Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Tarpsritinės studijos ir Ateities universitetas

2022 05 12

Balandžio 21 d. įvyko Darnaus vystymosi tarpsritinės grupės nuotolinis susitikimas „Tarpsritinės studijos ir Ateities universitetas“. Susitikime dalyvavo Lietuvos mokslų akademijos (LMA), LMA Jaunosios akademijos nariai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento patarėja Daina Lukošiūnienė, Respublikos Prezidento Švietimo, mokslo, kultūros grupės patarėja Vilma Bačkiūtė, švietimo ekspertė dr. Laima Galkutė. Pagrindinį pranešimą skaitė akad. Jurgis Kazimieras Staniškis. Jis pabrėžė, kad tarptautiniu mastu sparčiai auganti tarpsritinių ir misijomis grįstų mokslinių tyrimų svarba, ypač sprendžiant pasaulines problemas, neišvengiamai paskatins universitetus atitinkamai vykdyti ir tarpsritines studijas, kartu transformuojant pastarųjų struktūras bei darbo metodus. Šiuo metu daugelis universitetų vadovaujasi trečiąja misija, grįsta veiksmingumo vertinimo vadyba (performance management) bei tradicine fakultetine struktūra, kurios tarptautiniu mastu nepasiteisino ir tapo pagrindinėmis kliūtimis vykdyti tarpsritinius misijomis grįstus mokslinius tyrimus ir studijas, pažeidžia akademinę etiką ir laisvę bei koleginio bendravimo principus.

Diskusijose akademikai Valdas Laurinavičius, Leonas Valkūnas, Gintautas Tamulaitis išreiškė nuogąstavimą dėl dviejų grėsmių: visų pirma, stiprėjantis tarpsritinių mokslinių tyrimų ir studijų vaidmuo sumenkins fundamentinių tyrimų svarbą ir jų finansavimą, antra, įpareigojant universitetus padėti spręsti visuomenės problemas vyriausybės stengiasi „nusišalinti“ nuo jų sprendimo. Pranešėjo ir kitų dalyvių nuomone, fundamentinių tyrimų reikšmė ne sumažės, o priešingai – padidės jų praktinis panaudojimas, tačiau, matyt, reikės integruotis į pasaulinių tarpsritinių bei misijomis grįstų mokslinių tyrimų erdvę. Kaip tai realizuoti, bus sprendžiama 2022–2023 metais vyksiančiuose renginiuose, organizuojamuose atsižvelgiant į tai, kad Jungtinės Tautos 2022-uosius paskelbė tarptautiniais fundamentinių mokslų darniam vystymuisi metais. Kalbant apie universitetų ir visuomenės santykį akivaizdu, kad šalies darnaus vystymosi sėkmė tiesiogiai priklausys nuo sąsajos „mokslas – politika – visuomenė“ (science – policy – society interface) efektyvumo. Todėl universitetų vaidmuo bus svarbus ir nepakeičiamas.

Daug diskusijų kilo dėl pranešime deklaruotų tarpsritinių studijų bei universitetų transformacijų įgyvendinimo klausimų. Kalbėję svečiai – D. Lukošiūnienė, V. Bačkiūtė, L. Galkutė – pritarė Grupės iniciatyvai ir pažymėjo, kad šis susitikimas yra tik gana sudėtingo uždavinio sprendimo pradžia. Kartu išreiškė įsitikinimą, kad šis procesas, kuriame nori dalyvauti ir Studijų kokybės vertinimo centras, įgis pagreitį.

Akad. Jurgis Kazimieras Staniškis

Skaitykite Jungtinių Tautų Globalaus darnaus vystymosi nepriklausomų mokslininkų grupės nario akad. Jurgio Kazimiero Staniškio pranešimą „Tarpsritinės studijos ir Ateities universitetas“.