Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Skirtos Lietuvos mokslų akademijos stipendijos geriausiems jauniesiems mokslininkams

2022 06 22

2022 m. birželio 21 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidiumas, remdamasis mokslų skyrių ekspertų komisijų LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijoms gauti siūlymais, skyrė 15 stipendijų geriausiems jauniesiems humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių mokslininkams.

LMA nuo 2010 m. kasmet organizuoja LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursą. Stipendijos skiriamos mokslininkams iki 35 metų amžiaus, įgijusiems daktaro mokslo laipsnį ne anksčiau kaip prieš penkerius metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, jų vykdomiems aktualiems moksliniams tyrimams remti. Kandidatai stipendijai gauti turi dirbti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir skelbti mokslo straipsnius su jų prieskyra. Stipendija yra 6 bazinių socialinių išmokų dydžio, skiriama kartą per mėnesį vienerius metus.

2022 m. LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursui buvo pateiktos 64 paraiškos: 16 humanitarinių ir socialinių mokslų, 48 – fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių.

Paraiškas vertino LMA sudarytos atskirų mokslų sričių ekspertų komisijos. Humanitarinių ir socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sritims buvo skirta po 3 stipendijas. Iš jų 6 stipendijos skirtos Vilniaus universiteto, 3  –  Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, po 2 – Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos energetikos instituto, po 1 – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Gamtos tyrimų centro jauniesiems mokslininkams.

Konkurso nugalėtojai tyrimus vykdys 12 mėnesių. Pasibaigus stipendijų mokėjimo laikui, mokslininkai pateiks ataskaitas apie vykdytų tyrimų rezultatus. Pakartotinai gauti stipendiją naujiems tyrimams vykdyti mokslininkas galės pretenduoti po dvejų metų, jeigu jo ataskaita bus įvertinta teigiamai. Stipendijų konkurso nugalėtojams pažymėjimus numatoma įteikti 2022 m. rugsėjį per LMA narių visuotinį susirinkimą.

2022–2023 m. LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijos skirtos:

Humanitarinių ir socialinių mokslų sritys

Dr. Odetai Geležėlytei, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Su stresu susijusių sunkumų ir jų įveikos tyrimai“.
Dr. Kristinai Jonutytei, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Urbanizacija ir budizmas posovietiniame kontekste“.
Dr. Gerdai Anai Melnik-Leroy, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Informacijos apdorojimo kognityviniai mechanizmai: skaitinė ir kalbinė informacija“.

Fizinių mokslų sritis 

Dr. Anton’ui Popov’ui, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Paviršiaus plazmonų rezonanso pagrindu veikiantys imuniniai jutikliai antikūnų prieš SARS-CoV-2 baltymus nustatymui“.
Dr. Kasparui Rakščiui, Kauno technologijos universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Aukštu hidrofobiškumu pasižymintys fluorinti metilamonio jodido katijonai naujoms tridimensinių perovskitų kompozicijoms bei jų panaudojimas saulės elementuose“.
Dr. Juliui Vengeliui, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Superkontinuumo generacijos fotoninių kristalų šviesolaidžiuose tyrimas kaupinant tolygiai derinamo dažnio femtosekundine lazerine spinduliuote“.

Biomedicinos mokslų sritis

Dr. Andriui Januškevičiui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Eozinofilų potipių biologinių savybių skirtumai bei įtaka kvėpavimo takų remodeliavimuisi sergant obstrukcinėmis plaučių ligomis“.
Dr. Živilei Jurgelėnei, Gamtos tyrimų centras. Vykdomų tyrimų tema „Nano- ir mikrodarinių sąveikos su metalais ir vaistais poveikis vandens organizmams“.
Dr. Ingai Songailienei, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Hipotetinių bakterijų gynybos sistemų veikimo mechanizmų tyrimai“.

Technologijos mokslų sritis

Dr. Daivai Tavgenienei, Kauno technologijos universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Naujų elektroaktyvių junginių sintezė, charakterizavimas ir panaudojimas organiniuose šviestukuose“.
Dr. Andriui Tidikui, Lietuvos energetikos institutas. Vykdomų tyrimų tema „Radiacinių procesų tyrimas branduoliniuose įrenginiuose“.
Dr. Šarūnui Varnagiriui, Lietuvos energetikos institutas. Vykdomų tyrimų tema „Elektros energijos generavimas mobiliems įrenginiams panaudojant žaliąjį vandenilį, gautą metalų (Mg/Al pagrindo medžiagos) reakcijos su vandeniu metu“.

Žemės ūkio mokslų sritis

Dr. Linai Dėnei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Vykdomų tyrimų tema „Sodo ir daržo augalų patogenų slopinimo augaliniais ekstraktais tyrimai“.
Dr. Kristinai Laužikei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Vykdomų tyrimų tema „Agrotechninių priemonių poveikis obuolių cheminės sudėties pokyčiams laikymo metu“.
Dr. Monikai Toleikienei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Vykdomų tyrimų tema „Netradicinių kultūrinių augalų veislių adaptyvumo ir produktyvumo tyrimai Lietuvos klimatinėmis sąlygomis“.

Dr. Jadvyga Olechnovičienė