Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

ALLEA pareiškimas dėl mokslinių tyrimų vertinimo reformos Europos akademijose

2022 10 20

Siekdama paremti mokslinių tyrimų ir tyrėjų vertinimo pokyčius, ALLEA pasirašė Europos susitarimą dėl mokslinių tyrimų vertinimo reformos ir prisijungė prie susijusios Mokslinių tyrimų vertinimo pažangos koalicijos (CoARA, Coalition for Advancing Research Assessment). Be to, ALLEA įsipareigoja toliau remti akademijas-nares rengiant vertinimo kriterijus, pagrįstus kokybės, sąžiningumo, įvairovės ir atvirumo principais.

ALLEA sekretoriatas dalijasi naujausiu „ALLEA pareiškimu dėl mokslinių tyrimų vertinimo reformos Europos akademijose“. Visą originalų pareiškimą kartu su pranešimu spaudai galima rasti čia

Pareiškimas buvo paskelbtas ALLEA interneto svetainėje ir socialinės žiniasklaidos kanaluose ketvirtadienį, spalio 13 d. žr. Twitter  ir LinkedIn.

Vėliau jis bus išplatintas ALLEA informaciniame biuletenyje. Apie šį pareiškimą rašė ir naujienų portalas „Research Professional.

Pareiškimo teksto vertimą teikiame čia žemiau:

ALLEA PAREIŠKIMAS DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ VERTINIMO REFORMOS EUROPOS AKADEMIJOSE

2022 m. spalis

Europos mokslinių tyrimų aplinka darosi vis konkurencingesnė, todėl įsivyravo „publikuok arba išnyk“ kultūra, kurioje žurnalų reitingavimo rodikliai tampa bene svarbiausiu kriterijumi vertinant mokslininkus ir jų darbą. Šis netinkamas kiekybinių rodiklių naudojimas turi tiesioginį neigiamą poveikį tyrėjų karjeros galimybėms ir gerovei. Be to, tai daro akivaizdžią įtaką mokslo rezultatų kokybei, mokslinių tyrimų bendruomenių įvairovei ir visos mūsų mokslinių tyrimų sistemos patikimumui.[1]

Yra nemažai priežasčių reformai vykdyti, todėl Europos tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijų federacija (The European Federation of Academies of Sciences and Humanities, All European Academies, ALLEA) pasirašė Europos susitarimą dėl mokslinių tyrimų vertinimo reformos ir prisijungė prie susijusios Mokslinių tyrimų vertinimo pažangos koalicijos (CoARA, Coalition for Advancing Research Assessment).[2]Be to, ALLEA įsipareigoja toliau remti akademijas-nares rengiant kokybės, sąžiningumo, įvairovės ir atvirumo principais pagrįstus vertinimo kriterijus.

Nacionalinės ir regioninės mokslų, menų ir humanitarinių mokslų akademijos nėra išimtis, kai kalbama apie būtinybę peržiūrėti skatinimą ir atlyginimą už kompetenciją ir etišką mokslinių tyrimų praktiką. Išrinkimas į akademijos narius laikomas svarbiu karjeros žingsniu tiek veiklą pradėjusiems, tiek jau įsitvirtinusiems mokslininkams. Todėl labai svarbu, kad kriterijai ir procedūros, taikomos šiems sprendimams priimti, būtų skaidrūs ir atitiktų standartus, nustatytus susitarime ir Europos elgesio kodekse mokslinių tyrimų etikos klausimais (European Code of Conduct for Research Integrity).[3]

ALLEA yra įsipareigojusi išnaudoti šį postūmį ir kartu su savo akademijomis-narėmis nagrinėti, kaip galima pasiekti, kad šie atrankos kriterijai ir procedūros būtų toliau tobulinami bendrų esminių europinių vertybių kontekste. ALLEA pripažįsta, kad toliau pateikti susitarime numatyti pagrindiniai įsipareigojimai turėtų būti svarbiausi kiekvienoje mokslinių bendradarbių rinkimų procedūroje:

  1. Pripažinti indėlio į mokslinius tyrimus ir karjeros mokslinių tyrimų srityje įvairovę, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų poreikius ir pobūdį; akademijų narių atveju, atrankos procedūros metu reikėtų: (1) atsižvelgti į lyčių pusiausvyrą ir išskirtinius iššūkius, su kuriais tyrėjai susiduria karjeros pradžioje, (2) remti kultūrų ir disciplinų įvairovę, (3) vertinti įvairias kompetencijos sritis bei talentus ir (4) skatinti tarpdiscipliniškumą bei daugiakalbystę.
  2. Mokslinių tyrimų vertinimą pirmiausia pagrįsti kokybiniu vertinimu: svarbiausias kriterijus būtų recenzavimas ir atsakingas kiekybinių rodiklių naudojimas; kandidatų kompetencijos ir poveikio vertinimas turėtų būti grindžiamas kokybiniu recenzavimu, atitinkančiu pagrindinius griežtumo bei skaidrumo principus, atsižvelgiant į specifinį mokslo disciplinos pobūdį.
  3. Atsisakyti netinkamo žurnalų ir publikacijų reitingavimo rodiklių naudojimo vertinant mokslinius tyrimus; visų pirma, reikia atsisakyti tokių rodiklių kaip žurnalo poveikio koeficientas (Journal Impact Factor,JIF), straipsnio įtakos indeksas (Article Influence Score,AIS) ir h indeksas kaip dominuojančių kokybės ir poveikio rodiklių.

Akademijoms tenka pagrindinis vaidmuo atpažinti ir susieti mokslinę kompetenciją; jos turi turtingą istoriją apibrėžiant aukščiausius mokslinių tyrimų etikos ir sąžiningumo standartus ir jų laikantis. Siekdama toliau remti savo akademijas-nares, joms rengiant ar atnaujinant tokius kriterijus pagal pirmiau pateiktus principus, ALLEA įsteigs specialią darbo grupę, kurios tikslas bus priimant naujus akademijų narius kaupti geriausios praktikos pavyzdžius, jais keistis, propaguoti bei prisidėti prie reikšmingo kultūrinio pokyčio mokslinių tyrimų vertinimo sistemoje.

Apie ALLEA

ALLEA yra Europos tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijų federacija, atstovaujanti daugiau kaip 50 akademijų iš daugiau kaip 40 Europos šalių. Nuo pat įkūrimo 1994 metais, ALLEA savo narių vardu kalba Europos ir tarptautinėje arenose, propaguoja mokslą kaip visuotinį viešąjį gėrį ir sudaro palankesnes sąlygas moksliniam bendradarbiavimui tarp valstybių ir disciplinų.

Daugiau informacijos: www.allea.org

Parengė dr. Andrius Bernotas
Vertė Diana Barnard


[1] Žr. „ALLEA’s Response to Council Conclusions on Research Assessment and Open Science“: https://allea.org/wp-content/uploads/2022/06/ALLEA-Response-to-Council-Conclusions.pdf, taip pat renginio ataskaitą „Research Assessments that Promote Scholarly Progress and Reinforce the Contract with Society“, parengtą kartu su Pasaulio jaunąja akademija: https://allea.org/wp-content/uploads/2021/07/Research_Assessments_Event_Report.pdf

[2] Žr. „Agreement on Reforming Research Assessment“, taip pat informaciją apie Mokslinių tyrimų vertinimo pažangos koaliciją (CoARA) rasite: https://coara.eu/. Taip pat žr. ALLEA pranešimą po susitarimo paskelbimo: https://allea.org/european-science-organisations-reach-agreement-on-reforming-research-assessment/

[3] Žr.: https://allea.org/code-of-conduct/