Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Akademiko žvilgsnis į ateitį

2022 04 14

Balandžio 12 d. vykusiame LMA narių visuotiniame susirinkime Lietuvos mokslų akademijos atminimo medaliu už mokslinę ir mokslo populiarinimo veiklą apdovanotas akademikas Romualdas Karazija. Jis yra puikus mokslo žinių skleidėjas visuomenei, parašęs 16 mokslo populiarinimo knygų. Naujausią išleistą akademiko knygą „Šiuolaikinė fizika smalsiems“ elektroniniu pavidalu galima parsisiųsti iš Mokslų akademijos tinklalapio http://www.lma.lt/mokslo-populiarinimo-knygu-serija-mokslas-visiems.

Mokslų akademijoje yra platinami ir jos spausdinti egzemplioriai. Knygoje apžvelgti bendri šiuolaikinės fizikos bruožai bei kitimo tendencijos.

Mažiau žinomos kelios akademiko publicistinės knygos, išleistos Roko Subačiaus slapyvardžiu. Viena jų – „Žmogus, nesuvaldęs sparnuotųjų žirgų. XXI amžiaus pavojai“. Knygoje siekta šio amžiaus pradžioje atkreipti visuomenės dėmesį į kylančius globalius pavojus. Kai kurie šių pavojų labai grėsmingi, o civilizacijos raida yra sunkiai valdoma. Tad knygos pavadinimas siejasi su antikiniu mitu apie pusdievį Fajetoną, kuris, pervertinęs savo galias, nesuvaldė sparnuotųjų Helijo žirgų ir vos nesudegino Žemės. Knygos viršelis, vaizduojantis gydytojo aprangą maro epidemijos metu, primena, kad pandemijos nėra vien praeities reliktas, o tai ypač aktualu šiandien.

Autorius toliau pateikia šios knygos pirmąjį skyrių „Civilizacijos išbandymas“. Jame apžvelgiami praėjusio XX amžiaus bruožai ir, tuo remiantis, mėginama įvertinti tolesnes raidos perspektyvas. 

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus informacija