Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

LMA Jaunosios akademijos narių išvažiuojamasis posėdis

2022 07 07

Liepos mėn. pradžioje LMA jaunieji akademikai dalyvavo išvažiuojamajame posėdyje Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (LAMMC). Lydint LMA viceprezidentui akad. Zenonui Dabkevičiui, LMA Jaunosios akademijos nariai lankėsi žemės ūkio technologijų ir inovacijų parodoje „Agrovizija“, kurioje susipažino su naujausiais Lietuvos ir užsienio mokslininkų laimėjimais, apžiūrėjo naujausias žemės ūkio technologijas ir specialiai parodai išaugintas įvairias žemės ūkio augalų kultūras. Jaunieji mokslininkai dalyvavo diskusijų terasoje organizuotame seminare „Fotonika ir lazerinės technologijos žemės ūkiui“, kuriame buvo pristatyti naujausi laimėjimai ir su fotonika bei lazeriais susijusių technologijų pritaikymas atliekant lauko tyrimus įvairiose žemės ūkio srityse.

 
LMA Jaunosios akademijos nariai kartu su LMA viceprezidentu akad. Zenonu Dabkevičiumi parodoje „Agrovizija“.

 Po parodos LMA jaunieji akademikai apsilankė LAMMC ir eksperimentiniuose laukuose, kur pratęsė pažintį su LAMMC atliekamais tyrimais ir žemės ūkio inovacijomis. LMA Jaunosios akademijos narės, LAMMC mokslininkės dr. Monika Toleikienė ir dr. Rita Armonienė pristatė savo vykdomus mokslinius tyrimus. Dr. M. Toleikienė apžvelgė priemones, kuriomis siekiama paskatinti žaliojo kurso tikslų įgyvendinimą ir papasakojo apie netradicinių žemės ūkio augalų auginimą, siekiant išplėsti augalų biologinę įvairovę Lietuvoje ir skatinant ekologinį ūkininkavimą.


Dr. Monika Toleikienė demonstruoja netradicinių žemės ūkio augalų įvairovę.

Dr. R. Armonienė pristatė LAMMC vykdomas žolių bei javų selekcijos programas, jų raidą per šimtą metų bei genetikos mokslo indėlį kuriant naujas veisles. LMAJA nariai tyrimų laukuose galėjo susipažinti su vykdomu tarptautiniu projektu „NOBALwheat“, kurio tikslas – naujų kviečių selekcijos metodų kūrimas tvariai maisto sistemai Baltijos–Šiaurės regione. Trijų šimtų vasarinių kviečių kolekcija auginama Baltijos šalyse ir Norvegijoje, siekiant per trejus metus ištirti genetinę įvairovę, fenotipinį plastiškumą ir prisitaikymo prie klimato pokyčių galimybes skirtingose ​​šalyse, ją fenotipuojant, kai panaudojamos bepilotės skraidyklės ir fenomobilis bei genotipuojama. Pageidaujamomis savybėmis pasižymėję genotipai bus tiesiogiai įtraukti į kviečių selekcijos programas, skirtas sukurti ligoms ir neigiamiems abiotiniams veiksniams atsparias veisles. Kartu su genotipiniais duomenimis „NOBALwheat“ kolekcija bus labai vertinga medžiaga, įtraukiant genominės selekcijos metodą į selekcijos programas Baltijos šalyse.  

 
Dr. Rita Armonienė pasakoja apie pupinių augalų selekciją bei lietuviškas dobilų veisles.

Posėdžio metu LMAJA pirmininkas Vaidas Palinauskas pristatė tarptautinio bendradarbiavimo su Europos jaunosiomis akademijomis iniciatyvas, prisijungimą prie Europos jaunųjų akademijų mokslo patariamosios struktūros ir planuojamą įsitraukimą į Europos akademijų mokslinių rekomendacijų politikai konsorciumą. Aptartos naujos iniciatyvos, planuojami renginiai ir kiti jauniesiems mokslininkams aktualūs klausimai.

 
LMAJA narių diskusijos LAMMC Žemdirbystės institute.

LMAJA išvažiuojamąjį posėdį organizavo ir tekstą parengė LMAJA pirmininkas dr. Vaidas Palinauskas, LMAJA narės dr. Monika Toleikienė ir dr. Rita Armonienė.

Nuotraukos: Vaido Palinausko ir Monikos Toleikienės.