Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Lietuvos mokslų akademijos nariui Mykolui Dauniui – 90

2022 09 22

Rugsėjo 22 d. Lietuvos mokslų akademijos nariui Mykolui Dauniui sukanka 90 metų.

Akad. M. Daunys – profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, inžinierius mechanikas, devynių išradimų autorius. Išleido penkias monografijas, daugiau kaip 300 straipsnių. Svarbiausi darbai: medžiagų ir konstrukcijų stiprumo bei patikimumo tyrimai, mašinų projektavimas.

1994 m. už darbų ciklą (kartu su bendraautoriumi Henriku Medekšu) „Mažaciklio stiprumo ir ilgaamžiškumo skaičiavimo metodų sukūrimas (1960–1993 m.)“ akademikui skirta Lietuvos mokslo premija; 2005 m. įteikta Lietuvos mokslų akademijos Kazimiero Simonavičiaus vardinė premija. Už ilgametę mokslinę veiklą ir mokslo laimėjimus 2002 m. jam suteiktas Kauno technologijos universiteto garbės profesoriaus vardas.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas ir Technikos mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Akademiką gražaus jubiliejaus proga. Linkime Jubiliatui sveikatos, stiprybės ir asmeninės laimės.

Prezidentas akad. Jūras Banys
Technikos mokslų skyriaus pirmininkas akad. Gintautas Dzemyda
2022  m. rugsėjo 22 d.