Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija stiprina tarptautinius ryšius su Europos jaunosiomis akademijomis

2022 06 23

Gegužės 10–12 d. Briuselyje vyko Europos jaunųjų akademijų tinklo viršūnių (ENYA) susitikimas, kurį organizavo Belgijos Jaunoji akademija. Susitikime dalyvavo atstovai iš devyniolikos Europos jaunųjų akademijų. Lietuvos Jaunajai akademijai atstovavo LMAJA pirmininkas dr. Vaidas Palinauskas.

Pirmą kartą suorganizuotas ENYA susitikimas kartu su Europos mokslų akademijų federacijos (ALLEA) generaline asamblėja, kurioje dalyvavo delegatai iš 46 Europos akademijų. ALLEA asamblėjoje dalyvavo ir LMA prezidentas akad. Jūras Banys bei viceprezidentas dr. Zenonas Dabkevičius. Vienos iš bendrų ENYA ir ALLEA sesijų metu Belgijos Jaunosios akademijos narės Sara Verhulst (Sarah Verhulst) ir Žozefina de Lėrsnaider (Jozefien De Leersnyder) pristatė atliktą tyrimą apie Europoje esančias ir besisteigiančias jaunąsias akademijas, jų struktūras ir misijas bei iššūkius, su kuriais susiduria naujos jaunosios akademijos. Sparčiai besikuriantis Europos jaunųjų akademijų tinklas yra palankiai vertinamas Europos akademijų, nes taip užtikrinamas skirtingų mokslininkų kartų įsitraukimas ir bendras Europos mokslinių tyrimų ekosistemos formavimas.Pranešimas apie Europos jaunąsias akademijas ENYA ir ALLEA bendros sesijos metu.

Briuselyje pasirašyta prieš metus Škotijoje inicijuota Europos jaunųjų akademijų narių mainų chartija, kuria siekiama palengvinti Europos jaunųjų akademijų mainus, bendradarbiavimą ir mokymąsi. Iniciatyvinė jaunųjų akademijų atstovų grupė iš dešimties Europos šalių pasirašė chartiją, kuria remiantis jaunieji akademikai, laikinai reziduojantys užsienyje, yra laukiami priimančiųjų šalių jaunosiose akademijose. Jaunųjų akademijų nariai turi galimybę tam tikrą laiką praleisti kaip kviestiniai nariai kitoje jaunojoje akademijoje ir geriau susipažinti su akademijų organizacine struktūra, pasisemti geriausios praktikos ir dalytis patirtimi su tos šalies mokslininkais. Skatindamos mokymąsi ir mainus, jaunosios akademijos gali optimizuoti savo veiklą ir bendradarbiauti, o tai savo ruožtu gali paskatinti stipresnius ir veiksmingesnius visos Europos mokslo, tarpdisciplininius ir meninius tinklus bei iniciatyvas. Ateityje prie chartijos gali prisijungti ir kitos Europos jaunosios akademijos.Jaunosios akademijos, pasirašiusios Jaunųjų akademijų narių mainų chartiją.LMAJA pirmininkas dr. Vaidas Palinauskas pasirašo chartiją.

Kitas ENYA susitikimas numatytas 2023 m. Stokholme, Švedijoje.

Po dvejų metų pertraukos birželio 9–10 d. Helsinkyje, Suomijoje, įvyko antrasis Šiaurės ir Baltijos šalių jaunųjų akademijų suvažiavimas, kuriame dalyvavo atstovai iš Danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos. Lietuvos Jaunajai akademijai atstovavo LMAJA pirmininkas dr. Vaidas Palinauskas. Susitikimo tikslas buvo pagilinti Šiaurės ir Baltijos šalių jaunųjų akademijų bendradarbiavimą ir sustiprinti bendras iniciatyvas.Šiaurės ir Baltijos šalių jaunųjų akademijų atstovai.

Pirmoji susitikimo diena buvo skirta diskusijoms tema „Iššūkiai mokslo bendruomenei, kuriuos sukėlė karas Ukrainoje“. Danijos Jaunosios akademijos narė Birgitė Bekė Pristed (Birgitte Beck Pristed) pristatė pranešimą apie mokslą ir iššūkius, su kuriais susiduria Ukrainos mokslininkai, taip pat apžvelgė jau kurį laiką prastėjančią mokslo situaciją ir mokslininkų saugumą Rusijoje.

Nacionalinio universiteto „Kyjivo Mohylos akademija“ profesorė Olena Maslyukivska, šiuo metu dirbanti Vazos universitete, apžvelgė Ukrainos mokslo bendruomenės situaciją. Vėliau svarstyta, kaip koordinuotai būtų galima pagerinti Ukrainos mokslininkų situaciją ir kaip prie to galėtų prisidėti Europos jaunosios akademijos.Diskusija apie mokslininkų padėtį karo metu.

Antra diena buvo skirta diskusijoms apie tarpdisciplininius mokslus, jų vietą šiuolaikinėje švietimo sistemoje ir ateities perspektyvas. Dauguma mokslininkų jau šiuo metu atlieka tarpdisciplininius tyrimus, tačiau švietimo sistemoje vis dar sunkiai priimami sprendimai tarpdiscipliniškumui skatinti ir padėti studentams įgyti išsilavinimą, apimantį kelias disciplinas.

Diskutuojant dėl tolesnio Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo, nuspręsta, kad tokio ar panašaus pobūdžio susitikimai ateityje turėtų būti organizuojami kasmet. Taip būtų skatinamas glaudesnis regiono šalių mokslininkų bendradarbiavimas ir gerųjų patirčių dalijimasis. Preliminariai kitų metų Šiaurės ir Baltijos šalių susitikimas turėtų vykti Norvegijoje.

LMA Jaunoji akademija šiais metais prisijungia prie Jaunųjų akademijų mokslo patariamosios struktūros (YASAS), kurią šiuo metu sudaro penkiolika nacionalinių ir internacionalinių Europos jaunųjų akademijų. YASAS siekia, kad Jaunosios akademijos galėtų prisidėti prie politikos formavimo Europos lygiu, įsitraukdama į SAPEA (Europos akademijų mokslinės rekomendacijos politikai, angl. Science Advice for Policy by European Academies) konsorciumą, kuris įeina į Europos Komisijos Mokslo patariamosios struktūros sudėtį. Šiuo metu SAPEA sudaro keli Europos akademijų tinklai (Academia Europaea, ALLEA, EASAC, EuroCase ir FAEM), jungiantys mokslo akademijas, prie kurių dar 2022 m. turėtų prisijungti YASAS, taip pagerindama jaunų ir vidutinio amžiaus mokslininkų įsitraukimą į SAPEA veiklas ir Mokslo patariamąją struktūrą.

Parengė LMAJA pirmininkas Vaidas Palinauskas
Nuotraukos: Vaido Palinausko, Sebastian Trzaska (Suomijos Jaunoji akademija)