Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Akademiko Gedimino Staugaičio jubiliejinė popietė „Agrochemijos ir poezijos dermė“

2022 04 05

Kovo 31 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) vyko LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus bei skyriaus „Mokslininkų rūmai“ organizuota akad. Gedimino Staugaičio jubiliejinė popietė „Agrochemijos ir poezijos dermė“. Renginyje dalyvavo LR žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, viceministras Paulius Astrauskas, LMA prezidentas akad. Jūras Banys, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) direktorius dr. Gintaras Brazauskas ir gausus būrys svečių, atvykusių pasveikinti akad. G. Staugaitį 70 metų jubiliejaus proga.

LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Vidmantas Stanys lyriškai pradėjo jubiliejinį renginį mintimis, kad „visos upės teka į jūras, bet jos nepripildo jūrų, jos užtikrina jų egzistavimą pripildydamos vandeniu. Taip ir kiekvienas gimęs žmogus gauna kelialapį į vieną pusę“. Pasidžiaugė, kad jubiliejų švenčiantis akad. G. Staugaitis savo kelią puošia gražiais, prasmingais ir išskirtiniais darbais.


Kalba LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Vidmantas Stanys.

LMA prezidentas akad. J. Banys, dėkodamas akad. G. Staugaičiui už nuoširdžią ir aktyvią veiklą Lietuvos mokslų akademijoje, taip pat – bendradarbiavimą su šalies ūkininkais ir gamybos atstovais, vadovavimą ir dalyvavimą įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose bei ekspertinėje veikloje, linkėjo jubiliatui visokeriopos sėkmės, kūrybinės energijos, naujų idėjų ir daug nuostabių dienų tolesniame gyvenimo kelyje.

LR žemės ūkio ministras K. Navickas pasidžiaugė ilgamete draugyste su akad. G. Staugaičiu sprendžiant aplinkos ir žemės ūkio klausimus, pabrėžė, kad abi sritis jungiantis elementas yra gyvybė, o jos ypač daug yra dirvožemyje. Todėl labai svarbu vadovautis mokslo rekomendacijomis, kaip valdyti dirvožemio ekosistemą, kad tiek mes, tiek mūsų ateities kartos turėtų kaip užsiauginti duoną ir maistą. Pasveikino su gražiu jubiliejumi ir palinkėjo daug naujų mokslo idėjų.


Kalba LR žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

LR žemės ūkio viceministras P. Astrauskas dėkojo akad. G. Staugaičiui už galimybę dirbti ir mokytis, džiaugėsi turėdamas su kuo pasitarti ir pasikonsultuoti, o sveikindamas jubiliejaus proga linkėjo visokeriopos sėkmės.

LAMMC direktorius dr. G. Brazauskas pasidžiaugė akademiko įvairiapusiškumu sugebant ne tik spręsti svarbius agrocheminius klausimus, bet ir kurti poeziją, pasveikino su gražiu jubiliejumi ir palinkėjo daug naujų mokslo idėjų.


Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius dr. Gintaras Brazauskas.

Akad. G. Staugaitis dėkojo visiems susirinkusiesiems į renginį, pasidžiaugė neseniai išleistu antruoju poezijos rinkiniu „Laimės labirintas“ (2022) ir pranešimą „Agrochemija ir poezija“ pradėjo eilėmis „Mintys“ iš pirmojo poezijos rinkinio „Padūkęs kaip vėjas“ (2019). Skaitydamas pranešimą akad. G. Staugaitis pristatė savo gyvenimo etapus, juos iliustruodamas eilėmis. Pasidžiaugė, kad vaikystėje turėjo galimybę leisti vasaras kaime pas močiutę ir susipažinti su kaimo lobynais, daug dėmesio skyrė savo mokytojams, kuriems yra dėkingas už mokslo ir gyvenimo žinias. Pristatė vykdomus mokslinius tyrimus, projektus, sukurtas žemės ūkio metodikas, išleistas knygas ir aptarė iššūkius, su kuriais susiduria mokslininkai bei žemės ūkio praktikai spręsdami agrocheminius klausimus, o pabaigoje atskleidė, kas yra bendro tarp agrochemijos ir poezijos.


Kalba akad. Gediminas Staugaitis.

LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė Aldona Daučiūnienė skaitė akad. G. Staugaičio eiles. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokinė Rugilė Klimaitytė (mokytoja Laima Domikaitė, koncertmeisterė Vaiva Blažienė) atliko tris sveikinimo kūrinius.


Aldona Daučiūnienė skaito akad. G. Staugaičio eiles.

Šiltus žodžius išsakė G. Staugaičio kolegos, partneriai, mokiniai ir bičiuliai. Jie dėkojo akademikui už didžiulį indėlį į žemės ūkio mokslus ir pagalbą ūkininkams, darbštumą, nuoširdumą, taip pat linkėjo, kad visas žinių bei išgyvenimų pasaulis ir toliau atsispindėtų moksliniuose leidiniuose bei poezijoje.

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus informacija
Sandros Tamulionienės nuotraukos

GALERIJA