Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Šiuolaikinių gamybos procesų virtualaus modeliavimo ir jų optimizavimo galimybės

2022 06 02

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus nariai šių metų birželio 1 d. dalyvavo išvažiuojamajame posėdyje „Šiuolaikinių gamybos procesų virtualaus modeliavimo ir jų optimizavimo galimybės“, kuris vyko aukštųjų technologijų grupės „Global BOD Group“ įmonėje „SoliTek“. Išvykos metu įmonės darbuotojai supažindino skyriaus narius su jų vykdomos gamybos procesu ir pristatė savo veiklos tolesnių technologinių sprendimų paieškas. Posėdžio pradžioje „Global BOD Group“ valdybos pirmininkas Vidmantas Janulevičius ir LMA prezidentas Jūras Banys pristatė šios išvykos gaires ir tikslus. V. Janulevičius savo įžangos žodyje apžvelgė jo vadovaujamų įmonių grupės veiklą, aptarė, kokių produktų gamyba yra vykdoma. „Global BOD Group“ įmonės vysto ir naudoja plonų dangų technologiją, kuri taikoma kompaktinių diskų, saulės elementų, akinių lęšių ar lazerių lęšių gamybai. Taip pat ši įmonių grupė vysto ličio jonų baterijų gamybos technologijas, yra kuriamos naujos tokių baterijų gamybos linijos. Galime matyti, kad visos šios veiklos yra tarpusavyje susijusios: jei gaminama elektra, reikia turėti ir galimybę tai sugeneruotai elektros energijai akumuliuoti. Jis taip pat pabrėžė, kad jų pastatai yra labai inovatyviai pastatyti, energija gaunama iš žemėje po pastatais esančių gręžinių. Ši gaunama energija naudojama pastatams šildyti ir vėsinti.


Iš kairės: „Global BOD Group“ valdybos pirmininkas Vidmantas Janulevičius ir LMA prezidentas Jūras Banys

LMA prezidentas J. Banys pristatė išvažiuojamojo posėdžio tikslus ir pabrėžė mokslo bei pramonės sąveikos būtinumą, siekiant tolesnės inovatyvios veiklos plėtros. Jis pažymėjo, kad mokslinėje bendruomenėje nuolat ieškoma naujų medžiagų bei darinių, tinkančių taikyti energetikoje ar akustinėms bangoms izoliuoti, vystymo galimybių. Buvo kalbama apie perovskitinius junginius, taip pat medžiagas, pasižyminčias paraelektrinėmis savybėmis ir pan. J. Banys užsiminė ir apie Europoje naujai kuriamas įmones, siekiančias tokias medžiagas taikyti garso izoliacijai keliuose, kartu panaudojant akustinių bangų energiją elektrai generuoti.

V. Janulevičius pasiūlė iš pradžių išklausyti išsamesnio įmonės veiklos pristatymo, vėliau,  ekskursijos metu, apžiūrėti, kaip įmonėje vykdoma gamyba. Visiems su šiuo pasiūlymu sutikus, „SoliTek“ įmonės pardavimų vadovas Ramūnas Grudis apžvelgė jau įvykdytus ir numatomus toliau vystyti projektus. Pagrindinis įmonės dėmesys skiriamas gaminių ilgalaikiškumui. Jų garantija siektų 30 metų. Šie gaminiai naudojami namų stogų ir fasadų padengimams, leidžiantiems jiems generuoti elektrą bei atlikti izoliacijos tikslus, taip pat – kelių atitvarams, kurti sluoksnius, tinkamus elektromobilių gamyboje ir pan. Visi projektai vykdomi kartu su partneriais iš įvairių Europos ir Azijos šalių. Taip pat pradėtas bendradarbiavimas su JAV įmonėmis.

Dr. Julius Denafas, „SoliTek“ eksperimentinės plėtros (R&D) vadovas, supažindino su įmonės vykdomų technologijų principais. Jis apibūdino pagrindines gamybai naudojamas medžiagas, paaiškino dvisluoksnių plėvelių gamybos principus, aptarė tolesnes technologijų vystymo galimybes. Ekskursijos metu supažindino posėdžio dalyvius su sluoksnių gamyba. 

Paskui vyko diskusija, kurią vedė LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas Leonas Valkūnas. Labai aktyviai buvo aptariamos kitų medžiagų, nei dabar naudojamas silicis, panaudojimo galimybės. Nemažaidiskutuota apie perovskitines medžiagas. Akad. Vytautas Getautis išreiškė pageidavimą panaudoti jų kuriamas medžiagas naujų darinių, tinkamų praktiniams tikslams, gamybai. Dauguma palaikė nuomonę, kad reikėtų rengti ir teikti naujus projektus, padėsiančius tokiam bendradarbiavimui atsirasti. 

Šiame išvažiuojamajame posėdyje dalyvavo Lietuvos mokslų akademijos prezidentas J. Banys, viceprezidentas Zenonas Dabkevičius, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas L. Valkūnas, akademikai Feliksas Ivanauskas, Gintautas Tamulaitis, Vidmantas Gulbinas, Gediminas Račiukaitis, Gintaras Valušis, Ričardas Makuška, Albertas Malinauskas, Arūnas Ramanavičius, Valdas Laurinavičius, Rimantas Ramanauskas, Vytautas Getautis.

LMA tikrasis narys Leonas Valkūnas
Akad. Alberto Malinausko nuotraukos

GALERIJA