• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Atminimo popietė, skirta akademiko Povilo Brazdžiūno 125-osioms gimimo metinėms

2022 09 21

Rugsėjo 19 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) mažojoje konferencijų salėje Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus iniciatyva buvo minimos akademiko Povilo Brazdžiūno (1897–1986) 125-osios gimimo metinės. Renginį pradėjo skyriaus pirmininkas Leonas Valkūnas. Jis trumpai priminė svarbiausius akademiko P. Brazdžiūno biografijos momentus, pažymėjo jo svarų vaidmenį, formuojant Lietuvos eksperimentinės fizikos tyrimo problematiką XX amžiuje. P. Brazdžiūnas inicijavo puslaidininkių fizikos, radioaktyviosios spinduliuotės poveikio bei radiofizikos krypčių mokslinius tyrimus Vilniaus universitete bei Lietuvos mokslų akademijoje. Jo iniciatyva Lietuvoje išsivystė stipri lazerinių tyrimų ir taikymo mokykla. P. Brazdžiūnas taip pat inicijavo fizikos lietuviškos terminijos kūrimą – jis buvo dvikalbio ir keturkalbio fizikos terminų žodynų vyr. redaktorius. Akademikas taip pat buvo Lietuvos fizikų draugijos iniciatorius ir ilgametis šios draugijos pirmininkas; pirmasis mokslinio „Lietuvos fizikos žurnalo“ (Lithuanian Journal of Physics) vyr. redaktorius, keturtomio bendrosios fizikos vadovėlio universiteto studentams autorius. Tad jo nuopelnai formuojant fizikos kryptis Lietuvoje yra išties įspūdingi. 

LMA prezidentas Jūras Banys.

Prisiminimais apie akademiką dalijosi LMA prezidentas Jūras Banys, kuris yra P. Brazdžiūno brolio anūkas. Vaikystėje jam teko daug bendrauti su akademiku, lydėti  jį į  mėgstamas keliones po Lietuvą. Todėl J. Banys su malonumu pasakojo apie kartu patirtas kelionių akimirkas. Taip pat supažindino su akademiko P. Brazdžiūno studijų Lietuvoje bei Ciuricho universiteto fizikos institute dokumentais, atskleidė daug įdomių dalykų iš akademiko asmeninio gyvenimo.

Akademikas Algirdas Petras Stabinis dalijosi prisiminimais, kaip P. Brazdžiūnas inicijavo lazerių mokyklos Lietuvoje sukūrimą, kaip atsirado šios krypties moksliniai tyrimai Vilniaus universitete bei Lietuvos mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos institute. Išsamiau pakomentavo, kaip buvo reorganizuota Radiofizikos katedra, kuriai vadovavo P. Brazdžiūnas, į Elektronikos katedrą, Astronomijos ir kvantinės elektronikos katedrą bei galiausiai virto Lazerinių tyrimų centru Vilniaus universitete.

Atminimo popietės dalyviai.

Akademikas Juozas Vidmantis Vaitkus trumpai papasakojo, kaip dirbo laborantu P. Brazdžiūno vadovaujamoje katedroje, prisiminė, kaip buvo sprendžiamos elektroninių prietaisų kūrimo problemos.

Minėjimo popietėje meninę programą atliko Nacionalinės M. K. Čiurlionio mokyklos moksleivė arfos virtuozė Giedra Julija Tutkutė (mokytoja Vilija Grencevičiūtė).

Akad. Leonas Valkūnas, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas 
Virginijos Valuckenės nuitraukos

GALERIJA