Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Meditacijos: spalvų ir simbolių pasaulis

2022 04 21

Balandžio 19 d. Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius, akad. Antano Andrijausko iniciatyva, pakvietė visuomenę į tapybos albumo SAULIUS KRUOPIS „Meditacijos: spalvų ir simbolių pasaulis“ (Vilnius: Menininkų asociacija „Tiltas“, 2022) pristatymą. Akad. A. Andrijauskas – žymus Lietuvos filosofas, kultūrologas, orientalistas, civilizacijos teoretikas, menotyrininkas – yra daugelio lietuvių dailininko tapybos albumų sudarytojas.


Akademikas Antanas Andrijauskas (S. Kruopio nuotr.).

„Šis Sauliaus Kruopio tapybinės evoliucijos keliui skirtas solidžios apimties albumas sudarytas kruopščiai atrenkant geriausius iš gausybės net tapytojų cechui nežinomų beveik per ketverius dešimtmečius sukurtų darbų. Jame netikėtai atsiskleidžia dailės mylėtojams nepažįstamas šio subtilaus simbolių, ženklų pasaulio, spalvos ir kolorito meistro kūrybos veidas. Leidinyje pagrindinis dėmesys sutelkiamas ne į dažniausiai su S. Kruopio vardu siejamomis Nidos, Kuršių marių ir vokiečių ekspresionistų grupės Die Brücke / Tiltas tradicijomis... Tai nuo jaunystės visą gyvenimą dailininką veikusių su orientalistinėmis įtakomis susijusių intymių meditacinių tapybos aspektų panorama, kuri įtaigiai atsiveria brandžiausiose jo lyrinėse abstrakcijose, simbolinėse kompozicijose ir emocionaliuose peizažuose“, – tai albumo viršelyje skelbiamos akad. A. Andrijausko mintys.


Dailininkas grafikas Bronius Leonavičius.

Vakarą Mokslų akademijoje pradėjo ir vedė dailininkas grafikas Bronius Leonavičius. Jis trumpai papasakojo apie S. Kruopio kūrybos kelią. Leidinio recenzentė doc. dr. Odeta Žukauskienė pažymėjo albume pateikto teksto ir dailės kūrinių santykį, sakydama, kad tai ne tik dailininko kelio atskleidimas, bet pateikti ir Lietuvos, Rytų kultūros elementai. Kalbėdama išskyrė S. Kruopio meninio apipavidalinimo ir meninės fotografijos studijas Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume 1975–1980 m., kuriame vyravo ypatinga laisva, modernių meno idėjų atmosfera, dėjusi pamatus savivokai ir dariusi įtaką kūrybai, pabrėžė albumo autoriaus  išskirtinumą tapybinėmis meditacijomis.

Apie knygos maketą ir įdomią patirtį kalbėjo albumo dizaineris, istorikas Eigirdas Saulius Kruopis. Meno istorikė Marija Nijolė Tumėnienė pasidžiaugė profesionalia paveikslų, patekusių į albumą, atranka. Dailėtyrininkė taip pat pažymėjo S. Žuko meno mokyklos ypatingą tikrojo meno dvasią, kurią išsinešė ir dail. Saulius. Akad. A. Andrijauskas kalbėdamas pažymėjo, kad S. Kruopis yra įvairialypis menininkas ir buvo nelengva atrinkti jo paveikslus albumui. Koloristas, Adomo Galdiko lyrinės abstrakcijos tęsėjas, – taip apibūdino akademikas dail. Saulių, pabrėždamas jo ypatingą santykį su Lietuvos istorija, Rytų filosofija, norą būti nuolatiniame kūrybinių ieškojimų kelyje.

Fotografas Juozas Valiušaitis prisiminė, kaip buvo rengiamas dail. Sauliaus 50-mečiui skirtas albumas „Ateitis jau buvo“, S. Kruopio 1990 m. laimėtą pirmųjų lietuviškų pašto ženklų konkursą, dėkojo dailininkui už istorinį mąstymą. Renginyje taip pat kalbėjo Vytautas Tumėnas, sinkų religijos pamokslininkas indas Harbhajan Singh Bagga, tapytojas Juozas Pranckevičius ir kiti.


Kalba Harbhajan Singh Bagga.

S. Kruopis dėkojo kiekvienam asmeniškai, daug dirbusiems leidžiant šį albumą, dėkojo draugams, bičiuliams, kolegoms, visiems, atėjusiems į leidinio pristatymą, pažymėdamas, kad su kai kuriais nebuvo susitikęs daugelį metų ir džiaugėsi juos dabar išvydęs. Kalbino ir pristatė vakaro svečiams.

Prisiminė savo kelio pradžią, kai fotografijos technologijos dėstytojas, jo mokytojas Mindaugas Dapkus davė šešiolikmečiui paskaityti Vydūną, pirmuosius paveikslus, užsiminė apie patirtus sovietinio režimo sunkumus, daugiau nei ketvirtį amžiaus organizuotus Nidos plenerus. Vakaro metu eksponuoti keletą dailininko paveikslų leido nors mažulyčiu žvilgsniu išvysti kuriamą dail. Sauliaus meno pasaulį.

Parengė Aurika Bagdonavičienė, LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus mokslinė sekretorė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA