio jubiliejinė popietė „Agrochemijos ir poezijos dermė“.